Hoppa till innehåll

Verktyget Digitala Samtal

Ledande lösning

Anpassat, flexibelt, säkert och integrerat

En modern molnbaserad SaaS-tjänst

Digitala Samtal är något så udda som en äkta molnbaserad lösning för kommuner med funktioner för exempelvis Säkra Videosamtal, Digitala Samtalsstöd och Säkra Meddelanden. 

Anpassat för verksamheten

Via den kommunövergripande portalen kan verksamheten enkelt lägga till och hantera licenser, applikationer och funktioner för Säkra Videosamtal och Videomöten, Säkra meddelanden och Digitala Samtalsstöd och skattningar. Allt anpassat för att fungera i medarbetarens vardag och verksamhetens processer.

Storleken spelar ingen roll

Alla tjänster har ett fast pris. Varför? För att alla kommuner oavsett storlek skall ha samma förutsättningar att digitalisera. Vissa tjänster kan även tecknas utan uppsägningstid, vilket gör det otroligt enkelt för verksamheten att skala upp och ner på månadsbasis. Utan att behöva binda sig i långa avtal.

Betala bara för det man använder

Och man betalar endast för de licencer som har tillgång till funktioner. Det gör att exempelvis medborgare, brukare och personal som, exempelvis, bara tar emot ett samtal är gratis.

Säkert och lagligt

Digitala Samtal är säkert och uppfyller SKRs krav för KLASSA 3-3-3 med PDL tillägget. Men det är inte bara dessa grundläggande krav utan även de övriga lagrum som kan ställas på Säkra Videosamtal och säker kommunikation via exempelvis Patientdatalagen (PDL), Socoaltjänstlagen (SoL) samt Hälsa och Sjukvårdslagen.

Integrerad med verksamhetssystemet

Digitala Samtal är idag även den enda lösningen för Säkra Videosamtal, Digitala Skattningar och säkra meddelanden som är integrerad med alla de största verkramhetssystemen inom Socialtjänst och Omsorg. Det minskar dubblelarbete och ger användaren ett mindre problem att tänka på.

Licensmodell

Alla goda ting är tre

Digitala Samtal består av tre delar som samverkar för att ge er en anpassad och kostnadseffektiv lösning. I linje med vår drivkraft att alla kommuner, stora som små, skall ha möjlighet att skapa hållbarhet i sin verksamhet har vi tagit bort alla stafflade skalor och andra orättvisor. Ni väljer vilka licenser ni behöver och betalar bara för det ni använder. 

Användarlicens

Ge medarbetarna tillgång till de verktyg de behöver med rätt licens.
Skala upp och ner på månadsbasis och betala bara för de som använder tjänsten.

Funktionslicens

Digitala Samtal är mer än bara en tjänst. Här finns ett helt ekosystem med funktioner som ständigt utvecklas. Givetvis skalar ni även här på månadsbasis.

Systemlicens

Med den kommunövergripande systemlicensen får ni tillgång till hela Applikationsportalen och funktioner för att hantera organisation och användare.

Användarlicencer

Anpassat för alla användare

Våra användarlicenserna ger medarbetare tillgång till olika applikationer och funktioner beroende på sin roll och vilket behov som finns. En användarlicens är personlig och kopplas till användarens inloggning. Det gör att alla användare kan arbeta säkert och bara kommer åt den information man skall se.

Det är enkelt att lägga till eller ta bort en användarlicens kopplat till en användare. Det är bara de användare som behöver ha tillgång till en funktion som behöver en licens. Som exempel behöver bara de som skall starta ett Säkert Videomöte en licens. Alla deltagare, kollegor eller andra inbjudna är helt kostnadsfria.

Det går att skala fritt med användarlicenser på månadsbasis. Och du betalar bara för de licenser som är aktiva. Vilket gör det lätt att hantera exempelvis tillfällig personal.

Detta finns alltid med i alla licencer
  • Säkra videomöten med möjlighet att ringa upp till 5 samtidiga parter samt koppla in externa aktörer säkert med exempelvis e-legitimation

  • Säker kontaktlista till alla medarbetare och egna kontakter med möjlighet att ringa säkra videosamtal samt säker chatt

  • Säker chatt med möjlighet att skapa interna chattgrupper och även säkert koppla in externa aktörer i dessa

  • Säker kalender med möjlighet att sätta upp säkra möten eller videomöten som inte skall delas i osäkra kalendrar

Våra olika licenser

Digitala Samtal medarbetarlicens

Medarbetarlicens

Medarbetarlicensen lämpar sig för alla medarbetare inom mjuka förvaltningar som behöver starta säkra videomöten eller kommunicera med kollegor och externa aktörer.

Digitala Samtal HSL licens

HSL-Licens

HSL-licensen är en unik anpassad lösning för personal som jobbar med brukare eller stöd till omsorgspersonal. Det kan tillexempel vara legitimerad personal som behöver koppla upp en videokonsultaiton mot en USK. Eller en handläggare som arbetar med en kartläggning av en brukare inom omsorgen.

Licensen har även stöd för skattningar och screening.

All funktionalitet som ingår i Medarbetarlicencen plus:

Hantering av brukare med möjlighet att skapa och underhålla brukardata samt placera dessa i verksamhetens enheter för säker datahantering

Rättighets och rollhantering för att möjliggöra patientsäkerhet inom organisationen

Tydlig övergripande uppföljning och indikationer på avvikelser för

Anpassade lagliga säkra videosamtal med och om brukaren som inte bara uppfyller GDPS och säkerhet , utan även de krav som ställs på ett brukarsamtal från HSL och PDL.

Möjlighet till dokumentation kopplad till brukaren. Det gäller till exempel anteckningar och bilder som skall koppas till brukaren

Säker bilddokumentation där användaren kan spara bilder direkt ur exempelvis ett videosamtal utan att de sparas på någon enhet. Används till exempel för säker sårdokumentation

Hantering av pooltelefoner för att kunna ringa säkra videosamtal med personal som saknar egna mobila enheter och samtidigt uppfylla kraven i HSL och PDL

Hantering av brukarens resurser och närstående ger möjlighet att lägga upp närstående och viktiga resurser som är kopplade till brukaren. Dessa kan leda exempelvis vara med i säkra videomöten. Här kan även nivå av autenticiering väljas.

Koppling mot verksamhetens kontaktlista som gör det enkelt att söka och hitta en medarbetare att exempelvis starta en videokonsultation

Koppling mot delade resurser som gör det enkelt att söka och att ta med exempelvis en extern läkare eller en tolk i ett videosamtal. Funktionen ger även möjlighet att skapa nya delade resurser

Säker brukarkalender med möjlighet att boka och lägga upp säkra möten, säkra videosamtal eller säkra skattningar.

Funktionen innehåller även stöd för återkommande händelser och automatiska påminnelser

Säkra påminnelser till brukare samt personal på bokade möten. Dessa skickas automatiskt till brukaren eller personalen via SMS eller e-post för att minska risken för uteblivna möten

Säkra bokade videomöten där möte och länk till möte skickas automatiskt i samband med mötet för att inte sprida möteslänkar eller riskera säkerheten

Historikfunktion som visar alla viktiga händelser för brukaren med kopplad dokumentation

Exportfunktion av händelser där användaren har möjlighet att exportera ett PDF dokument som exempelvis kan kopplas till en journalanteckning.

Digitala Skattningar och Samtalsstöd.
Möjlighet till mål och effektuppföljningar

Möjlighet att utöka med Licens för integration med verksamhetssystemen Tietoevery Lifecare HSL, Pulsen Combine samt Cambio Viva. Detta ger, beroende på verksamhetssystem, möjlighet till arbete med brukare, hantering av personal samt aktiv automatisk journalhantering.

Digitala Samtal IFO licens

IFO-Licens

IFO-licensen är en anpassad lösning för personal som arbetar med brukare inom IFO, LSS eller bistånd. Licensen ger handläggaren verktyg för att kommunicera med såväl brukare, närstående som externa aktörer.

Licensen har stöd för skattningar och screening.

All funktionalitet som ingår i Medarbetarlicencen plus:

Hantering av brukare med möjlighet att skapa och underhålla brukardata samt placera dessa i verksamhetens enheter för säker datahantering

Rättighets och rollhantering för att möjliggöra patientsäkerhet inom organisationen

Tydlig övergripande uppföljning och indikationer på avvikelser för

Anpassade lagliga säkra videosamtal med och om brukaren som inte bara uppfyller GDPS och säkerhet , utan även de krav som ställs på ett brukarsamtal från HSL och PDL.

Möjlighet till dokumentation kopplad till brukaren. Det gäller till exempel anteckningar och bilder som skall koppas till brukaren

Säker bilddokumentation där användaren kan spara bilder direkt ur exempelvis ett videosamtal utan att de sparas på någon enhet. Används till exempel för säker sårdokumentation

Hantering av pooltelefoner för att kunna ringa säkra videosamtal med personal som saknar egna mobila enheter och samtidigt uppfylla kraven i HSL och PDL

Hantering av brukarens resurser och närstående ger möjlighet att lägga upp närstående och viktiga resurser som är kopplade till brukaren. Dessa kan leda exempelvis vara med i säkra videomöten. Här kan även nivå av autenticiering väljas.

Koppling mot verksamhetens kontaktlista som gör det enkelt att söka och hitta en medarbetare att exempelvis starta en videokonsultation

Koppling mot delade resurser som gör det enkelt att söka och att ta med exempelvis en extern läkare eller en tolk i ett videosamtal. Funktionen ger även möjlighet att skapa nya delade resurser

Säker brukarkalender med möjlighet att boka och lägga upp säkra möten, säkra videosamtal eller säkra skattningar.

Funktionen innehåller även stöd för återkommande händelser och automatiska påminnelser

Säkra påminnelser till brukare samt personal på bokade möten. Dessa skickas automatiskt till brukaren eller personalen via SMS eller e-post för att minska risken för uteblivna möten

Säkra bokade videomöten där möte och länk till möte skickas automatiskt i samband med mötet för att inte sprida möteslänkar eller riskera säkerheten

Historikfunktion som visar alla viktiga händelser för brukaren med kopplad dokumentation

Exportfunktion av händelser där användaren har möjlighet att exportera ett PDF dokument som exempelvis kan kopplas till en journalanteckning.

Möjlighet att utöka med Licens för Digitala Skattningar och Samtalsstöd.
Möjlighet till mål och effektuppföljningar

Möjlighet att utöka med Licens för integration med verksamhetssystemen Tietoevery Lifecare HSL, Pulsen Combine samt Cambio Viva. Detta ger, beroende på verksamhetssystem, möjlighet till arbete med brukare, hantering av personal samt aktiv automatisk journalhantering.

Digitala Samtal Verksamhetslicens

Verksamhetslicens

Verksamhetslicensen är framtagen för att kunna mäta och visa den effekt som Digitala Samtal ger. Licensen ger tillgång till mängder av statistik och uppföljning så väl som möjlighet att sätta upp olika mål och mätpunkter.

All funktionalitet som ingår i Medarbetarlicencen plus:

Statistik för användare och brukare

Individ och funktionsbaserad statistik för utnytthande av funktioner, som exempelvis Säkra Videosamtal

Måluppföljning med möjlighet till rapportgenerering

Uppföljning av effekter samt effektanalyser som exempelvis besparingar i tid, kostnad eller CO2 baserat på användande

Aggregerad sammanställning av data baserat på skattningar som exempelvis välmående

Möjlighet att utöka med tillgång till föreslagna förbättringsåtgärder baserat på systemets data

Möjlighet att utöka med API för koppling mot externa BI system

Digitala Samtal systemförvaltarlicens

Systemförvaltarlicens

Systemförvaltarlicensen innehåller alla verktyg som behövs för att hantera verksamheten. Hantera användare, organisation, roller licenser och mycket mer.

Det finns även stöd för datasynkronisering och koppling mot verksamhetsystem.

* En licens ingår alltid med Digitala Samtal

All funktionalitet som ingår i Medarbetarlicencen plus:

Användarhantering för underhåll och skapande av användare

Importfunktioner för användare som kan användas för volymimporter av användare

Underhållsverktyg som kan ta emot uppdaterade listor från exempelvis verksamhetssystem för att uppdatera och underhålla personal och rättigheter

Organisationshantering för att hantera verksamheten struktur gällande enheter och avdelningar. Samt användare kopplade till dessa

Applikaitonshantering för att kunna ge tillgång till olika applikationer och funktioner baserat på enheter och individer

Hantering av användarstatus för att exempelvis låsa upp eller ändra accessuppgifter för användare

Hantering av organisationsdata, som exempelvis pooltelefoner kopplade till specifika enheter

Tillgång till grundläggande support via Supportapplikationen.

Funktionstillägg

Funktionerna

Alla funktioner i Digitala Samtal finns samlade i funktionstillägg som användaren kommer åt via portalen. Det gör att alla användare får en anpassad vy med de funktioner som är kopplade till hens användarlicens. Funktionerna gör även att Digitala Samtal idag är det enda systemet med Säkra Videosamtal, Digitala Skattningsverktyg och Säkra meddelanden som är full anpassat för de mjuka förvaltningarna.

De flesta funktioner ingår redan från start i Digitala Samtal, men för vissa användarlicenser kan funktionerna behöva aktiveras. Vanligtvis är detta en engångskostnad, men i vissa fall där det finns externa kostnader kopplade till funktionerna kan det tillkomma en månadskostnad.

Detta ingår alltid i Digitala Samtal

Nedan följer en kort beskrivning av de funktioner som alltid ingår i Digitala Samtal. Kontakta oss för ber utförlig beskrivning.

Digitala Samtal Säkra Videomöten

Säkra videomöten

Används för att ringa interna videosamtal eller skapa säkra möten med upp till 5 samtidiga deltagare.

Digitala Samtal Säker Kontaktlista

Säker kontaktlista

En säker kontaktlista där användaren kan söka och kontakta kollegor samt lägga till egna säkra kontakter för att exempelvis ringa säkra videosamtal

Digitala Samtal Säkra Meddelanden

Säkra meddelanden

Skapad för att kunna skicka säkra meddelanden internt till kollegor eller skapa gruppchattar där det går att föra en säker konversation.

Digitala Samtal Säker Kalender

Säker kalender

En privat säker kalender för hantering av känsliga möten samt möten och händelser kopplade till användarens brukare

Digitala Samtal Säkra Dokument

Säkra dokument

En funktion som i nuläget används för att dela säkra dokument mellan verksamheten och Digitala Samtal.

Digitala Samtal Organisationshanterare

Förvaltning

Används för att hantera allt från användare och organisatoriska enheter med rättigheter och roller till kopplade applikationer och utelåsta användare

Digitala Samtal Applikationsaffär

Applikationsaffär

Här kan verksamheten lägga till funktioner samt hantera och lägga till nya applikationer i portalen.

Digitala Samtal Support App

Support

Applikation som används för att skapa och hantera supportfrågor till Digitala Samtal.

Tilläggsfunktioner

Nedan följer en kort beskrivning av tilläggsfunktioner som kan läggas till via funkitonsaffären.

Digitala Samtal Brukare HSL

Brukare HSL

Ring säkra videosamtal, genomför videokonsultation eller arbeta med skattningar. 

Brukare HSL tillgång till dessa och andra viktiga funktioner för att arbeta med brukare inom omsorgen.

Appen ger även möjlighet till integration med de vanligaste verksamhetssystemen.

Digitala Samtal Brukare IFO

Brukare IFO

Ring säkra videosamtal, genomför skattning, screening eller arbeta med dokumentation. 

Brukare IFO tillgång till dessa och andra viktiga funktioner för att arbeta med brukare inom IFO.

Appen ger även möjlighet till integration med de vanligaste verksamhetssystemen.

Digitala Samtal Brukare UTB

Brukare UTB

Ring säkra videosamtal med målsmän, arbeta med skattningar för välmående eller dela dokumentation. 

Brukare ELEV tillgång till dessa och andra viktiga funktioner för att arbeta med brukare inom elevhälsa och skola.

Appen ger även möjlighet till integration med olika verksamhetssystemen.

Digitala Samtal Insikter

Insikter

Ger tillgång till flera användbara statistik och insiktsverktyg. 

Gäller även presentation och uppföljning av interna effekt och verksamhetsmål

Lifecare HSL

Funktion för koppling mot verksamhetssystemet Tietoevery Lifecare HSL. 

Innehåller funktioner för styrning av kopplade enheter i organisationen, hantering av omsorgspersonal och användare, hantering av brukare samt utbyte av data.

Digitala Samtal Tietoevery Lifecare IFO

Lifecare IFO

Funktion för koppling mot verksamhetssystemet Tietoevery Lifecare IFO. 

Innehåller funktioner för styrning av kopplade enheter i organisationen, hantering av omsorgspersonal och användare, hantering av brukare samt utbyte av data

Digitala Samtal Pulsen Combine

Combine

Funktion för koppling mot verksamhetssystemet Pulsen Combine. 

Innehåller funktioner för styrning av kopplade enheter i organisationen, hantering av omsorgspersonal och användare, hantering av brukare samt utbyte av data

Digitala Samtal Cambio Viva

Viva

Funktion för koppling mot verksamhetssystemet Cambio Viva. 

Innehåller funktioner för styrning av kopplade enheter i organisationen, hantering av omsorgspersonal och användare, hantering av brukare samt utbyte av data

Systemlicens

Funktionsportalen

Systemlicensen ger tillgång till Funktionssportalen som är grunden i Digitala Samtal. Det är denna som hanterar alla användare, deras rättigheter och funktioner. Via Digitala Samtals Funktionsportal nås hela ekosystemet. Funktionsportalen är kommunövergripande och hanterar viktiga delar som säkerhet, autenticiering och användare. 

Digitala Samtals Funktionsportal har även stöd för integration mot verksamhetens AD och IDP för enkel inloggning och användarhantering. 

Kort kan man säga att det är som när användaren går in på som desktop på datorn. Med den skillnaden att du är i molnet så det fungerar på alla enheter. Och alla funktioner handlar om att öppna upp och möjliggöra säkra samtal med och om en brukare.

Exempel på basfunktioner som alltid finns med i Digitala Samtal

Säker molnbaserad SaaS

Tillgång till säker SKR KLASSA 3-3-3 webbaserad SaaS-tjänst med drift samt backup på svenska servrar.

Säker inloggning

Inloggning via minst SMS 2-faktor eller e-legitimation. Möjlighet finns att koppla SAML2 inloggning via verksamhetens IDP.

Säker data och organisationshantering

Verktyg för att strukturera data och brukaruppgifter säkert på organisations och individnivå. Möjlighet att koppla mot verksamhetens AD eller verksamhetssystem för automatisk hantering av användare och licenser.

Grundläggande support

En grundläggande support ingår alltid i Digitala Samtal. Det går alltid att när som helst utöka denna till den nivå ni behöver.

Digitala Samtal Systemlicens

Låter det intressant?

Tveka då inte på att boka ett möte med oss så kan vi visa mer och se vad Digitala Samtal kan göra för din verksamhet.