Hoppa till innehåll

Ny svensk tjänst för säkra videosamtal inom socialtjänsten hjälper kommuner efterleva GDPR och OSL.

  Sekretess, GRPR och Schrems II ställer just nu till det för flera av landets socialtjänster. När videotjänster inte längre får användas i kontakten med medborgaren blir barn, unga och äldre drabbade.
  Digitala Samtal släpper nu en ny svensk tjänst för säkra videosamtal som hjälper socialtjänsten att använda säkra lagliga videosamtal.
  Och intresset från kommunerna är stort.

  Digitala Samtal jobbar med digitala samtalsstöd mot Socialförvaltning och Äldreomsorg och har idag kunder över hela landet. Man har under hösten sett att behovet för ett nytt säkert och lagligt stöd för videosamtal har varit akut. Digitala Samtal släpper nu helt unikt stöd för säkra videosamtal integrerat i sin tjänst. Det säkra videosamtalet uppfyller kraven både gällande sekretess och GDPR. Tjänsten är utvecklad i Sverige och driftas i ett compliant Cloud i Sverige.

  Intresset från kommunerna är stort

  “Vi sitter dagligen i samtal med kommuner och regioner som idag sitter i en mycket jobbig sits. Det är inte bara GDPR som är utmaningen utan kanske ännu mer sekretesskraven via Offentlighets- och sekretesslagen OSL. Den gör tyvärr att även flera av de lösningar som finns rekommenderade för kommunerna idag inte kan användas. De bryter mot OSL när till exempel externa personer behöver vara inblandade i bokningen av ett videomötesrum. Flera av dem är på väg in i vår lösning för att kunna komma igång och garantera säkra lagliga videosamtal. Det får ju inte vara så att lagliga krav skall sätta käppar i hjulen för brukarnas välmående” , säger Mattias Hallström som är en av grundarna till Digitala Samtal.

  Han fortsätter: “Idag är vi den enda lösningen som är helt anpassad för verksamheten inom Socialtjänsten med behörighetsmodeller, registrering av säkra resurser och samtalsstöd kopplade till brukaren”

  “Arbetet med att säkra videomötet pågår i nästan alla kommuner idag och är ett jättejobb. Då vi inte konkurrerar med kommunernas generella videotjänster utan är ett komplement löser vi direkt verksamhetens problem, vilket gör att flera av våra kunder kan komma igång direkt utan att behöva vänta på de stora och tunga IT-besluten”

  Säkra videosamtal ger tillväxt

  Digitala Samtal är ett snabbväxande företag inom e-hälsosegmentet med fokus på digitala samtalsstöd inom Socialtjänst och Äldreomsorg. Under 2020 har flera kommuner tecknat avtal om bolagets tjänster både inom Socialsidan men även inom Äldreomsorgen.

  “Vi ser redan nu att det säkra videosamtalet kommer att ge en betydande ökning i vår försäljning framöver. Vi ser minst en fördubbling i omsättningen under 2021. Flera nya kunder står på tur och vi har precis påbörjat en rekryteringskampanj för att möta behovet”, säger Mattias.

  Hur fungerar vår tjänst för säkra videosamtal inom socialtjänsten

  Det säkra videosamtalet är en integrerad del i Digitala Samtals samtalsstöd som redan idag används av flertalet kommuner över hela landet. Videosamtalet sker krypterat via säkra svenska servrar som uppfyller kraven på regulatorisk efterlevnad enligt GDPR. Handläggaren kan bara komma åt och se information eller ringa de medborgare hen är kopplad till.

  Från medborgarens personkort kan handläggaren sedan direkt starta ett videosamtal och även lägga till de säkrade resurser som är kopplade till medborgaren. Det kan tillexempel vara en biologisk förälder eller sjukvården för att tillexempel hålla ett så kallat SIP samtal. Medborgaren och resursen får en notis i sin telefon, dator eller surfplatta. Efter att ha legitimerat sig digitalt med exempelvis BankID kommer de sedan in i samtalet. Det säkra videosamtalet innehåller inga funktioner som chat eller fildelning. Detta för att ta bort alla källor till informationsläckage.

  Digitala Samtals säkra videosamtal är integrerat i tjänsten och helt unikt anpassat för verksamheten.

  Kontakta oss för mer information om vår tjänst för säkra videosamtal inom socialtjänsten

  Kontakta oss gärna eller boka ett online-möte här om du har du frågor om Digitala Samtal eller om våra säkra videosamtal.