Hoppa till innehåll

Digitala Samtal integrerat med Lifecare

  Nu är det möjligt att få Digitala Samtal integrerat med Lifecare från Tietoevery. Integrationen gör att verksamheten arbetar sömlöst mellan Säkra Videosamtal, Skattningar och Lifecare.

  Digitala Samtal innehåller flera olika verktyg för att möjliggöra och underlätta samtalet med brukaren/medborgaren. Dels genom Säkra Lagliga Videosamtal, men även via ett stort antal evidensbaserade samtalsstöd och skattningsverktyg. Verktyg som direkt kopplar till verksamhetens processer inom Socialtjänst och Äldreomsorg.

  För att på bästa sätt stödja er verksamhet, förenkla administration och minska risken för fel har Digitala Samtal tillsammans med Tieorevery tagit fram en integration mot verksamhetssystemet Lifecare.

  Arbeta sömlöst

  Integrationen gör det möjligt att synkronisera information om organisation, personal och brukare. Samt förbereder även för funktionalitet som direkt och automatisk överföring av journaldata till Lifecare.

  Integrationen med Lifecare gör att personal kan arbeta sömlöst med data från Lifecare när man utför ett Säkert Videosamtal eller en Skattning. För systemförvaltaren innebär integrationen att Lifecare kan hantera personal och brukare, vilket minskar administration och tar bort felkällor.

  Uppfyll lagrummen

  Digitala Samtal hanterar och sparar all information som krävs för att uppfylla gällande lagrum som PDL, SoL och HSL. Integrationen för automatiskt över denna information samt anteckningar och skattningar. Vi arbetar aktivt tillsammans med Tietoevery för att skapa förutsättningar för att detta skall fungera så smidigt som möjligt på de på IFO ochVoO.

  Det är enkelt att installera Lifecare integrationen via applikationsaffären i Digitala Samtal. Via Integrationsapplikaitonen aktiverar systemförvaltaren de API-er och funktioner som krävs i organisationen.

  För att få tillgång till all funktionaltet rekommenderar vi även att ni installerar det anpassade API-paket som finns för Digitala Samtal i Lifecare. Kontakta gärna oss eller er Tietokontakt för mer information om detta.

  Unikt integrerat med Lifecare

  Vi arbetar hela tiden på att skapa verktyg som är anpassade för verksamheten och det sätt att arbeta. Vi vill kunna ge er ett lättanvänt verktyg som minskar dubbelarbete och ger förändring på riktigt. Därför är Digitala Samtal idag den enda lösningen för säkra videosamtal och skattningar som är integrerad med Lifecare.

  Tillsammans med Tietoevery kommer vi att inom kort släppa flera nya spännande funktioner i vår integration med lifecare. Funktioner som kommer att underlätta arbetet och samverkan mellan Digitala Samtal och Lifecare ytterligare.

  Vill du veta mer om hur Digitala Samtal är integrerat med Lifecare?

  Kontakta oss gärna. Vi berättar gärna mer om hur integrationen fungerar och hur andra kommuner har tänkt när man valt att integrera säkra videosamtal och skattningsverktyg med Lifecare.

  Vi kan även hjälpa er att komma i kontakt med Tietoevery för att få information om API och funktioner.

  Eller varför inte boka ett onlinemöte där vi kan visa mer vad Digitala Samtal är och hur det fungerar integrerat med Lifecare.