Osby inför Digitala Samtal

Osby inför Digitala Samtal

När arbete- och välfärdsförvaltningen i Osby inför Digitala Samtal är fokus i första hand på utredning, familjehem och behandling inom öppenvård. Med Digitala Samtal får handläggarna ett stöd i samtalet och kan lättare följa barnens välmående.

Osby har en lång historia när det kommer till att bry sig om barn och deras välmående. Det är som att det sitter i väggarna. Inte så konstigt kanske när det i Osby har tillverkats leksaker på BRIO sedan 1884. Fast mest beror det nog på det engagemang som finns från kommunen och dess medarbetare.

Arbete- och välfärdsförvaltningen i Osby har länge arbetat för att utveckla sin verksamhet och ge trygghet och stöd till de socialt utsatta barnen. Man var tidigt ute och provade olika digitala verktyg. När nu Osby inför Digitala Samtal görs ytterligare en satsning för att höja kvaliteten i arbetet. Med Digitala Samtal stärker Osby sin satsning på digitalisering och en mer hållbar verksamhet.

Jag blev nyfiken och vill boka möte för mer info om Digitala Samtal.

Utredning, Familjehem och öppenvård i fokus

Osby börjar som så många andra kommuner att införa Digitala Samtal inom utredningar och familjehem. Behovet av stöd inom dessa områden är stort. Det handlar både om att öka kvaliteten på samtalen men även att kunna arbeta mer systematiskt. Målet är en mer hållbar verksamhet och ett bättre välmående hos de placerade barnen.

Digitala Samtal kan på ert enkelt sätt hjälpa handläggarna följa våra barns mående. Med Digitala Samtal får vi ett verktyg som kan signalera om något är tokigt eller om vi är på rätt väg. Det handlar inte om att ersätta något moment i vårt arbete, utan komplettera och göra det vi gör ännu bättre”, säger Carina Alpar som är enhetschef på Barn- och Familjeenheten i Osby.

Var femte kommun i Region Skåne använder nu Digitala Samtal

Vi har haft mycket bra diskussioner med Osby under en längre tid och är så glada att vi är i mål. Nu börjar arbetet med att stötta Osby under införandet så personal och barn kan få nya förutsättningar för samtalet och mötet.”, säger Mattias Hallström medgrundare av Digitala Samtal

Han fortsätter: ”För Digitala Samtal är detta något av en milstolpe. Med Osby stärker vi vår närvaro i Region Skåne ytterligare. Nu använder var femte kommun i Region Skåne Digitala Samtal i sin verksamhet med Barn och äldre.

ATEA partner när Osby väljer Digitala Samtal

Osby kommun är vår första affär som partner till ATEA. Digitala Samtal har under en tid arbetet med ATEA för att kunna ge kommuner och regioner ännu bättre tillgång till våra verktyg. Att teckna ATEA som säljpartner innebär även ett erkännande för kvaliteten på Digitala Samtals lösning.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Osbys satsning? Eller vill du kanske veta mer om Digitala Samtal och hur barns välmående kan ökas när kommuner som Osby inför Digitala Samtal. Då tycker vi att du skall kontakta oss eller boka ett onlinemöte direkt så vi kan berätta mer.