Hoppa till innehåll

Kumla kommun väljer Säkra Videosamtal från Digitala Samtal

  Igår blev det klart att Kumla Kommun väljer Säkra Videosamtal från Digitala Samtal för alla känsliga videosamtal inom Individ och Familjeomsorgen, IFO. Det gör att Kumla nu är ytterligare en kommun som tar sitt ansvar och inför en laglig lösning för sina säkra videosamtal.

  Allt fler kommuner brottas med videolösningar som inte kan uppfylla kraven för sekretess. Regelverk som GDPR och domar som SCHREMS 2 gör att flera kommersiella lösningar inte går att använda. Det gör i sin tur att samtal med utsatta barn och unga inte blir av. Samtal som i många fall är avgörande för deras välmående.

  En del kommuner har valt att stoppa huvudet i sanden och fortsätter med de lösningar som man har idag. Medan andra, som Kumla Kommun, tar sitt ansvar och byter till en säker och laglig tjänst som Digitala Samtal.

  Varför Kumla kommun väljer Säkra Videosamtal

  Med Säkra Videosamtal från Digitala Samtal kan vi uppfylla kraven på sekretess och regulatoriska efterlevnad enligt GDPR. Men får även en videolösning som är helt anpassad för socialtjänsten och även hanterar lagrum som PDL och SOL“, säger Malin Bäcklund verksamhetschef IFO Kumla kommun.

  Malin Bäcklund – verksamhetschef IFO Kumla kommun

  Kumla kommun väljer säkra videosamtal för de medarbetare som kommer i kontakt med barn, unga och deras närstående. Dels för direkt kommunikation med barnet eller den unga, men även för samtal där exempelvis BIO föräldrar, andra närstående eller kollegor är inblandade. Utöver dessa kommer också vuxenhandläggare samt budget- och skuldrådgivare använda det Säkra Videosamtalet.

  Det är inte alltid som brukaren är med i samtalet. Däremot sker alla samtal om en brukare.

  Digitala Samtals lösning för Säkra Videosamtal skiljer sig på flera punkter från andra lösningar som också finns rekommenderade av SKR eller eSAM. Främst genom att det är en videotjänst som är helt anpassad för socialtjänsten och äldreomsorgens verksamhet. Vi kan därför uppfylla samtliga lagrum för samtal med hög sekretess. Här är vi unika“, säger Mattias Hallström på Digitala Samtal.

  Vad är Digitala Samtal Säkra Videosamtal

  Digitala Samtals Säkra Videosamtal är en tjänst som är helt anpassad för Socialtjänsten och äldreomsorgen. Videosamtalet är integrerat i verktyget och kan både användas fristående, för samtal med brukaren, eller tillsammans med samtalsstöden. Tjänsten är helt krypterad och uppfyller samtliga lagrum som krävs för känsliga samtal.

  Det är inte ovanligt att Digitala Samtal Säkra videosamtal ingår som en del i en hybridläsning. Dä man väljer att ha kvar andra kommersiella lösningar för icke känsliga samtal och möten, som nämdemöten eller liknande. För att sedan använda Säkra Samtal inom verksamheten och i samtalet med brukaren eller medborgaren.

  Vill du veta mer?

  Vill du veta mer om hur Digitala Samtal Säkra Videosamtal fungerar och hur ni skulle kunna använda det inom er organisation.

  Boka ett onlinemöte för en demo här eller kontakta oss så återkommer vi till dig.