Hoppa till innehåll

REAGERA – Sjukvårdens ansvar i mötet med äldre utsatta för övergrepp. Webinarium den 14 december

  Akademi Digitala Samtal och Linköpings Universitet bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium om REAGERA – Sjukvårdens ansvar i mötet med äldre utsatta för övergrepp. Vi får här möta Johanna Simmons som är forskningsledare för REAGERA på LIU prata om forskningen och resultatet med att ta fram verktyget REAGERA-S för att screena äldre utsatta för övergrepp.

  REAGERA står för Responding to Elder Abuse in GeriAtric care och är ett projekt vars långsiktiga mål är att förbättra sjukvårdens upptäckt och omhändertagande av äldre utsatta för övergrepp.

  Obs! Detta seminarium har redan genomförts. Men du kan titta på sammanfattningen här nedan eller se hela föreläsningen (ca 20 min)


  Agenda

  14:00 Kort introduktion av seminariumet
  14:10 Keynote av Johanna Simmons om vad REAGERA innebär, hur det kan användas och vikten av att arbeta med att finna och hantera äldre utsatta för övergrepp.
  14:30 Break-out session eller diskussion om hur verksamheten kan arbeta för att komma åt problemet med utsatta äldre
  14:35 Diskussion och öppen frågestund
  14:50 Peter från Digitala Samtal visar hur REAGERA-S används i Digitala Samtal

  Vem är föreläsaren?

  Johanna Simmons LIU

  Johanna Simmons huvudsakliga forskningsintresse rör äldre personers utsatthet för olika typer av övergrepp, både av närstående och av personal inom vård- och omsorg. Johanna har flera publikationer inom området och är även forskningsledare för REAGERA

  Johanna är även ansvarig för undervisningen om våld i nära relationer på läkarprogrammet och fungerar även som basgruppshandlaredare under etikstrimman på läkarprogrammet.

  Inom sin tjänst på Region Östergötland arbetar Johanna även med fortbildning av personal rörande frågor som rör våld i nära relationer.


  Vill du veta mer?

  Vad är REAGERA?

  REAGERA står för Responding to Elder Abuse in GeriAtric care och är ett projekt vars långsiktiga mål är att förbättra sjukvårdens upptäckt och omhändertagande av äldre utsatta för övergrepp. Andra delar av detta projekt handlar om övergrepp mot personer som har en demenssjukdom och om att testa en utbildningsmodell för vårdpersonal om övergrepp mot äldre.

  Forskningens övergripande mål handlade om

  1. Undersöka beredskapen hos vårdpersonal att upptäcka och hjälpa utsatta äldre
  2. Validera ett screeninginstrument för att upptäcka utsatthet för övergrepp hos äldre
  3. Undersöka upplevelsen av att vara utsatt för övergrepp bland äldre
  4. Undersöka vilken hjälp utsatta äldre själva vill ha från vården.

  Vill du läsa mer om reflekterande REAGERA hittar du bra information på LIUs forskningssida om REAGERA

  Varför behövs REAGERA inom äldreomsorgen?

  I svenska studier har ca 15% av äldre kvinnor och män uppgett att de efter 65 års ålder utsatts för emotionella, fysiska eller sexuella övergrepp alternativt försummelse eller ekonomiskt utnyttjande. Äldre är utsatta av partners, andra anhöriga och/eller vård- och omsorgspersonal. Det finns bara ett fåtal studier av utsatta äldres egen upplevelse av att vara utsatt för övergrepp.

  Under den senaste tiden har flera allvarliga fall av övergrepp kommit fram i såväl kommunala som privata äldreboenden. Idag saknas ett systematiskt arbete med att samla in information och screena våra äldre för att upptäcka missförhållanden. Här kommer Digitala Samtal och REAGERA in som ett effektivt verktyg.

  Har du frågor eller vill veta mer?

  Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om seminariet. Vill du veta mer om Digitala Samtal är du välkommen att boka ett onlinemöte.

  Akademi Digitala Samtal