Hoppa till innehåll

Ny version av Digitala Samtal

  Nu släpper vi en ny version av Digitala Samtal med flera stora uppgraderingar. Vi har lyssnat på våra kunder och användare och har förenklat användandet samtidigt som vi integrerat flera funktioner. Den nya versionen har bland annat ett utökat stöd med flera skattningsverktyg, ett förbättrat gränssnitt och en ny modul för planering och uppföljning.

  • Förbättrat gränssnitt
  • Bättre integration med videosamtalet
  • Uppdaterat planeringsverktyg
  • Flera skattningsverktyg
  • Bättre säkerhet

  Digitala Samtal är idag ett av de mest kompletta verktygen för digitala samtalsstöd inom Socialtjänsten och Äldreomsorgen. Nu har vi gjort det ännu bättre och lättare att använda. Vi har bland annat uppdaterat gränssnittet på brukarkortet med en bättre översikt och tillgång till skattningar verktyg och övriga samtalsstöd. Vi utvecklar hela tiden Digitala Samtal tillsammans med er i verksamheten, och vi hoppas att ni skall uppskatta alla nya funktioner.

  Förbättrat gränssnitt

  Det uppdaterade gränssnittet i brukarkortet har nu en översikt där man enkelt kan se individens nuläge och vilka skattningar eller statsstöd som har använts. Via de nya brickorna är det även enkelt att starta nya skattningar, gå in på analyssidorna och dela samt skicka nya skattningar (distansanalyser) till brukaren.

  Bättre integration med videosamtalet

  Ni som använder Digitala Samtal idag ser även att vi ändrat i fliksystemet på brukarkortet. Alla skattningar öppnas nu i egna fönster så att de skall kunna användas och fungera bättre tillsammans med videosamtalet. Det går nu att komma åt all information en skattning eller annat samtalsstöd under ett pågående videosamtal. Det har dessutom förbättrat prestandan.

  Uppdaterat planeringsverktyg

  Uppdaterat planeringsverktyg i den nya versionen av Digitala Samtal

  Funktionen för schemaläggning och periodiska utskick av distansanalyser är även flyttad till en egen vy med en lättöverskådlig kalender. Här blir det nu enkelt att lägga upp återkommande distansanalyser, skattningar möten eller videosamtal. Kalendern är sekretessbelagd och kan bara kommas åt av de personer som har rätt att se informationen för brukaren.

  Flera skattningsverktyg

  Flera nya skattningsverktyg finns även i den nya versionen. Dessa kan aktiveras individuellt för varje organisation för att kunna ge en genomtänkt och anpassad metod och process för just er verksamhet. Några av stöden är:

  • VS (Välmåendeskalan)
  • SCAS (Spence Ångestskala)
  • SWLS (Satisfaction With Life Scale)
  • STS (Susceptibility to Temptation Scale)
  • DERS-16 (Difficulties in Emotion Regulation Scale)

  Nu finns det stöd för att sätta status på de poster som dokumenteras i livsboken. All information sparas så klart som tidigare, men nu är de möjligt att göra livsboken ännu tydligare genom att flytta och ta bort poster. Vi har även uppdaterat riskbedömningen så att det nu går att lägga till en specifikation på vad riskbedömningen syftar på.

  Bättre säkerhet

  Vi har även uppdaterat flera säkerhetsfunktioner i systemet. Bland annat har vi på önskemål släppt en mobiliserad tvåfaktorsautentisering. Vi har även infört en tvåvägs kod som fungerar i alla möten, som tillexempel ett telefonsamtal eller fysiskt möte.

  Releasedatum

  1 April 2021

  Vill du veta mer om vår nya version av Digitala Samtal

  Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra nya funktioner eller hur vi kan hjälpa din kommun med att införa ett effektivt samtalsstöd. Enklast är att boka ett online möte med oss här.