DN bekräftar ökning av våld i nära relationer under pandemin

DN bekräftar i stor undersökning: Ökat våld i nära relationer i var tredje kommun under pandemin

En stor undersökning som presenterades i DN den 7 december bekräftar det vi sett rörande ökningen av orosanmälningar och graden av allvar i dessa. Främst gäller det ökat våld och bråk i nära relationer, något som direkt ger en otryggare miljö för barn och unga. Detta är även något vi noterat i vårt senaste pressmeddelande från 4/12

Idag pratas det mycket om den vårdskuld som byggs under pandemin, men den sociala skulden är minst lika stor och allvarlig. Här finns det dock en större möjlighet att mäta hotet på ett tidigare skede, under förutsättning att ärenden kan hanteras snabbt och effektivt.

DN:s artikel belyser det allvarliga problemet med det ökande våldet i nära relationer under pandemin. Klicka för att läsa hela artikeln

Med ett ökat tryck på socialtjänsten krävs nya verktyg för att hinna med anmälningar och bedömningar. Detta utan att tappa kvalitet. Något vi på Digitala Samtal hela tiden arbetar för.

I takt med att tidsramen krymper blir det allt mer viktigt att kunna arbeta med verktyg som snabbt ger indikationer och visar risker. Tyvärr fungerar då inte verktyg som bygger på längre dialoger i nuläget, dessa kan om möjligt kopplas in i ett senare skede.

Evidensbaserade metodiker som KASAM och Brunnsviken ger detta. Kombinerat med nätverkskartor och övriga verktyg kan den evidensbaserade bedömningen bli mycket mer effektiv.