Handläggare använder Säkra Videosamtal i Vadstena

Vadstena kommun väljer Säkra Videosamtal från Digitala Samtal

Lagstiftningen begränsade användningen av nuvarande system för videosamtal. Det var främsta anledningen när Vadstena kommun väljer Säkra Videosamtal från Digitala Samtal. Vadstena kommer nu att införa Säkra Videosamtal för samtliga medarbetare som hanterar känsliga samtal inom Socialtjänst och Omsorg.

Nu är det klart att Vadstena´ blir nästa kommun som tar ansvar och inför Säkra Lagliga Videosamtal för sina känsliga samtal. Med Digitala Samtals tjänst får verksamheten en helt anpassad lösning för verksamheten och hur man arbetar. En lösning som inte bara hanterar GDPR och säkerhet, utan även de lagkrav som finns inom Socialtjänst och Omsorg.

Varför Vadstena kommun väljer Säkra Videosamtal

Främst handlade det om att befintliga lagstiftningar begränsade användare av våra nuvarande system”, Säger Anton Stolt som är IT Samordnare på Vadstena kommun.

Han menar att tjänsten inte bara är en IT-lösning utan även ger flera mervärden i kommunen. ”Med våra Säkra Videosamtal får vi en utökad möjlighet för kontakt med tillexempel klienter och patient. Samtidigt ger det oss en flexibilitet i forum för möten och samtal.”, säger han.

Anton Stolt – IT samordnare Vadstena Kommun

Kontakten med Digitala Samtal har hittills bara varit positiv. Nu Vi ska nu sätta igång tjänsten och utbilda användare. Användningen kommer påbörjas direkt efter det.”, avslutar han.

Säkra Videosamtal även för den mindre kommunen

Vadstena kommun ligger långt framme vad gäller digitalisering. Detta är extra imponerande med tanke på kommunens storlek. Som liten kommun krävs det en lösning som inte bara är kostnadseffektiv utan även blir enkel att införa.

Med Digitala Samtal får man en flexibel lösning för Säkra Videosamtal som är lätt att skala. Därför har Vadstena kunnat börja med att först införa Säkra Videosamtal på samtliga medarbetare som genomför känsliga samtal inom socialtjänst och Omsorg.

Vill du veta mer om varför Vadstena kommun väljer Säkra Videosamtal

Vill du veta mer om hur Säker Videokonsultation eller Digitala Samtal fungerar. Eller kanske du vill du veta mer om hur Vadstena har tänkt vad gälle införandet av Säkra Videosamtal.

Tveka inte att kontakta oss eller boka en tid för ett onlinemöte där vi kan visa mer om hur Kalmar och andra kommuner använder Digitala Samtal och Säkra Lagliga Videosamtal.