Hoppa till innehåll

Ny funktion för analys på distans

  Pandemin har gett oss nya utmaningar i att hålla en bra kommunikation och kunna genomföra såväl skattningar som samtal på distans. Vi har tillsammans med våra kunder arbetat fram ett helt nytt verktyg för att möta detta. Nu släpper vi nu en helt ny funktion, självskattning via fjärranalys, i Digitala Samtal.

  Efter att en skattning eller metod har valts är det bara att trycka på knappen för att skicka via SMS eller e-post så sköter Digitala Samtal resten

  Med ett enkelt klick kan man nu välja en skattning eller metod som är anpassad för fjärranalys. Digitala Samtal genererar sedan en säker ingång för brukaren som kan skickas till brukaren via SMS eller e-post. Brukaren kan sedan öppna denna och genomföra självskattningen, eller analysen direkt på sin telefon, surfplatta eller dator.

  En av de stora fördelarna med vårt skattningsverktyg är att brukaren inte behöver ladda ner någon applikaiton i telefonen eller logga in via en hemsida. Allt är hanterat med med stor säkerhet för att förhindra att någon viktig information kommer på villovägar.

  När brukaren har svarat kommer handläggaren att få en notis om detta. Vi har idag provat funktionen både inom socialtjänsten, på familjehemsplacerade barn, samt inom äldreförvaltningen.

  Mät välmåendet

  På äldreförvaltningen har man även kombinerat denna tjänsten med “hur mår du?” och valt att skicka ut fjärranalyser löpande till äldre för att på så sätt skapa en kontakt och minska de äldres känsla av ensamhet. Man har då även fått en temperaturmätning på det generella välmåendet i gruppen.

  En oväntat lyckad kombination har visat sig vara fjärranalys och “hur mår du?”

  Utmärkt för digitala möten

  Socialtjänsten har sett stora fördelar i att kunna skicka ut en KASAM i förväg innan mötet med brukaren. Detta gör att handläggaren redan innan mötet har en god bild över hur brukaren mår inför ett fysiskt eller digitalt möte. Det fungerar också bra för handläggaren att göra analyserna gemensamt med brukaren då denna är på annan ort, något som blir än viktigare om man som nu arbetar mycket med digitala möten.

  Kontakta oss om du vill veta mer om denna funktion.