Vi är på Digitaliseringsmässa

Digitala Samtal befinner sig i Skåne en heldag på Digitaliseringsmässa. Som alltid är det så enormt värdefullt att träffa medarbetare i kommuner och företag, politiker och invånare. Det var stort intresse för våra tjänster och hur vi kan hjälpa verksamheter att genomföra kvalitativa och bättre samtal med allt från familjehemsplacerade till äldre.

Ett mycket spännande samtal fördes med socialchef och ansvarig nämndekvinna för Socialtjänsten hur Digitala Samtal kan användas för att få en övergripande koll och utvärdering över hela kommunen. Redan idag erbjuder vi möjligheter till kontroll av hur alla brukare mår som grupp för att kunna agera på risker och trender, men mer möjligheter kommer presenteras under året.

Att vi fick en ny kund från mässan gjorde dagen extra trevlig!