Hoppa till innehåll

Säker videokonsultation för äldreomsorgen

  Digitala Samtals funktion för säkra videosamtal öppnar helt nya möjligheter för säker videokonsultation. All omvårdnadspersonal kan nu få stöd i bedömningar av ansvarig sköterska och läkare. Resultatet är minskade kostnader, snabbare insatser, färre resor samt en bättre äldreomsorg.

  I de flesta kommuner och regioner finns idag en eller flera sjuksköterskor som fungerar som stöd för hemtjänstpersonalen ute på fält. Sköterskorna finns där för att hjälpa personalen med bedömningar om skador eller akuta tillstånd hos de äldre. Är skadan svår att beskriva eller bedöms vara allvarlig åker nattsköterskan, eller någon annan i jouren, ut för att göra en bedömning på plats.

  Väl på plats kan sköterskan i sin tur behöva konsultation av en ansvarig läkare. Det gäller till exempel ordination av vissa läkemedel eller bedömning av insats. I vissa fall kräver det även här att läkaren åker ut till den äldre. Förutom personal knuten till regionen har de flesta kommuner här även avtal med olika organisationer med inhyrda läkare.

  Detta är ett långsamt och kostsamt sätt att arbeta som även innebär att en insats kan behöva ta onödigt lång tid.

  Läs om hur Höörs kommun inför säker videokonsultation i äldreomsorgen

  Varför videokonsultation för personal i äldreomsorgen

  Säker videokonsultation för personal skapar helt nya förutsättningar. Istället för att som idag arbeta med telefon och kostsamma besök kan säker videokonsultation minska kostnaderna och tid till insats. Samtidigt behåller man eller till och med ökar kvaliteten i vården.

  Och det är enkelt att införa säker videokonsultation i verksamheten. Detta då man till en början inte behöver ändra några processer. Videokonsultationen kan till en början fungera som ett valbart stöd samtidigt som den nuvarande processen finns kvar. Det skapar en trygghet i organisationen.

  Hur fungerar då säker videokonsultation?

  Vi tar exemplet ovan för att visa hur det kan fungera med säker videokonsultation inom äldreomsorgen.

  Undersköterskan Ali är ute på besök hos den äldre medborgaren Åke. Åke har ett elakt sår som har blivit infekterat och Ali har svårt att bedöma om det behövs insats. Han ringer till nattsköterskan Mia. Mia svarar och väljer att starta en videokonsultation med Ali. Mia öppnar Digitala Samtal och söker fram Åkes journalkort. Här väljer hon med ett enkelt val att sätta upp en videokonsultation med Ali.

  Ali får en samtalslänk till sin mobiltelefon från Digitala Samtal och autentiserar sig för att starta videosamtalet. Han filmar såret med som mobiltelefon eller surfplatta och Mia kan göra en bedömning. Mia får en klar bild över skadan och känner att hon kan göra en bedömning via video.

  Samverkan med läkare

  Mia ser att man förmodligen behöver sätta in en kraftig antibiotika. För att kunna göra det kanske man måste ordinera en odling. För det behöver hon konsultation och en ordination från en läkare. Då kommunen där Mia arbetar inte själv har en jourhavande läkare går samtalet till det mobila vårdteamet eller samarbetspartnerns läkarbil. Mia väljer då att lägga till jourhavande läkaren John i samtalet. Nu kan Mia och John göra en gemensam bedömning. John ser samma sak som Mia och ger de nödvändiga instruktionerna och ordinationerna.

  Åke får en snabbare insats samtidigt som kostnaden minskar. Under tiden har systemet loggat den information som krävs för att uppfylla flera delar inom patientdatalagen PDL. Digitala Samtal har sparat tidpunkt och loggat att det skett en videokonsultation om Åke, vilka som har varit med och hur länge samtalet varade. När Mia sedan lägger på kommer det upp en fråga där hon har möjlighet att skriva en anteckning om samtalet.

  Varför Digitala Samtals säkra videokonsultation

  Digitala Samtal är en säker tjänst. Det gäller både vad det gäller kommunikation, it-säkerhet och autentisering. Alla samtal är krypterade och det är bara sköterskan, eller de som har behörighet, som kan se historik och anteckningar från videokonsultationen.

  Till skillnad från andra lösningar för videomöten är Digitala Samtal helt anpassat för Socialtjänsten och Äldreomsorgen. Dels uppfyller Digitala Samtal säkra videomöten alla de regulatoriska krav som ställs på säkra videosamtal. Så som GDPR, SOL och LOS. Systemet sparar även information om samtalet som kopplar mot de krav som finns för dokumentation och uppföljning.

  Digitala Samtal är en tjänst för personalen inom äldreomsorgen i samtalet med eller om en medborgare. All kommunikation är centrerad kring den äldre. Det är därför enkelt att koppla på flera processer för till exempel videokonsultation direkt med medborgaren eller koppling till olika samtalsstöd. Digitala Samtal har en mängd olika bra funktioner som kan hjälpa verksamheten att bli ännu bättre.

  Hur kommer vi igång med videokonsultation?

  Det är enkelt att komma igång med säker videokonsultation från Digitala Samtal. Digitala Samtal är en molnbaserad tjänst som kan användas på alla typer av enheter. Efter att er organisation är aktiverad räcker det med en kort utbildning för de sköterskor som skall sitta i jouren. Personalen på fält behöver bara tillgående till en enhet med en modern webbläsare.

  Vi har en färdig plan för införande som gör att ni i bästa fall kan vara igång med säkra videokonsultationer på så kort tid som en vecka.

  Vill du veta mer om säker videokonsultation?

  Tveka inte att kontakta oss så kan vi visa lite mer hur enkelt det är att använda och komma igång med säkra videokonsultationer via Digitala Samtal. Tillsammans kan vi även ta fram en ROI-modell för att se vilka besparingar som en videokonsultation kan innebära.

  Kontakta oss eller boka ett on-line möte direkt här eller via knappen nedan.