Hoppa till innehåll

Vinnare BlueHealth Prize 2021

  Digitala Samtal vinnare BlueHealth Prize 2021. BlueHealth Prize delades ut på Innovation day av Länsförsäkringar. Detta är ett helt fantastiskt erkännande av det arbete vi gör för barn, unga och äldre. Priset kommer att hjälpa oss att växa. Det kommer i sin tur att kunna hjälpa kommunerna att överträffa sina mål och i slutändan hjälpa barn, unga och äldre till ett bättre liv.

  BlueHealth Prize är ett nyinstiftat pris från Länsförsäkringar Blekinge som går ut på att uppmärksamma de goda initiativ som görs och samtidigt stimulera till ökad entreprenörsanda inom området.


  Med affärsmässighet och lyhördhet utvecklar detta bolag verktyg som förändrar liv på riktigt utan att kräva mer resurser. Utifrån marknadens behov kan tjänsterna skalas upp och tillföra mjuka värden i en hårt pressad miljö, samt öppna för ökat lärande. En lösning som underlättar före, efter och under arbetets gång. Innovativt, stringent och viktigt!

  – Juryns motivering


  Hur känns det som vinnare BlueHealth Prize 2021?

  Det känns helt fantastiskt att vinna BlueHealth Prize, det är ett stort bevis på att det vi gör faktiskt betyder något och är viktig.
  Det här är en vinst vi delar med barn, unga och äldre i samhället. Och det känns fantastiskt att ännu bättre kunna hjälpa social- och äldreförvaltning i deras viktiga arbete
  .”- säger Mattias Hallström som är en av grundarna till Digitala Samtal.

  Vad skall ni göra med prissumman?

  Det första vi kommer göra är att donera en del av pengarna till organistionen Maskrosbarn.
  Vi vet att antalet orosanmälningar ökar lavinartat och Maskrosbarn gör ett fantastiskt arbete med barn som har behov av hjälp.
  ” Säger Mattias.

  Han fortsätter: “Utöver det kommer pengarna mestadels gå till nyrekrytering. Vi behöver växa och bli fler medarbetare som vill vara med och hjälpa oss att förbättra samhället och livet för barn, unga och äldre.”

  Vi vill avslutningsvis tacka Länsförsäkringar Blekinge för detta fantastiska erkännande. Varje dag jobbar vi med att göra livet bättre för alla barn, unga och äldre i vårt samhälle. Att få uppskattning på det är värt allt.