Vänersborg familjehem

Familjehem i fokus när Vänersborg inför Digitala Samtal

Vi hälsar Vänersborgs kommun och sektionschef Karin Saini med personal välkomna till Digitala Samtal. Vänersborg har valt att införa Digitala Samtal i sitt arbete med familjehem för att förbättra tryggheten för placerade barn.

Vänersborg är en framåt kommun vad gäller digitalisering inom socialtjänst. Man var tidigt ute med att utvärdera olika typer av digitala stöd för arbetet inom familjehem. Efter utvärdering av olika alternativ har valet av verktyg för att digitalisera arbetet med familjehemsplacerade barn fallit på Digitala Samtal, och vi är mycket stolta över detta.

Barnets behov i centrum i arbetet med familjehem

Man ser att ett bra samtalsstöd inom socialtjänsten hjälper både barnen och familjerna. Detta då Socialsekreteraren kan göra bättre bedömningar och ge rätt stöd. Genom att bedömningarna blir bättre upptäcker man problem eller orosmoment tidigare hos det placerade barnet. Resultatet är ett tryggare barn.

I sitt arbete med Digitala Samtal kommer Vänersborg att i första hand använda sig av KASAM och nätverkskartor. Med dessa verktyg kan arbetet ske utifrån ett salutogent arbetssätt och även kopplas mot anknytningsteorin. Att arbeta med anknytning är något som är extra viktigt just för familjehemsplacerade barn.


Läs mer om KASAM som pedagogisk modell här


Familjehem är viktigare än någonsin

Att Vänersborg digitaliserar arbetet med familjehem är extra intressant. Detta med tanke på den debatt som nu förs gällande familjehem. Socialminister Lena Hellengren och jämställdhetsminister Märta Stenevi släppte i så sent som förra veckan en stor debattartikel om detta i GP. Artikeln tar upp just de frågor som Digitala Samtal hjälper socialsekreteraren med. Frågor om barnets välmående och förmåga att klara omställningar. Men även hur nätverket ser ut för att kunna göra så minimala ingrepp i barnets vardag som möjligt. Samtidigt som barnet får en egen röst.

Nu börjar arbetet med att införa Digitala Samtal i verksamheten. Vänersborg räknar med att vara igång med digitalisering av familjehem redan innan sommaren.

Vill du veta mer om Digitala Samtal

Vill du veta mer om Digitala Samtal och hur vi kan hjälpa dig och din kommun med att förbättra tryggheten för familjehemsplacerade barn? Då kan du boka ett online-möte eller kontakta oss så kan vi kan presentera våra verktyg och ge exempel från hur andra kommuner gjort.

Läsa mer?

Läs mer om Vänersborg

Debattartikel ”Lyssna på barnen – utred placeringar på familjehem” GP