Hoppa till innehåll

SFV Start! – vårt team är vidare i den stora finska innovationstävlingen

  Wow, Digitala Samtal och Stiftelsen Bensows bidrag “Min stig i skolan” har som ett av 12 bidrag gått vidare i den internationella innovationstävlingen SFV Start! Med tävlingen vill SFV hitta och stärka innovationer och projekt som siktar mot agenda 2030:s mål att öka jämlikheten och rätten till lika utbildning. Tävlingen pågår i etapper fram till finalen den 17 februari då vinnande lag erhåller 100 000 euro.

  Det här är helt fantastiskt! Att bli ett av de 12 teamen som går vidare från alla ansökningar är stort. Och denna tävlingen betyder mycket för Finland och den finska skolan. Det märks inte minst på att finska skolministern väljer att komma och hålla key-note anförandet på boot-campen! Vi är fantastiskt stolta över att få vara med i detta och en del i stiftelsen Bensows team och arbete med att göra livet bättre för socialt utsatta barn. Nu siktar vi mot vinsten.

  – Mattias Hallström

  Utbildning skapar välfärd. Finland är känt för sin strävan efter jämlikhet inom utbildning och det ekonomiska, sociala och mentala välstånd som utbildning ger såväl individer som samhället i stort. Finland har under de senaste åren legat i topp vad gäller utbildning och vill nu bli ännu bättre.

  Rätten till en jämlik utbildning och att alla skall få samma förutsättningar borde vara en självklarhet. Men tyvärr är det inte alltid så. Att skapa förutsättningar för en jämlik utbildning är inte så enkelt som det låter. Det är många faktorer som påverkar. Tillexempel barnets socioekonomiska tillstånd eller om det finns missbruk i familjen.

  Vad är SFV Start!

  SFV Start är en innovation och utmaningstävling som har initierats av finska SFV tillsammans med Demos Helsinki. SFV främjar utbildning, kultur och fri bildning på svenska i Finland. Demos Helsinki är en globalt aktiv oberoende think-tank.

  Tävlingen SFV Start! har målsättningen att finna sociala innovationer och lösningar för att hjälpa finska barn och unga att utvecklas och nå sin fulla potential – oavsett bakgrund.

  Målet är att hitta en lösning som minskar den stigande negativa inverkan som ojämlikhet medför, och som hjälper barn och unga nå sin fulla potential. Lösningarna kan tangera olika livsområden, såsom skola, arbetsliv, hemmiljö eller fritid.

  Digitala Samtal och Stiftelsen Bensows bidrag

  I Finland är situationen med stöd till barn i familjer med missbruk nästintill obefintlig och förståelsen för problemet är låg. Utan stöd är det svårt för barn att klara av sina studier. Risken för utanförskap och att man hamnar in i sina föräldrars hjulspår ökar.

  Teamet: Maj Estlander, Emelie Hindsberg-Lipponen från Stiftelsen Bensow.
  Mattias Hallström, Peter Mattsson från Digitala Samtal AB.

  Digitala Samtal och Stiftelsen Bensows lösning är en metod för hur man kan förankra samverkan i skolan, möjliggöra tidig upptäckt och erbjuda stöd till utsatta barn i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Det flerdimensionella arbetet skall främja alla barns jämlika förutsättningar för inlärning och utveckling.

  Med Digitala Samtals verktyg för Screening och samtalsstöd och Stiftelsen Bensows långa och djupa erfarenhet av mötet och arbetet med socialt utsatta barn har vi en fantastisk plattform. Tillsammans kommer vi inte bara att kunna skapa ett unikt koncept. Vi kommer också att kunna belysa problemen med missbruk i finska familjer. Kanske kan vi tillsammans sätta stenen i rullning för att skapa en ny syn på barn i familjer med missbruk. Och därmed skapa förutsättningar till att flera barn får en bättre och mer jämlik utbildning.

  I slutändan kommer vårt bidrag att kunna förändra barns liv på riktigt.

  Vill du veta mer?

  Tveka inte att kontakta oss eller boka ett online-möte om du vill veta mer om våra screeningverktyg för att identifiera barn i familjer med missbruk eller bara vill veta mer om Digitala Samtal.

  Är du nyfiken på finska stiftelsen Bensow finner du mer information och kontakter här