Hoppa till innehåll

Kalmar är Sveriges e-hälsokommun 2023

  Kalmar är Sveriges e-hälsokommun 2023. Det blev klart på åtets upplaga av Vitalis som gick av stapeln 13-16 maj. Vi vill så klart gratulera vår kund Kalmar till denna utmärkelse och kan bara stämma in i juryns motivering om att Kalmar är en modig och framåt kommun som vågar satsa på ny teknik som kan skapa en mer hållbar verksamhet.

  Vid årets Vitalismässa knep Kalmar kommun titeln som Sveriges e-hälsokommun 2023. Och vi är inte förvånade. Vi har under flera år arbetat med bland annat införandet av Anpassade Säkra Videosamtal i Kalmar. Det rör då både Säker Videokonsultation mellan legitimerad omsorgspersonal men även för sina Kvalitetssamtal. Och detta är bara ett av alla projekt som Kalmar har sjösatt.

  En av de drivande i Kalmar är Michael Ländin, som är ordförande för omsorgsnämnden Kalmar kommun. I samband med utdelningen tryckte på utnämningen till modellkommun som en av de viktiga faktorerna. Som han sa: “- Det gjorde att vi kunde ha någon som varje dag vaknade och tänkte på digitalisering och e-hälsa”.

  Vi tycker att det är bra att Michael belyser denna fråga. Det är något vi ser är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i de kommuners som lyckas med sin digitalisering. Det man tänker på och pratar om är oftast det man blir bäst på.

  Juryns motivering till vinsten var:

  Med tydlig prioritering från politik och ledning har man skapat förmåga och förutsättningar för medarbetare att utveckla nya arbetssätt till nytta för invånare. En kommun som satt medskapande, tillgänglighet och individens egna resurser som utgångspunkt för utvecklingen. En kommun som skapat starka allianser med andra och som drivs av nyfikenheten till nya lösningar. En kommun som vågar testa och lära av misstag, men som bestämt sig för att vara bäst på att använda digitalisering för omställning till nära hälsa, vård och omsorg.

  En kommun som vet att ensam inte är stark, som fokuserar på att realisera nytta och som med kraft driver förflyttning till en mer hållbar och tillgänglig verksamhet.

  Källa: Vitalis

  Vi önskar återigen ett jättegrattis till Kalmar kommun för den välförtjänta utmärkelsen som Sveriges e-hälsokommun 2023.

  Vill ni veta mer om hur Kalmar kommun använder Digitala Samtal för att arbeta med sina e-hälsåfårgar så kan ni boka ett möte här eller kontakta oss så berättar vi mer.