Hoppa till innehåll

Höör först med säker videokonsultation inom hemtjänsten

  Höörs kommun har valt att införa Digitala Samtals tjänst för säker videokonsultation för personalen inom hemtjänsten. I ett första steg införs säker videokonsultation mellan tjänstgörande sköterska och omvårdnadspersonalen nattetid. De positiva effekterna kommer att bli stora tror Annika Atterlid-Ohlsson MAS i Höörs kommun.

  Höörs kommun blir den första i landet att använda Digitala Samtals säkra videosamtal för videokonsultation inom hemtjänsten. Med införandet kommer Höör att kunna minska resor samt ge bättre och snabbare stöd till omsorgspersonalen på fält. Något som i slutändan leder till besparingar och bättre vård för medborgarna.

  Det är extremt viktigt att se till att vi använder personalen till rätt saker, så vi fortsatt kan ha en hög patientsäkerhet.

  – Annika Atterlid Ohlsson MAS Höörs kommun

  – Vi ser en ökande äldre befolkning. Det tillsammans med omställningen till God och nära vård ställer nya krav på lösningar för verksamheten“, säger Annika Atterlid Ohlsson MAS på Höörs kommun.

  Hon fortsätter, ”– Genom att införa videokonsultation kan personalen göra bättre bedömningar och prioriteringar blir lättare. På detta sätt optimeras vården och våra resurser går till de som bäst behöver det, för allt handlar i slutändan om att medborgarna ska få rätt vård. Det är extremt viktigt att se till att vi använder personalen till rätt saker, så vi fortsatt kan ha en hög patientsäkerhet. Möjligheten att framöver även kunna koppla in en jourhavande läkare i videosamtalet är en vidare bonus.”.

  – Vi har valt att inleda med personalen som jobbar nätter då det är en mindre grupp. Men målet är att snabbt rulla ut detta även till den personal som arbetar dagtid. Att vi endast behöver utbilda sjuksköterskorna i användandet gör att vi kan minimera utbildningsinsatserna och tiden för att komma igång “, avslutar Annika.

  Enkelt införande

  “Att införandet går så snabbt beror på att det inte behöver påverka nuvarande arbetssätt. Den nuvarande processen finns kvar som ett alternativ, och det tar bort mycket av den rädsla för att införa ny teknik som brukar finnas.”, säger Mattias Hallström på Digitala Samtal.

  Han fortsätter “Personalen på fält ringer som vanligt in till sjuksköterskan som sedan kan välja om det är nödvändigt med ett videosamtal istället för att som idag behöva åka ut till medborgaren. Men möjligheten att åka ut finns alltid kvar, och viss personal kan även välja att göra detta.”

  Tjänsten säker videokonsultation inom hemtjänsten

  Den nya tjänsten utökar det nuvarande stödet för omsorgspersonalen på fält. Videokonsultationen ger möjlighet för tjänstgörande sjuksköterska att koppla upp sig via ett säkert videosamtal. Sjuksköterskan startar samtalet snabbt och säkert från en knapp på brukarkortet i Digitala Samtal. Omsorgspersonalen använder sedan sin vanliga mobiltelefon för att genomföra videosamtalet. Via detta kan sjuksköterskan sedan göra snabba och korrekta bedömningar i svåra fall.

  Digitala Samtals tjänst för säkra videosamtal gör även att det är möjligt att bjuda in parter från andra delar i kommunen, regionen eller privata aktörer. På så sätt är det även möjligt att ta med en läkare från en vårdcentral eller en läkarbil. Detta förutsatt att kan kan samköra tider och processer. Detta är något som Höörs kommun kommer att arbeta vidare med och förhoppningsvis införa i processen längre fram.

  Vill du veta mer

  Enklast är att kontakta oss eller ännu bättre boka ett onlinemöte där vi kan visa mer om tjänsten och hur kommuner använder denna.

  Tjänsten för säker videokonsultation bygger på Digitala Samtals säkra videosamtal. Det är en tjänst för säker videokommunikation med brukare, resurser och personal som uppfyller alla krav på säkerhet och regulatoriska efterlevnad. Det är även den enda tjänsten som skapats specifikt för att täcka behoven inom socialtjänst och äldreomsorg.