Hoppa till innehåll

Karlskrona först i landet med digitalt verktyg för att bryta ensamheten hos äldre

  Pandemin innebär en stor utmaning för äldre som blir allt mer isolerade när träffpunkter stängs , besöken och kontakten med vänner och bekanta uteblir.

  Karlskrona har under hösten satsat mycket på att skapa en uppsökande verksamhet för att nå dessa äldre. Som en del i detta har man som första kommun i landet valt att införa ett unikt digitalt verktyg för att öka välmåendet och meningsfullheten.

  – Många äldre mår mycket sämre nu. Vi måste göra någonting för att bryta isoleringen, säger Therese Stjerna avdelningschef för Hälsa & Förebyggande i Äldreförvaltningen.

  – Vi har sett förändringar, såväl fysiska och psykiska. Många känner sig deprimerade när de tappar det sociala umgänget och gemenskapen, säger hon.

  Verktyget har tagits fram av Karlskronaföretaget Digitala Samtal och har utvecklats med stöd av såväl forskning, lång erfarenhet av digitala samtalsstöd inom främst socialtjänsten samt tester av såväl metod som verktyg på äldre.

  – Vi är inget företag som marknadsför en videochatt utan verktygslådan som krävs för att verkligen komma närmare de äldre, säger Mattias Hallström.

  Digitala Samtal, som även tjänsten heter, är en samling av olika skattningsverktyg som hjälper handläggaren eller personalen att på ett enkelt sätt få en kartläggning av personens välmående. Verktyget innehåller även stöd för dokumentation och stöd för att belysa brukarens bild av sina rädslor, tillgångar och drömmar. Detta kombinerat med personalens kartläggningar och riskbedömningar skapar en helt ny möjlighet att sätta individens behov i centrum (IBIC).

  I samband med pandemin uppstod helt plötsligt nya krav på kontakt och informationsinsamling från både unga men främst äldre.

  – Genom att anpassa verktyget och använda teknik som vi vet äldre kan hantera är vi nu bland de första som digitaliserar vardagen för våra äldre, säger Mattias Hallström. 

  – Det kan vara en så enkel sak som att en fråga som “Hur mår du?” skickas till brukaren. I en tid av isolering betyder detta otroligt mycket och kan vara det som gör meningsfullheten för en hel dag för någon som sitter ensam, säger han.

  Idag är det flera kommuner som står på tur för att införa Digitala Samtal inom äldreförvaltningen och företaget spår en kraftig tillväxt under det kommande året.

  Digitala Samtal AB grundades i maj 2019 och har idag kunder över hela landet inom såväl socialtjänsten äldreomsorgen.

  – Välfärdsteknik är framtiden, men vi ligger efter i Sverige. Vi har teknik som rent praktiskt underlättar för de äldre, men det satsas för lite på de mjuka frågorna. Många äldre mår inte bra och vi brinner för hitta lösningar för att alla ska må bättre, säger Mattias Hallström.