Hoppa till innehåll

Mjuk välfärdsteknik

  Mjuk välfärdsteknik, vad är det? Oftast när man tänker på välfärdsteknik så handlar det om tekniska innovationer och lösningar. Det kan vara saker som larmar vid fall eller trådlösa dörrlås, men väldigt lite talas om den mjuka välfärdstekniken. Den som tar hand om det mänskliga mötet, hjälper till att förbättra samtalet och digitaliserar de mjuka värdena. Det är detta vi bland annat jobbar med att förändra.

  Välfärdsteknik finns inom alla åldersgrupper, men låt oss här fokusera på våra äldre. Hur kommer framtiden att se ut och vad kommer tekniken kunna bidra med för våra äldre i framtiden.

  Jag vill veta mer om mjuk välfärdsteknik, boka ett onlinemöte

  Vad säger forskningen om välfärdsteknik inom äldreomsorgen

  Vi lånar lite från Helsingborgs Kommuns forskning och sammanställning av hur man ser på framtidens välfärdsteknik för de äldre. På sin hemsida beskriver de detta så här:

  ” Forskning visar att morgondagens kunder kommer att vilja ha teknik som hjälper dem att vara självständiga. De vill att tekniken så långt det är möjligt tar över den tunga, fysiska omvårdnaden. Poängen med all teknik är att kunderna ska få ökad livskvalitet och att personalen ska kunna ägna sig mer åt kundernas sociala behov.

  Forskningen visar också att många äldre kommer vilja prata om känslor med personalen, det vill säga samtala om etiska och existentiella frågor.” (Källa Helsingborgs Kommun)

  Låt oss för en stund hänga kvar vid det sista stycket. Idag finns mycket få system eller tjänster som fokuserar på detta. Det tycker vi är lite underligt då vi länge arbetat med precis dessa frågor. Det är det vi kallar för mjuk välfärdsteknik.

  Samtalsstöd är en nyckel

  Men att arbeta med samtalet är inte alltid så lätt som det verkar. De som är aktiva inom äldreomsorgen vet att det finns flera utmaningar i att kunna ge brukarna ett bra samtal. Det kan tillexempel vara generationsklyftor och etnisk eller social bakgrund som skapar osäkerhet i hur man för samtalet vidare. Det är därför som samtalsstöd är så viktiga.

  Ett bra samtalsstöd hjälper personalen att få något att hålla sig i vid svåra samtal, som de om döden. Detta samtidigt som erfarenhetsbanken om brukaren fylls på. Det gör så att kollegor och andra som möter vårdtagaren kan genomföra möten och samtal med en bättre kvalitet.

  Mjuk välfärdsteknik med respekt

  Det krävs dock en hel del av den digitala lösningen. Den måste kunna möta brukaren på rätt nivå. Det kan tillexempel vara en degenererande sjukdom som demens, vilken gör att förmågan att förstå är nedsatt. Detta är så klart ännu viktigare när brukaren skall kunna fylla i saker själv på distans.

  Ett digitalt samtalsstöd är lätt att förstå
  Senior tittar i på digitala samtal i mobilen

  Men det handlar även om att möta brukaren med respekt och förstå vad som är viktigt och hur brukaren tolkar det digitala stödet. I flera fall har utvärderingar visat att det är små nyanser i en fråga eller en utformning som gör stora skillnader. Detta är en av de största utmaningarna för oss som arbetar med mjuk välfärdsteknik. Utfallet är inte alltid ja eller nej, ett eller noll. Detta kan vara en av de faktorer som spelar stor roll i att det idag finns väldigt få system för mjuk välfärdsteknik.

  Digitala samtal och mjuk välfärdsteknik

  Genom att kombinera flera olika samtalsstöd med funktioner som distansanalyser och säkra videosamtal har vi i Digitala Samtal skapat en väl fungerade lösning för att ta den mjuka välfärdstekniken framåt.

  Våra kunder använder idag verktyg för både det fysiska samtalet och samtalet på distans. Varje gång som våra samtalsstöd används ökar förståelsen för människan på andra sidan lite. Känslor, tillstånd, berättelser och tankar samlas och digitaliseras. Information, som för varje gång den används, gör att brukaren får det lite bättre. Allt för att handläggaren/ personalen skall få det lättare att göra ett ännu bättre jobb.

  Det är detta vi vill tillföra med vår mjuka välfärdsteknik.

  Vill du veta mer?

  Läs mer om våra samtalsstöd

  Kontakta oss eller boka ett digitalt möte så berättar vi mer om vad mjuk välfärdsteknik kan göra i din kommun.