Hoppa till innehåll

Sölvesborgs kommun väljer digitala samtal

  Enkel, säker och framförallt en användarvänlig lösning! Det var vad verksamhetschefen Andre Jönsson svarade på frågan om vad som var den viktigaste anledningen till varför Sölvesborgs kommun väljer Digitala Samtal för anpassade videosamtal inom omsorgen. Ett omfattande införandestöd och integration till Tieto Lifecare ingår även i affären.

  Sölvesborg är en framåt kommun. De driver en tydlig linje som handlar om att utnyttja de bästa digitala verktygen som finns för att skapa en hållbar verksamhet. Därför är det extra roligt att Sölvesborgs kommun väljer Digitala Samtal.

  När vi frågar Andre om vilken nytta och vilka mervärden han ser i tjänsten svara han att:
  “Det handlar om tydligare kommunikation, snabbare samverkan professioner och huvudmän emellan, minskade ledtider gällande både bedömning och behandling i flera olika scenarion“.

  “Enkla lösningar med utnyttjande av så mycket befintlig teknik som möjligt, är jätteviktigt för digitaliseringen och utvecklingen i vård- och omsorg”

  Andre Jönsson – Verksamhetschef Sölvesborgs Kommun

  Man vill skapa förutsättningar att möta utmaningen med allt fler insatser samtidigt som personal- och kompetensförsörjningen blir svårare. Med Digitala Samtal kan kommunen frigöra tid och samtidigt skapa nya förutsättningar.

  Han fortsätter: “Enkla lösningar med utnyttjande av så mycket befintlig teknik som möjligt, är jätteviktigt för digitaliseringen och utvecklingen i vård- och omsorg.

  Integrerat med Lifecare

  För att detta skall flyta så smidigt som möjligt är det viktigt att hela kedjan håller ihop. Inte minst vad det gäller systemförvaltning och återrapportering. Därför kommer Sölvesborg att redan från start välja att integrera Digitala Samtal med Lifecare. På så sätt kan information flyta sömlöst mellan systemen. Något som underlättar för systemförvaltaren, ökar säkerheten och gör det lätt att använda. När man dessutom låter Digitala Samtal uppdatera information i Lifecare minskar dubbelarbete. Idag är Digitala Samtal det enda verktyget för Anpassade Videosamtal och Digitala Skattningar som är integrerat med Lifecare.

  Införandestöd ett självklart val när Sölvesborgs kommun väljer Digitala Samtal

  För ett lyckat införande har Sölvesborgs Kommun även valt att köpa till Digitala Samtals Införandestöd. Detta ger de bästa förutsättningarna för ett lyckat införande. Men framför allt skapar vi tillsammans de processer som kommer ge de stora effekterna i verksamheten. Med Digitala Samtals inbyggda stöd för mätning av dessa effektmål blir det lätt att följa utvecklingen. Införandestödet löper över sex månader.

  “Vi har redan fått positiv respons kring projektet från de vårdcentraler vi samarbetar med”

  Vi frågar Andre om vad som händer nu.
  Vår implementeringsprocess fortsätter under hösten, vi har redan fått positiv respons kring projektet från de vårdcentraler vi samarbetar med, det skall bli spännande att se hur detta verktyg kan utveckla samverkan kommunens sjuksköterskor och vårdcentralens läkare“, svarar han.

  Vi ser fram emot att få arbeta med hela teamet i Sölvesborg. Det kommer att bli en fantastisk resa. Och vi är övertygade om att det kommer att skapas nya tankar och även fantastiska effekter och resultat.

  Vill du veta mer om hur Digitala Samtal kan hjälpa din verksamhet eller om du bara är nyfiken på att veta mer om våra Digitala Anpassade verktyg för Omsorg och Socialtjänst kan du boka ett onlinemöte HÄR. Mer kontaktinformation hittar du under Kontakt.