Digitala Samtal funktion för schemalagda utskick

Schemalagda utskick av skattningar och formativa frågor

Nu kan din systematiska uppföljning bli ännu bättre. En ny funktion i Digitala Samtal ger dig möjlighet till schemalagda utskick av skattningar och formativa frågor till brukaren helt automatiskt. Detta get en helt ny möjlighet att både kommunicera och samla in värdefull information från brukaren.

Nu kompletterar vi funktionen för distansanalys med ett komplett verktyg för schemaläggning av utskick. Med detta blir det enkelt för handläggaren att lägga upp systematiska utskick till brukaren. Det kan till exempel vara en ”Hur mår du” fråga som skall gå ut ett par gånger i veckan eller en KASAM som skall skickas till brukaren två gånger per år.

Kom över införandetröskeln

Med funktionen blir det lättare att faktiskt följa upp och göra de skattningar som planerats i verksamheten. Genom att låta Digitala Samtal ta hand om detta minskas risken att detta faller mellan stolarna. Vikten av en systematisk kontroll och arbetssätt kan inte nog understrykas när det gäller att mäta välmående och tidigt upptäcka problem.

Verktyget kan ställas in så att handläggaren får färdiga förslag på schemalagda utskick för olika typer av samtalsstöd. Detta gör funktionen mycket lättanvänd och ger även en god kontroll över hur man vill utföra sina skattningar.

Vill du veta mer om schemalagda utskick?

Tveka inte att kontakta oss eller klicka på knappen nedan för att boka ett onlinemöte där vi kan visa hur denna funktion och Digitala Samtal kan hjälpa er kommun.