Hoppa till innehåll

Hörby kommun väljer Säkra Videosamtal med integration till Lifecare

  När Hörby kommun väljer Säkra Videosamtal är det användarvänlighet och verksamhetens behov som står i centrum. Det gör man med ett brett införande av Säkra Lagliga Videosamtal inom både omsorg och IFO integrerat med verksamhetssystemet Lifecare. Vilket gör det enkelt för användarna att arbeta sömlöst och samtidigt uppfylla alla lagrum.

  Hörby blir nästa kommun som tar ansvar och inför Digitala Samtals tjänst Säkra Lagliga Videosamtal för känsliga videosamtal med och om sina medborgare. Hörby kommer att införa lösningen brett över alla enheter där man håller känsliga samtal om eller med medborgaren.

  Det blir allt mer tydligt att kravet på en säker lösning för känsliga videosamtal med och om medborgare behöver hanteras av samtliga kommuner. Men minst lika viktigt är att lösningen faktiskt fungerar för verksamheten och är integrerad med de verksamhetssystem som används.

  Varför Hörby kommun väljer Säkra Videosamtal

  Vi i Hörby Kommun tyckte användarvänligheten var en viktig faktor. Något som vi får genom Digitala Samtal. Möjligheterna att anpassa lösningen med tillval för att passa vårt behov var också något som påverkade vårt beslut“, Säger Torbjörn Björklund som är processledare inom välfärdsteknik på Hörby kommun.

  På frågan om vilka mervärden han ser för kommunen svarar han: “Det ger en större säkerhet och trygghet åt medborgarna. Genom ändrat arbetssätt kan personalen tillgodose medborgarnas behov på ett effektivare sätt.

  Med det professionella och engagerade bemötandet vi hittills fått av Digitala Samtal kommer vi nu att arbeta vidare med lösningen. Det finns från verksamheterna ett stort intresse för vidare utveckling. Vilket är något vi kommer att arbeta med i nästa steg.”, avslutar han.

  Säkra Videosamtal integrerade med Lifecare

  Att kunna arbeta effektivt och sömlöst mellan Lifecare och Digitala Samtal är en viktig del för att uppfylla verksamhetens önskemål om användarvänlighet. När ett samtal skall startas hämtar integrationen i realtid information om brukare och enheter från Lifecare. Användaren kan sedan arbeta vidare med denna i Digitala Samtal och bland annat dokumentera samtalet och lägga till resurser.

  Hjälper att uppfylla alla lagrum

  Digitala Samtal sparar all information som krävs för att uppfylla de lagrum, som SoL, PDL och HSL, som omfattas av ett videosamtal inom Omsorg och IFO. Information som sedan kan bifogas till brukaren i Lifecare.

  Underlättar för systemförvaltaren

  Integrationen med Lifecare gör även systemförvaltarens arbete mycket enklare genom att låta Lifecare hantera all personal. Något som är särskilt uppskattat vad det gäller omsorgspersonal, där omsättningen av personal vanligtvis är hög. Genom att hämta behörig personal från Lifecare får man även med personal från exempelvis vårdbolag. Personal som annars inte är kopplade mot exempelvis kommunens AD.

  Vill du veta mer om varför Hörby kommun väljer Säkra Videosamtal

  Vill du veta mer om Säkra Lagliga Videosamtal integrerade med Lifecare eller bara allmänt om hur Digitala Samtal fungerar. Eller kanske du är nyfiken på hur Hörby har tänkt vad gälle införandet av Säkra Videosamtal.

  Tveka inte att kontakta oss eller boka en tid för ett onlinemöte där vi kan visa mer om hur Hörby och andra kommuner använder Digitala Samtal och Säkra Lagliga Videosamtal.