Digitala Samtal etablerar sig i Finland

Digitala Samtal etablerar sig i Finland

Finlands sak är vår. Detta är nu en sanning då Digitala Samtal etablerar sig i Finland. Företaget har under maj arbetat med att förbereda lansering på den Finska marknaden. I första hand kommer fokus ligga på digitala tjänster för samtal med barn och unga i svenskspråkiga Finland.

Digitala Samtal fortsätter att växa och är idag redan ett av de ledande systemen för digitala samtalsstöd inom socialtjänst och äldreomsorg i Sverige. Och nu tar företaget steget ut på den europeiska marknaden. Första steget är att etablera sig och erbjuda sina tjänster på den Finska marknaden.

Vi ser ett stort behov av våra tjänster i hela europa. Utmaningen med en ökad psykisk ohälsa och fler barn som hamnar i utsatta situationer är inte unikt för Sverige. Att Digitala Samtal etablerar sig i Finland beror mycket på att vi i grunden har en väldigt lik syn på arbetet med utsatta barn och unga. Samtidigt så är språkbarriären minimal, då vi först väljer att fokusera på den Svenskspråkiga befolkningen.”, säger Mattias Hallström som är en av grundarna till Digitala Samtal.

Han fortsätter: ”Det är vårt första steg ut på den europeiska marknaden. Något som är jättestort och utmanande för oss. Det kommer att innebära en ännu större tillväxt och ställa nya krav på vår organisation. Behovet finns i hela Europa. Tack vare att vi arbetat extremt mycket med de regulatoriska kraven och anpassning till GDPR och sekretesslagar blir det enklare för oss att ta detta steget. Har vi en möjlighet att förändra liv och öka välmåendet så är det där vi skall vara.

Nya stöd för barn i familjer med missbruk

Men det finns skillnader och utmaningar i arbetet med det finska barnskyddet. Bland annat skiljer sig synsättet vad det gäller stöd till ban i familjer med missbruk. Därför släpper Digitala Samtal även en helt ny funktion för screening av barn i familjer med missbruk i samband med lanseringen.

I Finland har man en lite annorlunda syn på stödet till barn i familjer med missbruk. Man ser inte direkt till barnens behov, på det sätt barnkonventionen rekommenderar. Fokus ligger mer på stöd till familjen. Här känner vi att våra samtalsstöd kommer att göra stor skillnad. Det är bland annat därför vi har valt att initialt gå in och stödja Stiftelsen Bensow med våra verktyg. Detta då de gör en stor insats i arbetet med dessa barn. Men även för att förändra synen på insatserna inom det finska barnskyddet”, säger Mattias.

Digitala Samtal kommer att finnas klart för användning på den finska markanden under juni 2021. Då kommer samtliga digitala samtalsstöd att vara tillgängliga inklusive den nya screeningen för barn i missbruksförhållanden. Även Digitala Samtals unika tjänst för säkra lagliga videosamtal kommer att finnas tillgänglig. Videosamtalet är idag den enda helt anpassade tjänsten för säkra integrerade videosamtal inom socialtjänst och äldreomsorg som uppfyller de regulatoriska krav som ställs.

Det här är helt fantastiskt. Vår resa med Digitala Samtal har egentligen bara börjat, men vi når nya milstolpar och mål varje månad. Men det som känns bäst är att vi kan ge tillbaka till samhället. Detta genom att vi varje dag skapar nya förutsättningar för barn och unga till ett bättre liv. Och det känns fantastiskt att kunna göra detta även för Finska barn.”, avslutar Mattias.

Vill du veta mer om hur Digitala Samtal etablerar sig i Finland?

Vill du veta mer om Digitala Samtals etablering i Finland eller våra digitala samtalsstöd. Kanske du är nyfiken på vårt arbete med att förändra socialtjänst och äldreomsorg.

Kontakta oss eller boka ett on-line möte direkt här.