Hoppa till innehåll

Webbinarium om KRAFT-givande samtal inom äldreomsorgen i samarbete med Högskolan i Skövde den 29 oktober

  Akademi Digitala Samtal och Högskolan i Skövde bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium om reflekterande KRAFT-givande samtal inom äldreomsorgen. Vi får här möta Mia Berglund, Bitr. professor i omvårdnad samt Cecilia Åberg, adjunkt i omvårdnad som kommer att prata om forskningen och resultaten av detta sätt att möta äldre inom vård och omsorg.

  Samtalsmetoden Reflekterande KRAFT-givande samtal har sin grund i vårdvetenskap och utvecklad för att användas av vårdpersonal till att stödja äldre personer som lever med hälsoproblem i hemmet utifrån ett holistiskt perspektiv.

  Obs! Detta seminarium har redan genomförts. Men du kan titta på sammanfattningen här nedan eller se hela föreläsningen (ca 20 min)


  Agenda

  14:00 Kort introduktion av seminariumet
  14:10 Keynote av Mia Berglund och Cecilia Åberg från högskolan i Skövde om vad KRAFT-samtal innebär, hur de kan användas och vilka effekter de kan ge i mötet med äldre.
  14:30 Break-out session med diskussion om hur ett bättre samtal kan hjälpa verksamheten nå bättre resultat
  14:35 Diskussion och öppen frågestund
  14:50 Peter från Digitala Samtal pratar om hur Digitala Samtal kan användas för att stödja KRAFT-samtalet

  Vilka är föreläsarna?

  Mia Berglund

  Mia Berglunds forskning handlar om hur människor lär sig leva med olika långvariga sjukdomar och hur detta lärande kan stödjas. Mia har utvecklat den didaktisk modell Utmaningen – att ta rodret i livet med långvarig sjukdom. Modellen implementerats och utvärderas nu i olika vårdkontext. Modellen har också tillsammans med Catharina Gillsjö omsatts i metoden Reflekterande KRAFT-givande samtal till personer med långvarig hälsoproblem.

  Cecilia Åberg

  Cecilia Åbergs doktorandstudier bedrivs inom projektet Reflekterande KRAFT-givande samtal till äldre med långvariga hälsoproblem. I doktorandprojektet studeras hur en samtalsintervention, Reflekterande KRAFT-givande samtal, erfars av äldre personer med långvariga hälsoproblem samt hur samtalen inverkar på de äldres hälsa och välbefinnande. Vidare studeras äldre personers erfarenheter och uppfattningar om digital teknik.


  Vill du veta mer?

  Vad är reflekterande KRAFT-givande samtal?

  De reflekterande KRAFT-givande samtalen handlar om att ge den äldre personen med hälsoproblem tid att berätta om sin livssituation, reflektera över livet, hur det har varit, är just nu och tankar om framtiden. I samtalen fokuseras på de möjligheter personen har i sin livssituation.

  KRAFT står för:

  • Konstatera den faktiska situationen.
  • Reflektera över möjligheter och val.
  • Ansvarstagande från “man” till “jag”.
  • Få inre styrka och mod att bemästra sin situation och genomföra små och stora livsprojekt som ger glädje och mening i livet.
  • Taktfull och utmanande hållning utifrån ett holistiskt perspektiv.
  Vad är KRAFT-samtal? Denna korta film beskriver det KRAFT-givande samtalet

  Vill du läsa mer om reflekterande KRAFT-samtal hittar du bra information på Högskolan i Skövdes forskningssida

  Varför behövs KRAFT-givande samtal inom äldreomsorgen?

  Kraven på en mer hållbar äldreomsorg ökar och behovet av samtal är en nyckel för att kunna öka välmående hos våra äldre. En bra modell för samtalet är också viktig då samtalet idag inte har så stor plats inom äldreomsorgen som det borde.

  Med KRAFT-samtalet skapas förutsättningar för en bättre och mer individfokuserad äldreomsorg. Samtidigt som verksamheten kan se stora vinster i både kvalitet och besparingar. Men framförallt blir det viktigt ju mer verksamheten går mot nära vård.

  Har du frågor eller vill veta mer?

  Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om seminariet. Vill du veta mer om Digitala Samtal är du välkommen att boka ett onlinemöte.

  Akademi Digitala Samtal