Hoppa till innehåll

Undvik att Röja Barnets Placeringsort – 6 tips

  Med de nya bestämmelserna som träder i kraft den 1 april 2024 om skyddat boende kommer flera utmaningar. Till exempel blir det svårt att hantera samtal mellan barn som följer med vårdnadshavare. Där det fortfarande finns kontakträtt med den andra vårdnadshavaren. Kommunen behöver hantera dessa samtal utan att riskera att röja placeringsort. Digitala Samtal släpper i samband med lagändringen en helt ny unik funktion för att kunna sätta upp anonyma säkra samtal. Men tekniken är bara en del för att hålla sekretessen. Här kommer några konkreta tips för att undvika att röja barnets placeringsort.

  Den 1 April 2024 träder nya bestämmelser gällande skyddat boende i kraft. En stor förändringen är att Skyddat Boende blir en insats. Samt att kommunen måste kunna bistå med ett skyddat boende. Detta påverkar i sin tur de barn som följer med den vårdnadshavare som har ett skyddat boende. Ofta får även barnet beviljat en insats. I de flesta fall måste även placeringsorten hållas hemlig. Detta för att skydda både den utsatta, barnet och dess syskon. Men hur gör man då om den andra vårdnadshavaren är beviljad rätt att träffa barnet?

  Videosamtal som ett verktyg för kontakten mellan barn och föräldrar som inte är placerade tillsammans är en effektiv metod inom socialt arbete. Genom att tillhandahålla möjligheten till interaktion och kommunikation kan videosamtal främja relationer och välbefinnande för alla inblandade parter. Men när det handlar om barns välbefinnande och sekretess är det viktigt att vara extra försiktig för att undvika att röja barnets placeringsort under videosamtal.

  Att använda videosamtal är däremot inte helt enkelt. Det räcker med att kan skickar med sin e-post, som innehåller kommunens adress, eller visar sitt namn som handläggare för att läcka information. Information som avslöjar placeringsorten. Idag fungerar i princip inga lösningar för säkra samtal för att göra detta säkert.

  Unik tjänst för digitalt samtal med barn i skyddat boende

  Digitala Samtal har därför släppt ett tillägg för att hantera dessa samtal. Det innebär i korta drag att vi anonymiserar all spårbar data i samtalet. Från namn, avsändare ner till IP-nummer. Det gör att kommunen kan använda tjänsten säkert med minimal risk. Tjänsten ingår kostnadsfritt i IFO licensen.

  Vid användning av videosamtal är det dock av yttersta vikt att säkerställa att sekretessen och integriteten förblir skyddade även utanför den tekniska lösningen. Detta kan innebära att vidta åtgärder såsom att kontrollera omgivningen för att undvika att identifierande detaljer syns, använda säkra kommunikationsplattformar och undvika att nämna specifika platser eller adresser under samtalet. Det är viktigt att ta fram ett policydokument för detta. Något vi kan vara med och stötta i.

  6 konkreta tips för att undvika att röja barnets placeringsort

  För att ge er lite direkt guidning kommer här sex viktiga punkter för att undvika att röja barnets placeringsort.

  1. Kontrollera omgivningen: Innan du påbörjar samtalet, se till att omgivningen är fri från identifierande detaljer. Välj en neutral plats utan ledtrådar om barnets placering.
  2. Säkerställ sekretess: Håll samtalet i en privat miljö där andra inte kan lyssna in eller titta på skärmen för att undvika att informationen röjs.
  3. Använd generella termer: Undvik att nämna specifika platser eller adresser under samtalet. Använd istället generella termer för att diskutera barnets plats.
  4. Fokusera på interaktionen: Håll fokus på interaktionen mellan barnet och den andra föräldern istället för att diskutera platser eller omständigheter kring barnets placering.
  5. Använd säker kommunikation: Se till att använda en säker och krypterad kommunikationsplattform för att minimera risken för avlyssning eller oavsiktlig röjning av information.
  6. Professionell närvaro: Vid behov kan en stödperson närvara under samtalet för att övervaka och säkerställa att sekretessen upprätthålls.

  Vill du veta mer om hur Digitala Samtal hjälper till att undvika att röja barnets placeringsort?

  Vill du veta mer om Digitala Samtals lösning för Anonyma Anpassade Videosamtal eller våra andra lösningar för Socialtjänsten. Eller vill du kanske få råd om hur ni skall arbeta med er policy för att undvika att röja barnets placeringsort. Tveka inte att boka ett möte med oss eller kontakta oss via telefon eller e-post.