Hoppa till innehåll
Säkra videosamtal för socialtjänsten och äldreförvaltningen

Säkra videosamtal för socialtjänsten och äldreförvaltningen

Med Digitala Samtals säkra videosamtal får ni en tjänst som är byggd för användning inom socialtjänsten och äldreomsorgen. Det säkra videosamtalet gör det möjligt att samtala med brukaren eller medborgaren och samtidigt följa GDPR och andra regelverk. Videosamtalet är helt integrerat i Digitala Samtals verktyg för samtalsstöd.

Att samtala med en brukare i ett videomöte eller ett videosamtal har idag blivit vardag. Covid 19 pandemin har öppnat för ett nytt sätt att samtala och möta brukarna. Detta är något som kommer att fortsätta även efter att pandemin är över. Mest för att det är ett fantastiskt sätt att öka välmåendet och komma närmre brukarna. Mer tid kan läggas på samtalen istället för resor och administration.

Men allt kommer med en baksida. Kraven på personlig integritet blir större. Det gäller tillexempel regulatoriska krav som GDPR men även krav på säkerhet. Eftersom samtalen med brukare och medborgare innehåller känsliga uppgifter faller dessa direkt in under dessa krav. Det gör det svårt att använda tjänster flera av de tjänster som finns tillgängliga idag som alla bryter mot dessa regler rörande att lagra information i tredje land och påverkas av Cloud ACT.

Ett videosamtal byggt för socialtjänsten och äldreförvaltningen

Digitala Samtals videosamtal för socialtjänsten är full Compliant och integrerat som en del i samtalsstödet. Med ett enkelt klick i brukarkortet skickas en krypterad inbjudan till brukaren som kan välja att svara på en mobil, surfplatta eller en dator. Brukaren behöver inte installera någon app eller ladda ner något program för att kunna svara.

Samtalet sker säkert mellan handläggaren och brukaren efter autencieringen är klar. Videosamtalet är krypterat och flera lager av säkerhet gör att obehöriga inte kan ta sig in i samtalet. Till skillnad från videomöten, där flera deltagare kan ansluta, är Digitala Samtals videosamtal idag endast mellan brukare och handläggare.

Kan andra enheter och offentliga organisationer använda säkra videosamtal

Ursäkta att jag bryter in med en fråga här

Men jag jobbar inom elevhälsan och har samma behov och krav som socialtjänsten i samtalet med mina brukare. Kan vi använda era säkra videosamtal i vår verksamhet också?

Självklart! Vårt säkra videosamtal kan användas i alla verksamheter där kritiska samtal sker med barn och äldre. Kontakta oss eller boka ett digitalt möte så kan vi berätta mer.

Integrerat i samtalsstödet

Eftersom stödet för videosamtal är integrerat i Digitala Samtal har handläggaren direkt tillgång till till brukarens uppgifter och skattningar. Handläggaren kan enkelt dela sin brukarvy för att diskutera skattningar eller använda andra verktyg i samtalsstödet. Det går även utmärkt att öppna en skattning som KASAM eller en nätverkskarta och genomföra dessa tillsammans under videosamtalet. 

När samtalet sedan är slut blir den krypterade länken obrukbar och samtalsrummet stängs. Detta är en viktig del i det säkra samtalet för att garantera att data inte läcker ut. Här skiljer sig Digitala Samtal från andra system för videomöten där ett mötesrum kan fortsätta att vara öppet efter att samtalet avslutats.

Obegränsat med samtal

Digitala Samtals säkra videosamtal för socialtjänst och äldreförvaltning är idag en unik tjänst då den är helt byggd för verksamheten och anpassad för det enskilda samtalet.

Här skiljer sig Digitala Samtal sig mot de flesta tjänsterna. Dessa är i första hand tjänster för videomöten och är inte direkt anpassade för enskilda videosamtal med en brukare inom socialtjänsten eller äldreförvaltningen.

Med Digitala Samtals säkra  videosamtal behövs inte heller några väntrum eller bokningar av delade mötesrum. Varje handläggare har sitt eget konto för videosamtalet och det finns inga begränsningar på antalet samtal som kan ringas till brukarna.

Vill du vera mer om säkra videosamtal

Klicka på knappen för att boka ett online-möte med oss så berättar vi mer om hur Digitala Samtal kan hjälpa din verksamhet.

Läs mer om säkra och regulatoriska videomöten och videosamtal för socialtjänst och äldreförvaltning

Är du intresserad av att veta mer om hur de regulatoriska kraven är kring videomöten och videosamtal är du givetvis välkommen att kontakta oss. Här har vi även samlat lite viktig information för er som idag använder tjänster som är driftade utanför Sverige eller ESS.

SKR:s sida med rekommendationer angående digitala möten inom socialtjänsten 

Datainspektionens svar angående GDPR och regelefterlevnad vid användande av videosamtal

Integritetsskyddsmyndigheten om dataskyddsförordningen och överföring av personuppgifter till tredje land

Skatteverket och Kronofogden väljer bort TEAMS då det inte är säkert

Adda Inköpscentral, före detta SKL Kommentus, kommer inte att förnya sitt volymavtal för programvara med Microsoft – som en följd av att personuppgiftshanteringen inte kunnat regleras eller klarläggas.