Hoppa till innehåll

Digitalt Hembesök

Anpassad lösning för

Digitalt Hembesök

Digitalt Hembesök är en tjänst för omsorgen som möjliggör digitala insatser inom omsorgen. Med Digitala Hembesök får kommunen en färdig fullt paketerad lösning som enkelt kan avropas från ramavtal som ATEA, Adda eller Kammarkollegiet. 

Digitala Hembesök är en del av vår lösning för Anpassade Videosamtal. Här får kommunen en komplett lösning som även är integrerad med de vanligaste verksamhetssystemen. Till det har vi tagit fram en införandeplan med alla viktiga punkter som behöver hanteras under ett införande.

Varje dag åker omsorgspersonal ut på tusentals hembesök för att ta hand om brukare, både dag och natt. Ofta är besöken korta men tar ändå mycket tid eftersom de måste resa mellan olika platser och ta hand om rapportering. Det är en stor utmaning för verksamheten som redan har mycket att göra.

För brukarna är dessa besök också ganska stressande. De är korta och det är inte alltid samma person som kommer på besök, vilket kan kännas osäkert för dem.

Digitala Hembesök är en tjänst som gör det möjligt att göra hembesök och tillsyn på distans.

Brukarna får en egen enkel och användarvänlig surfplatta som de kan använda för att prata med personalen via videosamtal. De kan också svara på enkla frågor och göra bedömningar direkt på surfplattan.

Surfplattan kan anpassas efter kommunens önskemål och har massor av funktioner som kan hjälpa brukarna.

Hela tjänsten är integrerad med övriga funktioner i Digitala Samtal. Det gör att personal kan samverka under ett Digitalt Hembesök. Det går att skicka skattningar och screeningfrågor till brukaren. Anteckningar och bilder kopplade till samtalet och mycket mer.

Och dessutom finns möjlighet till integration med verksamhetssystemet.

Vill du veta mer?
Allt förpackat i en tjänst

Det ingår i Digitalt Hembesök

Så fungerar Digitala Samtal

Komplett verktyg för personalen

Digitala Samtals omtyckta applikation Brukare HSL. Från denna är det enkelt för personalen att ringa brukaren. Här finns lättarbetade vyer för till exempel dagens samtal, kalender och anteckningar om brukaren.

Det är även här som den som ringer upp kan se brukarens svar på skattningar och samtalsstöd som Hur mår du frågan. Något som blir ett stort stöd i samtalet.

I grundsystemet ingår även alla nödvändiga funktioner för statistik och systemförvaltaltning.

Digitalt hembesök

Terminal och anpassad applikation för brukaren

En speciellt framtagen terminal/surfplatta för brukaren med en lättanvänd applikation. Framtagen för att även fungera för personer med lätt kognitiv nedsättning.

Terminalen kommer färdiginstallerad med både applikation och SIM för mobildata. Allt är inbakat i tjänsten så inga andra kostnader tillkommer. Plattan kopplas sedan enkelt till brukaren.

För att på bästa sätt garantera tillgänglighet har vi möjlighet att koppla plattan mot alla operatörer. 

Digitala Samtal integrerat med Lifecare

Integrationer med verksamhetssystem

I tjänsten ingår även möjlighet att integrera med de vanligaste verksamhetssystemen. Så som Lifecare, Combine samt Viva.

Via integrationen hämtas data om brukare, personal, behörigheter och inte minst insatser. Digitalt Hembesök kan även skicka tillbaka information.

Då verksamhetssystemen har olika möjligheter till integration skiljer sig dessa åt. Så alla funktioner kanske inte är tillgängliga.

Lägg till din rubriktext här

Så köper du in Digitalt Hembesök

Det är enkelt att köpa in Digitala Samtal och Digitala Hembesök. Allt är förpackat i en tjänst och kan avropas via ramavtal som Adda, ATEAs licensförsörjningsavtal eller Kammarkollegiet. Det gör att ni inte behöver lägga tid på att skriva upphandlingsdokument. Vi hanterar allt, från tillgång till tjänst till hårdvara, vilket gör att ni bara behöver ett avtal. Boka ett möte med oss så berättar vi mer.

Brukarlicens

Tjänsten köps in per brukare och är som alla andra av våra licenser en öppen licens som vanligtvis tecknas per månad. Det gör det enkelt att skala upp och ner med brukare och bara betala för det ni använder. Utöver det tecknas ett avtal för grundplattformen som löper årsvis. Se mer information om våra licenser här.

Tjänsten Digitala Hembesök har alltid:
  • Verktyg för personalen som skall jobba med samtalet
  • Surfplatta med installerad applikation där vi hanterar underhållet
  • Mobil datatraffik. Vilket innebär att ni inte behöver teckna egna abonnemang eller riskera att tjänsten inte fungerar.
  • Licens för en systemförvaltare
  • Förberedelse för integration med verksamhetssystem
  • Grundplattform. Vilken är kommunövergripande och gör det möjligt att utöka med anpassade videosamtal och skattningar för övrig personal inom omsorg, socialtjänst och skola.
Ekonomi

Ju fler Digitala Hembesök ni gör desto mer sparar ni

Ett räkneexempel

Baserat på en medelstor kommun med ca 330 brukare. Vi räknar lågt med att 5% av dessa byter ut 1,5 besök per dag mot Digitalt Hembesök från Digitala Samtal. 

0 kr
Nettobesparing för varje samtal
0 kr
Total besparing på ett år
0 h
Minskad restid
0 st
Ersatta resor per månad
0 ton
Minskade CO2 utsläpp

Digitaliseringssnurran

Om du inte hört talas om Digitaliseringssnurran rekommenderar vi att du tar en titt på den.

Digitaliseringssnurran är ett verktyg som förvaltas av DIGG och som skapats för att stödja beslutsfattande kring  digitalisering. Initierat av regeringens bredbandsstrategi, erbjuder den en bedömning av potentiella effektiviseringsvinster vid införandet av digitala tjänster inom kommuner.

Simuleringar baseras på data från tidigare implementeringar och kan anpassas till lokala förhållanden. Dock är det viktigt att komma ihåg att verktyget ger en grov uppskattning och bör kompletteras med lokal kontext för att vara ett tillförlitligt beslutsunderlag.

Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er med att fylla i den korrekt.

 

Införandestöd

Vi finns med er hela vägen genom införandet

Utan ett lyckat införande blir det ingen effekt. Digitala Samtal är ett av de företag som har mest erfarenhet av att införa anpassade videolösningar och skattningar i kommunal verksamhet. Våra system är idag de mest anpassade för att uppfylla alla lagrum och stödja kommunens lagliga användning. Det är en grundförutsättning och en självklarhet för oss. Det som är ännu viktigare är att vi kan ger er det stöd dom behövs i införandet. För det är sällan så att det bara är att köpa in ett system för videosamtal.

Införandet av Digitala Hembesök, eller Digital Dagtillsyn, innebär att ta ställning till frågor som kostnader, insatser och samtycken. Vi har ett komplett införandestöd där vi är med er under uppstarten och blir en aktiv part. Vi rekommenderar nästan alltid att ni väljer att jobba med oss under införandet. Då det är en dokumenterad framgångsfaktor.

Några viktiga frågor att fundera på inför införandet av Digitala Hembesök

Projektresurser

Vilka projektresurser behöver vara med och hur skall ansvaret fördelas för införandet.

Insatsen

Hur ser era tilldelningsbeslutet ut idag. Behöver ni nya insatser och hur skall ni hantera prissättning.

Hantering av samtycken

Med de nya bestämmelserna som trädde i kraft den 1 mars har kravet på samtycke och skydd av personlig integritet stärkts. Hur hanterar ni det då det omfattar nästan alla videotjänster

Konsekvensbedömning

Har ni gjort er risk- och konsekvensbedömning för den information ni visar på brukarens platta. Skall ni tillåta att visa insatser och tider.

Avvikelser och processer

Vad händer om en brukare inte svarar. Eller nästa alltid trycker av. Vilka avvikelser och effektmål skall ni mäta och agera på.

"Att genomföra en mindre pilot är ganska lätt. Men för att införa den Digitala Dagtillsynen på riktigt krävs lite mer jobb.

Det gäller att man har gått igenom frågor som vilka insatser är det som skall gälla. Eller kanske vi behöver nya. Behöver vi förändra befintligt biståndsbeslut? Hur skall vi ta betalt för denna typen av insats och vilka skall vi erbjuda den?

Det är bara några av de organisatoriska frågor som bör vara på plats innan utrullning. Sedan behöver detta in i det befintliga verksamhetssystemet."
Ramona Johansson Digitala Samtals nya success manager
Ramona Johansson
Success Manager på Digitala Samtal

Låter det intressant?

Tveka då inte på att boka ett möte med oss så kan vi visa mer och se vad Digitala Samtal kan göra för din verksamhet.