Senior som använder digitala samtal på iPad

Säkra videosamtal för äldreomsorgen, därför behövs de

2020 har varit pensionärernas år vad det gäller ökad internetanvändning. I rapporten Svenskarna och Internet, som genomförs varje år av Internetstiftelsen, ser vi bland annat att personer som är 76+ har dubblat sin användning av videosamtal och ligger nu nära samma nivåer som övriga befolkningen. Här finns en otrolig möjlighet till utveckling av äldreomsorgen, därför behövs säkra videosamtal för äldreomsorgen

2020 har varit ett märkligt år på flera sätt. Inte minst för våra äldre, som har fått genomgå en helt enastående resa vad gäller digitalisering. För det är nog inte många av oss som hade trott att vi skulle prata med våra gamlingar via video, eller att våra föräldrar skulle bli bättre än oss på att handla matvaror på nätet. IT mognaden hos våra pensionerar har tagit ett jätteskutt. Vi kan inte mer än att hålla med i Internetstiftelsens förord att ”2020 har varit pensionärernas år”

Egentligen är detta helt fantastiskt. Denna mognad öppnar upp för otroliga möjligheter med att digitalisera äldreomsorgen. Möjligheter vi bara för ett år sedan trodde var omöjliga. Nu har vi en helt annan spelplan för att kunna ta hand om den växande skaran av pensionärer och kanske till och med öka välmående och kvalitet med samma resurser. Och grunden för detta är att skapa ett väl fungerande samtal.

Fördubbling av videosamtal hos 76+are

Pensionärerna ökar sitt användande av videomöte och behöver säkra videomöten för äldreomsorgen
76+ användarna har dubblat sitt användande av videosamtal enligt svenskarna och internet

Under sista halvåret 2020 närmare fördubblades användandet av videosamtal för äldre i gruppen 76+. Man gick från en avändningsgrad på 29% i Q1 till hela 59%! i Q3. Detta är helt fantastiskt. Det gör att nästa var tredje senior nu är van att hantera videosamtal. Kan vi förvalta detta inom äldreomsorgen är det helt fantastiskt. Men då behöver vi säkra videosamtal för äldreomsorgen.

Säkra videosamtal för äldreomsorgen ger nya möjligheter

Med ett videosamtal blir det enkelt att nå den äldre, minska ensamhet och även få en massa insikter. Om man sedan dessutom kombinerar detta samtalet med samtalsstöd kan man ge den äldre en ännu högre meningsfullhet. Dessutom hjälper det personalen att möta den äldre över generationsklyftor och kulturella skillnader. Med säkra videosamtal för äldreomsorgen har vi nu en möjlighet att ge mer tid för samtalet med den äldre med samma resurser.

Pensionärerna blir digitala

Pensionärerna blir mer digitala och behöver säkra videomöten för äldreomsorgen
Pensionärer använder idag digitala vårdtjänster i högre utsträckning än unga enligt Svenskarna och Internet

Men det är inte bara videosamtalen som har ökat hos de äldre. Även användandet av digitala vårdtjänster har ökat. Idag använder lika många 76+are digitala vårdtjänster som 16-25-åringar, vem hade kunnat ana det! Även detta är en förändring som socialtjänst och äldreomsorg inte får missa att utnyttja. Att man som äldre vågar att prata om sina sjukdomar och problem i digitala tjänster visar på en attitydförändring. Man känner att detta tillför och att man kan öka sitt välmående. Vi har även sett denna utveckling i användandet av Digitala Samtal.

Nu är tiden för mjuk välfärdsteknik

Läget för att aktivt arbeta med den mjuk välfärdsteknik och införa digitala tjänster i äldreomsorgen har aldrig varit bättre. Vi behöver nu hjälpas åt att göra det bästa för att utnyttja det.

Äldreomsorgen bra och laglig tjänst för säkra videosamtal inom äldreomsorgen kombinerat med verktyg för att hjälpa personalen. Just nu är detta problematiskt då man i flera kommuner stänger ner flera av sina tjänster för videosamtal och videomöten. Anledningen är att de inte uppfyller GDPR och sekretess. Vi får dock inte missa detta skifte, som kan hjälpa verksamheten att kunna hantera framtiden, för att det inte finns fungerande tjänster.

Digitala Samtal har idag som enda leverantör en tjänst för säkra videosamtal för äldreomsorgen integrerat med ett samtalsstöd. Det finns även andra aktörer med tjänster som är mer av typen videomöte, som även de fungerar bra tillsammans med våra samtalsstöd.

Vill du veta mer om Digitala Samtal

Tveka inte för att kontakta oss eller boka ett videomöte direkt så kan vi visa mer vad vi kan göra för att digitalisera er äldreomsorg

Läs mer om säkra videosamtal för äldreomsorgen

Första anpassade tjänsten för säkra lagliga videosamtal inom socialförvaltning och äldreomsorgen

Säkra videosamtal för socialtjänsten och äldreförvaltningen

Till undersökningen Svenskarna och Internet 2020