Hoppa till innehåll

Karlskrona kommun väljer Säkra Videosamtal från Digitala Samtal

  När Karlskrona kommun väljer Säkra Videosamtal är det rådgivning mellan hemtjänstpersonal och sjuksköterska/rehabpersonal som står i fokus. Men redan nu diskuteras om hur tjänsten skall kunna utökas inom fler områden. Även samarbetet med regionen för en god nära vård ligger på agendan efter införandet.

  Karlskrona kommun har under flera år använt olika samtalsstöd i Digitala Samtal för att förbättra kontakten och samtalet med äldre och öka kvaliteten i omsorgen. I veckan blev det klart att man nu kommer att utöka sin tjänst med Säkra Videosamtal inom omsorgen. Till en början främst för videokonsultation mellan sjuksköterska och omsorgspersonal.

  Vi får en pratstund med Jenny Ranne, Projektledare välfärdsteknik i Karlskrona, och kunde ställa lite frågor om Karlskronas satsning.

  Jenny Ranne, projektledare välfärdsteknik Karlskrona kommun

  Vad är den viktigaste orsaken till att Karlskrona kommun väljer Säkra Videosamtal?

  Karlskrona kommun står, i likhet med övriga landet, inför nya utmaningar. En förändring i demografin ger andra ekonomiska förutsättningar som ställer nya krav på verksamheterna“, säger Jenny.

  Hon fortsätter: “Detta gör att vi måste hitta nya arbetssätt, använda personalresurser effektivt samt vara innovativa i hur vi löser nya uppgifter. Vi har som avsikt att använda videosamtal vid rådgivning mellan hemtjänstpersonal och sjuksköterska/rehabpersonal.”

  Vilka mervärden kommer tjänsten att ge i Karlskrona kommun?

  Säkra Videosamtal och konsultation på distans gör att vi kan systematisera prioritering av konsultationer och även effektivisera genom minskad handläggningstid för konsultation.

  Med en minskad körtid för ssk och rehab frigörs viktig tid. Sedan får vi inte heller glömma att det ger minskade miljöutsläpp“, säger Jenny.

  Vad händer nu?

  Då detta är alldeles nytt har vi inte kommit igång med videolösningen än. Men det finns redan önskemål om att utveckla med andra säkra samtal, inte enbart vid konsultationer.”

  Vi ser även en möjlighet att koppla ihop region och kommun för att få ett helhetsperspektivet med brukaren/kunden/patienten i fokus för en god nära vård“, avslutar Jenny.

  Vill du veta mer om varför Karlskrona kommun väljer Säkra Videosamtal

  Vill du veta mer om hur Säker Videokonsultation eller Digitala Samtal fungerar. Kanske vill du veta mer om hur Karlskroan har arbetat med införandet av Säkra Videosamtal.

  Tveka inte att kontakta oss eller boka en tid för ett onlinemöte där vi kan visa mer om hur Kalmar och andra kommuner använder Digitala Samtal och Säkra Lagliga Videosamtal.