Hoppa till innehåll

Hållbarhet och Digitala Samtal

Hållbarhet är en nyckel till framgång

Hållbarhet är idag en av de viktigaste delarna i ett långsiktigt företagande. Digitala Samtal har sedan starten jobbat med en hållbarhet som en av våra drivkrafter. Tillsammans med våra kunder och användare skapar vi förutsättningar för hållbarhet i kommuner. 2020 fick vi utnämningen #gamechanger Blekinge för vårt arbete kring socialt företagande och hållbar utveckling.

Vad är hållbarhet och varför är det så viktigt. I grunden handlar det om att vi måste börja använda de resurser vi har på ett smartare sätt. Det gäller både hårda resurser som teknik men även mjuka resurser i form av humankapital. Genom att arbeta smart ger vi förutsättningar för en verksamhet som kan hålla över tiden.

Att använda Digitala Samtal leder till en bättre hållbarhet för både kommunen och medborgaren.

Jag vill redan nu veta mer om Digitala Samtal och hur det kan hjälpa min kommun att bli mer hållbar inom Socialtjänst och Äldreomsorg. Klicka här för att boka ett onlinemöte

Utnyttja befintlig kompetens

Vi har idag fantastiskt mycket resurser i form av utlandsfödda och yngre som skulle kunna vara en enorm tillgång inom äldreomsorg och mötet med barn. Problemet är att det ofta finns ett generationsgap eller en kulturell klyfta som kan göra det svårt i mötet. Med digitala samtalsstöd kan man överbygga dessa problem och ge helt nya förutsättningar för dessa outnyttjade resurser.

Det gör att vi kan skapa en mer hållbar omsorg som fungerar över generationer och kulturella skillnader. Genom att utöka det möjliga rekryteringsunderlaget skapas nya förutsättningar och hjälper till med integrationen i på ett unikt sätt.

Hållbarhet genom att återbruka kunnskap

Genom smart teknik samlar in erfarenheter och kunskap från seniora medarbetare. Kunskapen sprider vi sedan vidare till resten av organisationen i mötet med medborgaren. 

Resultatet är att medborgaren får en bättre omsorg och att insatser och beslut blir bättre. Det är som att all personal som möter medborgaren har en mentor med sig i mötet. Vi sparar kunskap och erfarenheter på ett hållbart sätt så att de inte försvinner.

Minskade utsläpp och mer tid på plats

Funktioner som videosamtal och sociala meddelande minskar behovet av långa bilfärder. Samtidigt ökar känslan av närhet och meningsfullhet då medborgaren får mer kommunikation. Att byta bort ett besök som kanske har 40min restid mot ett videosamtal gör att man nästa gång kanske kan stanna dubbelt så länge och få ett bättre samtal.

Det bidrar både till att utsläppen och behovet av transporter minskar. Men även att vi får en mer hållbar omsorg där medborgarna kan bo kvar längre i sina hem med mer meningsfullhet.

Hållbarhet genom återanvändning av teknik

Istället för att man behöver nyproducerad och köpa in nya tekniska produkter till medborgaren kan man använda de telefoner, datorer eller surfplattor som redan finns ute hos de äldre. Färre nya inköp minskar påverkan på miljön. Samtidigt som kommunerna kan spara massa pengar på specialanpassade lösningar.

Det gör att vi minskar resursslöseriet och skapar en mer hållbar användning av teknik. Samtidigt ger det mer tid för kvalitativa samtal och möten mellan personal och medborgare, något som behövs inför framtida utmaningar.

Hållbarhet genom ökad jämlikhet

Att tänka nytt och innovativt är utmaningen för ett mer socialt hållbart samhälle. Främst för våra äldre medborgare. Möjligheten att bo kvar längre hemma kräver mer. Att minska ensamhet och öka meningsfullhet blir en av de viktigaste utmaningarna. Att dessutom kunna göra detta på ett likvärdigt och rättvist sätt, oavsett om du bor centralt eller ute på landet blir avgörande.

Digitala Samtal ger dessa förutsättningar på ett helt nytt sätt. Att öka kvalitet i de faktiska mötena och samtidigt ge möjlighet till kommunikation oavsett var du befinner dig. 

Det gör att medborgare får lika rättigheter till kontakt oavsett vad de bor. Detta är viktigt ur ett socialt hållbarhetsperspektiv där nya resurser inte kommer att tillsättas i den grad som efterfrågan ökar hos medborgarna.

Vill du veta mer

Läs om vår utnämning till #GameChanger Blekinge för vårt arbete med hållbarhet.

Kontakta oss eller boka ett onlinemöte om du vill veta mer hur våra verktyg kan hjälpa er att arbeta mer hållbart.