Finalister SFV START

Digitala Samtal och Stiftelsen Bensow vidare till final i SFV START!

Vårt team Min Stig i skolan tog sig vidare till final i SFV START!. Det blev klart efter en nervpåfrestande timme medan juryn hade överläggning igår om vilka sex team som skulle gå vidare. Detta är en jättemöjlighet för att etablera konceptet i Finland. Men framför allt en möjlighet för finska barn att få en bättre och mer jämlik framtid!

Vårt team från Stiftelsen Bensow var på plats och pitchade projektet Min stig i skolan. Projektet syftar till att ta fram en lösning för den finska skolan att öppna samtalet om att vara barn i familjer med beroendeproblematik. Men även skapa digitala verktyg för screening och uppföljning av barnens välmående.

Trots en framstående socialtjänst och fantastisk skolverksamhet ligger man i Finland långt efter oss i Sverige och våra nordiska grannar när det gäller att ge stöd till barnen som lever i dessa förhållanden. Min stig i skolan är framtaget för att ändra på detta. Och det var vad juryn såg.

SFV Start! är ett initiativ som drivs av SVF (Svenska Folkskolans Vänner) som styra till att lyfta fram sociala innovationer där barn och unga utvecklas och nå sin fulla potential – oavsett bakgrund. Idéer som tacklar ojämlikhet och som bidrar till allas lika möjlighet att lära sig och inhämta de kunskaper hen önskar. Innovationerna kan handla till exempel om nya tjänster, nya modeller för skolor eller metoder som bygger på nya former av samarbeten mellan aktörer.

Arbetet inom programmet och tävlingen START! har pågått under hela hösten och såväl argument, pitchar, markandsplaner och införandeplaner har manglats av vårt team. Och i hård konkurrens om de sex finalplatserna har vårt team alltså gått vidare.

Nu börjar arbetet med att ytterligare vässa erbjudandet och lösningen inför finalen i Januari.

Vill du veta mer om SFV START! eller Digitala Samtal

Läs mer om SVF START! och de team som gått vidare till finalen på SVF START!s hemsida

Vi berättar gärna mer om både Min Stig i kolan, screening av alkoholberoende hos närstående eller generella samtalsstöd. Boka ett onlinemöte eller kontakta oss