Säkra videosamtal för socialtjänsten och äldreförvaltningen

Första anpassade tjänsten för säkra lagliga videosamtal inom socialförvaltning och äldreförvaltning

Digitala Samtal kan idag som enda leverantör erbjuda säkra och lagliga videosamtal fullt anpassade för socialtjänst och äldreförvaltning. Videosamtalen är en integrerad del i Digitala Samtals tjänst som gör det möjligt för personal att på ett säkert och lagligt sätt genomföra ett videosamtal med brukaren.

Med det säkra videosamtalet får varje användare en egen kanal och kan göra obegränsat med samtal till sina registrerade brukare. Hela tjänsten är anpassad för Svenska regulatoriska lagar som GDPR och dataskyddsförordningen.

”Vi är nu framme vid en ny milstolpe inom Digitala Samtal. Med tjänsten för säkra lagliga videosamtal för vi personalen närmre brukaren och hjälper till att förbättra samtalet. Ingen som är i behov av ett samtal för sitt välmående skall behöva lämnas ensam på grund av det inte finns någon anpassad tjänst som uppfyller kraven” – säger Mattias Hallström som är en av grundarna till Digitala Samtal.

Det säkra lagliga videosamtalet är framtaget för Socialtjänsten och äldreomsorgen, men fungerar så klart i alla verksamheter där man behöver genomföra ett videosamtal med medborgaren.

Jag vill veta mer redan nu. Boka ett onlinemöte med demo

Lagliga videosamtal för socialtjänsten och äldreomsorgen

Digitala Samtals säkra videosamtal är skapat utifrån det behov som finns att kunna samtala med en brukare och medborgare. Tjänsten är därför anpassad för ett videosamtal mellan handläggare och brukare. Till skillnad från de andra få säkra lagliga tjänster som finns för videokommunikation finns inga delade väntrum eller mötesrum. Varje användare har en egen videokanal och kan när som helst starta ett videosamtal med sina brukare. Allt till ett fast pris baserat på antal användare.

Digitala Samtals videosamtal är fullt integrerad i samtalsstödet och är mycket lätt att använda för såväl personal som brukare och medborgare. Samtalet startas enkelt genom ett klick i brukarkortet. Brukaren får då en krypterad notis. Förutom stark autenciering finns även en väl dokumenterad funktion för trygg identifiering för att båda parter skall kunna känna sig trygga i samtalet.

Med eller utan samtalsstöd

I det fall verksamheten använder andra funktioner, som skattningar och nätverkskartor, finns dessa hela tiden tillgängliga för handläggaren. Med den inbyggda funktionen för skärmdelning kan man även göra analyser och skattningar tillsammans under videosamtalet.

Senior som använder digitala samtals videosamtal
Ingen som är i behov av ett samtal för sitt välmående skall behöva lämnas ensam på grund av det inte finns någon anpassad tjänst som uppfyller kraven

Det går givetvis bra att bara använda videosamtalet. Vill man sedan lägga till funktioner för samtalsstödet med brukaren går det att göra i efterhand.

När samtalet är slut stängs det och ingen kan komma åt det efteråt. Alla samtal är initierade av verksamheten, vilket är viktigt för att kunna garantera både säkerhet och integritet.

Det viktiga samtalet

Att ni som kommun skall kunna fortsätta att samtala med era brukare är det viktigaste för oss. Men det måste så klart ske på rätt sätt och uppfylla de lagar som gäller. När de tjänster finns tillgängliga idag inte uppfyller detta ställs barn, unga och äldre utanför och samtalet tystnar. Det är inget vi kan stå vid sidan om och se hända. Det är därför vi och våra partners tagit fram denna lagliga tjänst för videosamtal.

Digitala Samtals videosamtal är en helt svensk tjänst. Den driftas i Sverige i ISO certifierad Compliant miljö hos vår samarbetspartner CityNetwork. All lagring och hantering av persondata och sekretessbelagda sker i Sverige. Tjänsten är anpassad för och uppfyller det regelverk som omfattas av GDPR inom EU och ESS samt dataskyddsförordningen.

Hur kommer vi igång?

Ni kan vara igång med våra säkra videosamtal nästan direkt. Boka ett onlinemöte nedan eller kontakta oss så berättar vi mer hur ni kan införa lagliga videomöten i socialtjänsten och äldreomsorgen.

Jag vill läsa mer om lagliga videosamtal

Det finns mer information om vår tjänst och hur den fungerar här på vår sida. Givetvis vill vi helst på en chans att visa dig hur det fungerar, men ibland vill man kanske bara läsa på lite mer först.

Här kan du läsa mer om vår tjänst för säkra lagliga videosamtal

Här kan du läsa mer om hur säkra videosamtal fungerar


Driftpartner