Hoppa till innehåll

Karlskrona och Digitala Samtal i projekt om nyttan med Säker Videokonsultation

  Karlskrona kommun och Digitala Samtal har inlett ett projekt för att specificera nyttan med Säker Videokonsultation. Projektet löper över två månader och omfattar såväl införande och framtagande av mål som nyttoanalys. Projektet syftar till att finna nya arbetsprocesser för en bättre och godare vård.

  Det finns idag väldigt få undersökningar som verkligen visar på nyttan av att använda videosamtal inom omsorgen. Speciellt för videokonsultation mellan omsorgspersonal och sjuksköterska eller arbetsterapeut. Detta gäller även för vilken påverkan införandet har på organisationen samt hur man effektivast inför detta i verksamheten.

  Det är grunden till att Karlskrona och Digitala Samtal nu har startat ett gemensamt projekt för att identifiera nyckelvärden och mål. För att kunna skapa en effektiv införandeprocess. Men framförallt för att kunna göra en nyttoanalys över vilka effekter man kan få av videosamtalen. Det gäller då områden som besparingar, välmående och effektivitet. Men även andra mjuka värden som patientens upplevelse och hur man kan stärka en språkutvecklande arbetsplats.

  Idag hade jag ett samtal på 8 minuter med en man om justering av ett hjälpmedel. Det var ett samtal som inte hade blivit av om jag inte kunnat klämma in det mellan två möten. Alternativet hade varit resa i 25min enkel väg plus möte och social tid. Så jag sparade mer än en timme.

  Men det viktigaste av allt vara att brukaren och omsorgspersonalen fick snabb hjälp och var supernöjd

  – Fysioterapeut i Karlskrona

  I projektet har man valt ut ett antal hemtjänstområden inom kommunen. Inom dessa finns såväl SÄBO som traditionell uppsökande hemtjänst. För att få en så bra fokus som möjligt är både enhetschefer och digitaliseringsansvariga med. Från verksamheten har man valt ut en grupp av omsorgspersonal, Sjuksköterskor samt fysioterapeuter.

  Införandemodell för att finna nyttan med Säker Videokonsultation

  Projektet följer Digitala Samtals projekt och införandemodell och stäms av veckovis för att justera mål och utfall. Projektet har redan levererat flera viktiga insikter. Något som hjälper oss att utforma ett ännu bättre införandestöd och underlag för övriga kommuner.

  Vill ni veta mer om projektet, följa resultatet eller är ni nyfikna på vad Digitala Samtal och Säker Videokonsultaiton kan innebära för er kommun är ni välkomna att kontakta oss eller boka ett möte HÄR för en onlineintroduktion om Säkra Anpassade Videosamtal och konsultation.

  Du kan även läsa mer om Karlskronas arbete med andra delar av Digitala Samtal på deras hemsida