Hoppa till innehåll

Kungsörs kommun väljer Säkra Videosamtal för hela IFO

  Kungsörs kommun väljer Säkra Videosamtal för hela IFO och blir där med nästa kommun som väljer Digitala Samtal för att skydda sina medborgares och anställdas integritet. Dessutom frigör samtalen nästan en halvtid i verksamheten. Det samtidigt som kommunen minskar sina utsläpp med över 4 ton CO2 per år.

  Kungsör är en mycket framåt kommun när det kommer till arbetet med att använda digitala verktyg för att effektivisera och säkra sin verksamhet. Med Anpassade Säkra Videosamtal tar man nu nästa steg inom IFO. Målet är att värna om individens integritet. Men minst lika mycket att öka närvaron och ge en möjlighet att arbeta mer effektivt.

  “Digitala Samtal ger en kanonbra service och tillgänglighet är tydliga och förstående”
  – Crister Zegarra Eriksson

  Vilken var den viktigaste anledningen till att ni valde att köpa in Digitala Samtal?

  Behovet av digitala verktyg i utrednings- och samtalsarbetet och däri även säkra digitala samtal. Ett kontaktsätt i tiden som samhället idag både efterfrågar och erbjuder mer och mer. Det här ger både personal och invånare flera verksamhetsnyttiga delar. Tätare och mer kvalitativa klientuppföljningar är en av dem. Att tjänsten i sig också innebär att vi bidrar till mindre CO-utsläpp med omkring 4 ton för vår mindre organisation är såklart en bonus

  – Christer Zegarra Eriksson, områdeschef inom IFO i Kungsörs kommun

  Frigjord tid motsvarande en halvtid och 4 ton minskade CO2 utsläpp

  Detta är inte minst något som märks i den korsnadseffektanalys som tagits fram tillsammans med Digitala Samtal. Genom att bara byta ut två fysiska möten mot ett digitalt samtal får man riktigt stora effekter i verksamheten. Förutom en ekonomiska besparing är det även värt att notera att notera några nyttoeffekter med Digitala Samtal som:

  • 70 frigjorda timmar i månaden
  • 240 insparade mil i månaden
  • 4,2 ton minskade CO2 utsläpp per år

  Flera mjuka värden

  Utöver dessa direkta effekter ser man även en hel rad andra nyttor i införandet av Anpassade Säkra Videosamtal. Det handlar bland annat om att öka medarbetarens välmående. Genom att ge verktyg för att kunna utföra sitt arbete utan att behöva minska på den så viktiga kvalitetstiden med brukaren. Det ger personalen möjlighet att avsluta fler ärenden inom rimlig tid.

  Men minst lika viktigt är att förbättra relationen mellan personal och brukare genom att möta brukaren på neutral mark. Därmed kan brukaren vara mer mottaglig för hjälp vilket leder till en snabbare och bättre hantering av ärendet.

  Kungsörs kommun väljer Säkra Videosamtal för långsiktighet

  När Kungsörs kommun väljer Säkra Videosamtal tänker man långsiktigt. Christer Zegarra Eriksson som är områdeschef inom IFO i Kungsörs kommun menar att det är viktigt att ett verktyg för Säkra Videosamtal skall vara anpassat och stöttar verksamheten i arbetet. Detta är en av grundpelarna i hur Digitala Samtal är byggt. Idag är Digitala Samtal det enda verktyget som är integrerat med de vanligaste verksamhetssystemen.

  Vill du veta mer?

  Vill du veta mer om hur Kungsörs kommun har tänkt om Anpassade Säkra Videosamtal. Är du intresserad av kostnadseffeker i din verksamhet eller bara vill veta mer om Digitala Samtal. Tveka då inte att kontakta oss eller boka ett onlinemöte