Hoppa till innehåll

Digitala Samtal stöttar finska stiftelsen Bensow i arbetet med socialt utsatta barn

  I förra veckan blev det klart att Digitala Samtal går in på den svensktalande Finska marknaden. En första etablering är att stötta Stiftelsen Bensow med verktyg för samtalet med barn i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Ett arbete som kan förändra hela den finska synen på barn i familjer med missbruk.

  Stiftelsen Bensow arbetar förebyggande med socialt utsatta barn i Finland och driver bland annat den i Finland lågt prioriterade frågan om stöd till barn i familjer med alkoholberoende.

  I Finland dricker vi näst mest i Norden efter Danmark. Men stödverksamhet riktad till barn var nästan obefintlig, innan vi här på Stiftelsen Bensow började med vår verksamhet Min stig för två år sedan.“, säger Maj Estlander som är verksamhetsansvarig på Stiftelsen Bensow.

  Maj Estlander, verksamhetschef stiftelsen Bensow

  Hon fortsätter: “I Finland har vi en verksamhetskultur där man anser att det är mycket utmanande att hjälpa barn i denna målgrupp på grund av deras lojalitet gentemot sina föräldrar. Eventuellt stöd riktas oftare till hela familjen där man fokuserar på att stöda föräldraskapet. Det stöd som riktas till barn och unga är i första hand olika chattar där man kan vara anonym. Vi anser dock att om det går att upptäcka och stöda barn i Sverige, så ska det gå att göra här!

  En samhällsinsats när Digitala Samtal stöttar stiftelsen Bensow

  Företrädare för Stiftelsen Bensow i Finland kontaktade för ett tag sedan Digitala Samtal. Anledningen var vårt arbete med barn och unga inom socialtjänsten i Sverige. Man såg att våra verktyg gjorde skillnad på riktigt och behövde digitala stöd för sin verksamhet. Det blev början på Digitala Samtals etablering på den finska marknaden.

  Detta är ännu en fantastisk milstolpe för företaget. Det händer så otroligt mycket kring oss just nu. Vi växer för varje dag och blir uppmärksammade med fina utmärkelser. Vi vill så klart ge tillbaka av detta. En sådan insats är att vi har valt att gå in och sponsra Stiftelsen Bensow med de verktyg de behövde. Så nu ger tillbaka inte bara till det svenska samhället utan gör även livet bättre för barnen i Finland.“, säger Mattias Hallström som är en av grundarna till Digitala Samtal.

  Utmanar den finska synen på alkoholberoende i familjen.

  Stiftelsen Bensow ser sig lite som det finska syskonet till Svenska Maskrosbarn. Bensow har i över 100 år arbetat med barns välmående i det svensktalande Finland. Idag har man bland annat ett stort fokus på att bryta stigmat och förändra synen på hur man kan stötta barn i familjer med alkoholberoende.

  Stiftelsen vill utveckla ett mera riktat och direkt stöd och framförallt synliggöra denna särskilt utsatta målgrupp. Missbruk och psykisk ohälsa är kraftigt generationsöverskridande. På Bensow ser man att stöd till barn som anhöriga kan ha en verklig förebyggande effekt.

  Förutom att försöka förändra alkoholkulturen på samhällelig nivå, är det en stor utmaning att både hitta och hjälpa dessa barn. Och det är inte något som är unikt för Finland. Även i Sverige räknar man med att över 20% av alla barn växer upp i familjer med missbruk. Men det är bara knappa 2% som får det stöd som behövs. Och mycket av problematiken är den samma som Bensow ser. Hur skall man hitta barnen? Och hur kan vi stötta dem på bästa sätt?

  Vi beslutade oss ganska snabbt för att detta är något vi vill stötta. Vi hade redan flera av de nödvändiga verktygen som kunde hjälpa Bensow i sitt arbete i skolor och med utsatta barn. För att stötta Bensow har vi även tagit fram ett nytt verktyg för Screening av barn och unga i familjer med missbruk. Tjänster som även väckt stort intresse inom den Svenska socialtjänsten“, säger Mattias.

  CAST screening bedömning med analys
  CAST screening bedömning med analys

  Unika verktyg ger stöd

  Digitala Samtal är idag ett av de ledande verktygen som förändrar och stöttar socialtjänsten i Sverige. Tjänsten används inom flera kommuner över hela Sverige och allt fler upptäcker hur vi faktiskt förändrar förutsättningarna och ger en mer hållbar verksamhet.

  Det är dessa verktyg som nu skall hjälpa barn i Finland till ett bättre liv.

  Det här är så fantastiskt härligt. Att möta personer som så helhjärtat tror på det vi gör betyder så mycket. Som min kollega sa under ett möte med Digitala Samtal: nu kan jag, fylld av energi, kavla upp ärmarna och ta nya tag. Med de digitala verktygen kommer vi kunna göra ännu mer förändring.”, avslutar Maj Estlander på Bensow.

  Vill du veta mer om Digitala Samtal eller stiftelsen Bensow?

  För mer information om Digitala Samtal kontakta oss eller boka ett on-linemöte här.

  Mer information om stiftelsen Bensow finner du på bensow.fi

  Kontakta Maj Estlander på stiftelsen Bensow för mer information om arbetet med barn i familjer med missbruk i Finland. e-post maj.estlander@bensow.fi

  Vill du veta met om screening av barn och unga i missbruksfamiljer kan du läsa om det här.