Hoppa till innehåll

Videokonsultation integrerad med Lifecare öppnar nya möjligheter för omsorgen. Med Digitala Samtals Säkra Anpassade Videosamtal kopplade till Lifecare får du som kommun en stabil plattform för att öka välmåendet hos både personal och medborgare. Samtidigt ger det både ekonomiska och organisatoriska fördelar.

Det finns idag stora utmaningar inom omsorgen med en ökande äldre befolkning. Dessa ställer även allt högre krav på omsorgen vad gäller närvaro och kvalitet. Samtidigt blir det allt svårare att rekrytera såväl sjuksköterskor som omsorgspersonal.

För att klara detta behöver vi nya sätt att arbeta för dessa grupper, utan att göra avkall på patientsäkerhet eller öka personalens arbetsbelastning.

Det är därför som vi tagit fram konceptet för Säker Videokonsultation integrerat med verksamhetssystemet Lifecare.

Videokonsultation integrerad med Lifecare ger en bättre arbetsmiljö

Med Säker Videokonsultation kan en sjuksköterska eller fysioterapeut på ett enkelt och säkert sätt koppa upp sig mot omsorgspersonalen och göra en bedömning eller insats via video. Detta innebär flera fördelar i såväl kvalitet och effektivitet som välmående för brukare och personal.

Omsorgspersonalen får ett snabbt och effektivt stöd från sjuksköterskan eller fysioterapeuten. Vilken i sin tur får en direkt kontakt med brukaren och kan göra en allmänbedömning för att minska att fel uppstår i till exempel språkbarriärer.

Så fungerar Säker Videokonsultation integrerad med Lifecare i kommunen

Enkelt införande

Att införa Säker Videokonsultation i verksamheten är enkelt. Detta främst för att det inte behöver påverka den befintliga processen. Till exempel fungerar det fortfarande bra för en Sjuksköterska eller fysioterapeut att parallellt arbeta som idag och genomföra ett fysiskt möte.

Säker Videokonsultation öppnar nya möjligheter. Idag finns exempel på kommuner där man valt att införa speciella joursköterskor. Dessa arbetar då bara med att ta emot frågor från omsorgspersonalen och genomföra videosamtal.

Unikt integrerat med Lifecare

Via Tietoevery Lifecares API och vår integrationsmodul kopplar samman Digitala Samtal med ert verksamhetssystem. Tack vare integrationen kan information om verksamhet och brukare kan flyta mellan systemen. Detta gör det lättare att administrera och minskar dubbelarbetet.

Omsorgspersonal och brukare är alltid uppdaterade via integrationen med Lifecare. Det gör att det blir det enkelt att arbeta sömlöst i Digitala Samtal. Behovet av dubbelarbete för systemförvaltaren försvinner nästan helt.

Digitala Samtal hanterar även den spårning och loggning som krävs för att uppfylla samtliga lagrum, som HSL och PDL, vad gäller Säker Videokonsultation. Information som sedan helt eller delvis skickas över till Lifecare.

Är du nyfiken på videokonsultation integrerad med Lifecare

Tveka då inte att kontakta oss eller varför inte boka ett kort onlinemöte där vi kan beskriva mer och även visa hur tjänsten fungerar.

Vill du läsa mer om Tietoevery Lifecare hittar du information här