Välkommen Vellinge Kommun

När vi får en ny kund som idag Vellinge kommuns socialtjänst blir vi såklart stolta och ärade att vi fått förtroendet av leverera vår tjänst ”Digitala Samtal”.

Men vad som känns minst lika bra i hjärtat är att ytterligare en kommun kommer använda ett digitalt stöd som är anpassat för att genomföra samtal med bland annat familjehemsplacerade barn. Genom att genomföra samtal med hjälp av KASAM och Nätverkskarta når barnsekreterarna de placerade på ett bättre sätt och får samtidigt ett evidensbaserat stöd som är kvantitativt och resultat kan följas över tid.

När vi träffar Vellinge kommun är det tydlig vilken engagemang och hjärta det finns både för de familjehemsplacerade och personalen. För de placerade vill man göra allt för att deras situation och framtid ska bli så bra den bara kan. Och för personalen vill man tillhandahålla de bästa verktygen för att både ge dem möjligheten att hjälpa de placerade samt stötta dem med effektiva stöd.

Stort tack igen till Josef Luburic Licke och Eva Lundahl i Vellinge kommun för arbetet ni gör och förtroendet ni ger oss på Digitala Samtal att leverera våra tjänster till er.

Vill ni er kommun prata med oss om hur ni precis som Vellinge kommun kan arbeta inom familjehem på ett kvantitativt, kvalitativt och stimulerande sätt? Ring oss på 0734-666055 eller se andra kontaktsätt.