Hur kan digitalisering av äldreomsorgen fungera?

Just nu diskuteras det mycket om digitalisering av äldreomsorgen. Men det finns väldigt få exempel på ny teknik som faktiskt används och hur det kan fungera. Denna artikel visar ett exempel från verkligheten hur digitalisering av äldreomsorgen kan fungera med stöd av Digitala Samtal.

Jag vill genast veta mer, boka ett möte direkt här

Vi skall följa Ingrid. Hon är 81 år och bor hemma med sin 85 åriga lätt dementa man. Under hösten och vintern genomgick hon en resa som berörde flera enheter. Vi skall se hur Digitala Samtal kunde vara ett stöd genom genom hela processen.

Ingrid hade ingen insats när hon först kom i kontakt med äldreomsorgen via en uppsökande verksamhet. Ingrid har väldigt lite datorvana men använder sin mobil till att både läsa SMS, vara ute på Facebook och göra sina bankärenden. Hon fick frågan om hon ville vara med i en temperaturmätning. Den gick ut på atthon en gång i veckan fick en fråga via sin mobil om hur hon mår. Personalen registrerade Ingrid i Digitala Samtal och satte upp att det gick ett automatiskt utskick med “Hur mår du” frågan.

Digitalisering av äldreomsorgen ger mer meningsfullhet

Ingrid, som är av generationen där man sällan klagar, fick sin fråga varje vecka på eftermiddagen. Hon svarade oftast bra och ibland mycket bra. Frågan blev en viktig del av torsdagen. Om den inte kom kunde Ingrid kontakta oss och undra var “den glada gubben var”. Verksamheten fick en kontakt med Ingrid genom frågorna och kunde även skicka tillbaka kommentarer. Frågan ökade meningsfullheten och blev en del av rutinen.

En enkel fråga som "hur mår du" kan vara det viktigaste verktyget för digitalisering av äldreomsorgen
En enkel fråga som kan betyda mycket för den äldres meningsfullhet

Genom att knyta flera äldre som Ingrid, vilka inte ännu hade insatser, började verksamheten samla data. Man kunde nu få en bild över det totala välmåendet på de äldre som bodde i kommunen. Med digitalisering av äldreomsorgen får man ett underlag som kunde kommuniceras både inom enheten och till den politiska ledningen. Något som även skulle kunna användas för att mäta insatser för målgruppen.

När vi senare valde att skicka ut frågan på morgonen började Ingrid helt plötsligt att svara att det inte var så bra. Detta blev en trend och vi fick en varning att något inte stod rätt till. När vi sedan kontaktade Ingrid svarade hon “Jag kan ju inte ljuga när jag svarar i mobilen”. Det var inte så bra på morgonen. Ingrid hade svårt med värken och hade problem att komma upp för att gå ut med hunden.

Digitalisering av äldreomsorgen ger nya svar

Med digitalisering av äldreomsorgen får vi en hel massa ny information som mest troligt inte hade kommit fram annars. Från ett verksamhetsperspektiv kunde man nu se att här kommer det att inom kort behövas en insats med hjälp på morgonen. Det gav även en, som vi tyvärr inte såg just då, indikation på ökad risk för fallskada. En person med benskörhet som på ren vilja tar sig upp för att gå ut med sin hund på morgonen.

Tyvärr gick det så illa som det kunde gå. Bara några veckor senare trampade Ingrid snett i ett vägarbete när hon var ute med hunden och bröt lårbenshalsen.

Att sätta individen i centrum

Ingrid hamnade på operation och blev inlagd i närmare 14 dagar. Ingrid flyttades nu från den uppsökande verksamheten till utredningsgruppen i verktyget. Under denna sin vistelse fick Ingrid ett besök av handläggaren. Denne hade redan fått en bild över vem Ingrid var utifrån den KASAM för seniorer som var gjord, men även temperaturmätningen. Handläggaren satt med Ingrid och gjorde en nätverkskarta för att se vilka resurser Ingrid hade runt sig. Något som senare kan hjälpa vid planeringen av insatser. Handläggaren fick inte bara insikt i Ingrids nätverk med vänner och familj, utan även att det fanns en hund och att matlagning var ett intresse som stod henne nära.

Detta öppnade ett samtal som visade att det var viktigt för Ingrid att komma ut och träffa människor när hon var ute med hunden eller gick och handlade på torget. Handläggaren påbörjade även en livsbok för Ingrid. Handläggaren kunde fånga upp vilka rädslor och drömmar Ingrid hade efter utskrivningen. Vilket är en viktig del i IBIC. Handläggaren gjorde även en bedömning av vilka faror, möjligheter och förändringsbehov man kunde se. Slutligen gjorde handläggaren även en riskbedömning gällande utskrivningen av Ingrid.

Självklart fortsätter Ingrid får sina “glada gubbar” under tiden hon ligger inlagd. Och någon dag efter sitt samtal skickade handläggaren en nu KASAM som självskattning till Ingrid, som kunde göra denna i sin mobil på sjukhuset. Det gav inte bara en ny bild av Ingrids välmående utan gav även Ingrid något att göra i sin ensamhet.

Digitalisering av äldreomsorgen ger bättre SIP samtal och anhörigstöd

I kommunen där Ingrid bor tillämpar man något som kallas för trygg hemgång. Detta är en form av SIP samtal (Samordnad Individuell Plan) där flera delar inom regionen och kommunen samverkar i planeringen för att Ingrid skulle kunna komma hem. På inrådan av Ingrid skulle även hennes barn delta på mötet. Handläggaren kunde enkelt sätta upp ett säkert videomöte med samtliga parter direkt inifrån Digitala Samtal. Ingrids resurser var redan identifierade sedan samtalet tidigare. Via resurslistan i Digitala Samtal kommer handläggaren åt såväl kollegorna som andra resurser i Ingrids nätverk. De anhöriga kunde direkt ansluta till mötet via sina mobiltelefoner, helt säkert och i enlighet med GDPR och socialtjänstlagen.

Under samtalet använder gruppen bland annat det som finns i livsboken för att planera. En plan görs upp tillsammans med de anhöriga i hur de kan stötta och dokumenterar de närståendes aktiviteter i livsboken. Man beslutar även att Ingrid skall få stöd vid hemkomsten av hemtjänstgruppen. Med digitalisering av äldreomsorgen får man ett enklare sätt att kommunicera både internt och med anhöriga.

Flytta och ta med data

Efter mötet byter Ingrid igen enhet till hemtjänstgruppen. Man informerar personalen som skall ta emot Ingrid och flytten i Digitala Samtal. Personen som skall ta hand om hemgången, som aldrig har träffat Ingrid tidigare då hon inte haft insats, kan se hur Ingrid mår och får en massa stöd i samtalet och mötet. När hon träffar Ingrid kan hon både prata om hunden, rädslan för att inte kunna gå utan rollator igen. Men även drömmen att kunna gå ut med hunden och att handla på torget igen. Allt detta gör det så mycket enklare att skapa förtroende mellan Ingrid och personalen.

Bryt åldersklyftor och kulturella barriärer

Utifrån livsboken blir det även lättare för personalen att planera insatser, rehab och även sätta mål för att nå några av de viktigaste drömmarna. Genom att personalen har en vana att snabbt titta igenom brukarkortet och livsboken innan de möter den äldre ökar kvaliteten i och förtroendet i mötet. Samtalsstödet kan även hjälpa att överbrygga kulturella klyftor och åldersgap.

Efter hemgången gör biståndshandläggaren några videosamtal till Ingrid via tjänsten för att följa upp och se att allt fungerar som det skall. Hemtjänstpersonalen som hjälper till med rehab tar ibland även bilder och lägger upp för att kunna spara dessa i livsboken som minnen.

Digitalisering av äldreomsorgen ger möjlighet till effektiv uppföljning

Efter att varit hemma i två veckor vill man få en bild över hur Ingrid anpassat sig till den nya situationen. Handläggaren skickar då en självskattning av typen Brunnsviken till Ingrid. I denna ser man att Ingrid saknar sitt sociala liv och sina fritidsaktiviteter mycket. Något som kommer att ligga till grund för den vidare plan som görs för insatser.

Handläggare som använder Digitala samtal insikter för planering som ett resultat av digitalisering av äldreomsorgen
Digitaliseringen av äldreomsorgen ger nya möjligheter för verksamheten

Ingrid är idag igen utanför insatser och har flyttats över till den uppsökande verksamheten. Hon fortsätter att var med och svara på den glada gubben och får sin kontakt med verksamheten via videosamtal direkt i sin telefon.

Detta fall är taget ur verkligheten. Många av delarna fanns implementerade i Ingrid kommun via Digitala Samtal. Andra fanns inte, som tillexempel videosamtalet. Detta case beskriver ett scenario för hur digitalisering kan användas inom äldreomsorgen.

Vill du vera mer om digitalisering av äldreomsorgen?

Tveka inte att ta kontakt med oss så vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa dig och din kommun med digitaliseringen inom äldreomsorgen. Vi kan även hjälpa dig att komma i kontakt med andra kommuner som börjat sin digitaliseringsresa.

Boka ett möte direkt genom att klicka på knappen här nedan, eller kontakta oss så återkommer vi med mer information.

Läs mer

Säkra videosamtal inom äldreomsorgen, därför behövs de

Mjuk välfärdsteknik

Stor satsning på digitalisering av äldreomsorgen (SKR)

Mer digitala satsningar inom äldreomsorgen (Digital Vård och Omsorg)