Hoppa till innehåll

Workshop om digitala tjänster inom äldreomsorgen den 25 februari

  Boka den 25 februari klockan 10:00 då LIU, tillsammans med Digitala Samtal och BTH, bjuder in till Kostnadsfri Workshop om digitala tjänster inom äldreomsorgen.

  Det är vår samarbetspartner Linköpings Universitet som inom ramen för programmet PlatformUptake.eu ger en öppen kostnadsfri Workshop tillsammans med Digitala Samtal och Blekinge Tekniska Högskola.

  Workshopen syftar till att att synliggöra framstående och evidensbaserade digitala lösningar för äldreomsorgen samt delge erfarenheter från användande och implementation.

  Vi är så klart fantastiskt glada över att få vara en del av denna Workshop som vi hoppas kunna ge er en hel massa ny kunskap och insikt kring några tjänster för digitaliseringen av äldreomsorgen.

  Anmäl dig helt kostnadsfritt

  Workshopen kommer att hållas digitalt via Zoom. Anmälan sker via mail till Anna Ekström eller Christina Samuelsson vid LIU.

  Agenda för Workshop om digitala tjänster inom äldreomsorgen

  TidTemaTalare
  10:00 – 10:05Inledning Syfte med workshopenAnna Ekström, Christina Samuelsson
  (Linköpings universitet)
  10:05 – 10:15Presentation av EU-projektet Platform Uptake projectAnna Ekström, Christina Samuelsson
  (Linköpings universitet)
  10:15 – 10:25Demonstration av en plattformslösningMattias Hallström
  (Digitala samtal)
  10:25 – 10:45Erfarenheter av digitala lösningarMattias Hallström
  (Digitala samtal)
  Johan Sanmartin Berglund
  (Blekinge tekniska högskola)
  10:45 – 11:05Diskussion/frågorModeratorer: Anna Ekström, Christina Samuelsson
  11:05 – 11:15AvslutningAnna Ekström, Christina Samuelsson
  (Linköpings universitet)
  Agendan är preliminär och kan komma att ändras

  Det går även att finna mer information om denna workshop samt andra workshops på platformUptake.eu

  Om platformUptake.eu

  PlatformUptake.eu arbetar med att leverera en inventering av den senaste mest framstående tekniken och analysera användningen av öppna serviceplattformar inom “aktivt och hälsosamt åldrande”-domänen. Projektet syftar även till att utvärdera de samhälleliga effekterna av dessa plattformar, skapa verktyg för utvärdering samt samla framgångsrika användarberättelser och “best practice” i användandet. För att göra detta skapas bland annat ett online-informationscentrum som tillhandahåller beskrivande och stödmaterial på alla befintliga plattformar, anordnande av flera intressentevenemang samt en stor öppen online-kurs för att främja synergier, kunskapsutbyte och en gemensam förståelse för alla intressenter på marknaden för “aktivt och hälsosamt åldrande”.

  Lite om Linköpings universitet

  LIU bedriver en utbredd forskning inom kommunikation där man bland annat forskat mycket inom användande av bilder för att bättre kommunicera med personer som av olika anledningar är kognitivt nedsatta. Forskningen har bland annat mynnat ut i olika digitala verktyg för att arbeta med bilder.

  Just kommunikation med bilder och symboler är något vi arbetar med aktivt för att kunna infoga i Digitala Samtal, och som kan bli ett bra stöd för att ännu bättre kommunicera till exempel med personer som har olika grader av demens.

  LIU kommer under workshopen att belysa flera delar i den forskning som gjorts och även prata om de verktyg som tagits fram för att stötta kommunikationen med äldre.

  Läs mer om LIUs forskning

  Lite om Blekinge Tekniska Högskola

  BTH har även de en utbredd forskning inom människa, hälsa och teknik. Forskningen studerar hur teknik kan stödja och utveckla hälsa, vård och omsorg. Forskarna studerar även processer, metoder, diagnostik eller behandling som lindrar symtom där fokus är att förstå, stärka, stödja och kompensera människor i olika hälsosituationer, i olika kontext och med varierande metoder.

  BTH kommer bland annat att prata om olika verktyg samt hur dessa kan förbättra situationen för de äldre

  Läs mer om BTHs forskning

  Lite om Digitala Samtal

  Digitala Samtal samarbetar nära med forskningen för att kunna bygga evidens på de verktyg och metoder som används i våra samtalsstöd. Digitala Samtals tjänst är idag en av de få som arbetar inom området mjuk välfärdsteknik, som handlar om att kunna digitalisera de mjuka värdena inom äldreomsorgen. Det kan tillexempel vara ett samtalsstöd som hjälper i svåra samtal, överbygger generationsklyftor eller olika kulturell bakgrund. Utöver detta har tjänsten stöd för säkra lagliga videosamtal med de äldre.

  Vi kommer i denna workshop att dels visa hur ett digitalt samtalsstöd kan fungera i verksamheten, med exempel från våra kunder. Men även delge erfarenheter från införande och användande från några av de kommuner som har valt att införa våra verktyg för att öka välmående och meningsfullhet inom äldreomsorgen.

  Vill du veta mer om Digitala Samtal så får du gärna kontakta oss eller ännu bättre boka ett onlinemöte där vi kan visa vad vi kan göra för din kommun inom äldreomsorgen

  Anmälan till Workshop om digitala tjänster inom äldreomsorgen

  Workshopen kommer att hållas via Zoom. Anmälan sker via mail till Anna Ekström eller Christina Samuelsson vid LIU.