Ung vuxen använder Digitala Samtal

Lomma kommun digitaliserar samtalet med barn och unga inom socialtjänsten

Kraven på socialsekreterarna vad gäller utredning och uppföljning har ökat i takt med att fler orosanmälningar kommer in samt att graden av allvar i dessa ökar. Lomma kommun har tidigt varit ute med att använda verktyg för att motverka detta och är idag en kommun som i nuläget går mot trenden med denna ökning. Nu satsar kommunen på att bli ännu bättre i samtalet med barn och unga genom införandet av Digitala Samtals verktyg inom socialförvaltningen.

– För barn och ungdomar är det idag helt naturligt med digitala redskap och användandet av dessa i samtalet avdramatiserar många gånger samtalssituationen. Vi ser vinster på flera olika plan, inte minst möjligheten att följa barnets KASAM över tid och se positiva mönster såväl som uppmärksamma risker över tid, säger Lindha Höglund IFO-chef på Lomma kommun.

Väljer Digitala Samtal efter utvärdering

Lomma arbetar aktivt med att digitalisera sin verksamhet med olika lösningar.  Nu väljer att ytterligare förbättra och komplettera det fysiska mötet och valet föll då på Digitala Samtal.

– Individ och familjeomsorgen i Lomma kommun har valt att satsa på Digitala Samtal av flera anledningar. Ett digitalt samtalsstöd ligger i linje med att vi går mot ett alltmer digitaliserat samhälle samtidigt som det faktum att verktyget mäter skattningar som KASAM matchar Lomma kommuns sätt att arbeta evidensbaserat, säger Lindha.

– Barnen vi möter uppskattar i hög grad att möta oss med hjälp av verktyget och handläggarna ser positiva effekter i att samtalet fördjupas. Samtidigt blir samtalet mindre dramatiskt för barnet, kanske då barnet känner igen sig i den digitala världen eller kanske pga att ”plattan” kan vara fokus i samtalet. Detta är extra viktigt för barn som exempelvis har svårt att hålla ögonkontakt eller upplever mötet med socialtjänsten som svårt av andra anledningar, fortsätter hon.

Evidensbaserade verktyg

Digitala Samtal samlar en rad olika evidensbaserade verktyg för att dels sätta barnets behov i centrum. Verktyget underlättar även för handläggarna som får en bild över barnets välmående och samtidigt fånga upp risker som skulle kunna leda till att felaktiga bedömningar görs. Något som i värsta fall kan leda till allvarliga konsekvenser.

– Under den pågående pandemin har våra unika verktyg för fjärranalys blivit väldigt viktiga. Att få en möjlighet att göra en bedömning eller bara få veta hur brukaren mår utan att ha möjlighet att träffas har aldrig varit så viktigt som nu, säger Mattias Hallström som är en av grundarna av Digitala samtal.

Stor utvecklingspotential

– Att få arbeta med en så framåt kommun som Lomma är fantastiskt för oss. Hela verksamheten är så engagerad och vi får hela tiden riktigt bra feedback på vårt system. Detta är viktigt då vi hela tiden arbetar för att, tillsammans med våra kunder, uppdatera vårt verktyg så vi kan erbjuda det bästa stödet för verksamheten. Det är det som i slutändan gör skillnad för brukaren och tanken på att kunna förändra ett liv är vad som ytterst driver oss, avslutar Mattias.