Hoppa till innehåll

Digitala hembesök

  Digitala Hembesök, eller dagtillsyn, är kanske det mest omtalade området inom omsorgen just nu. Att byta ut ett eller flera besök ger enorma effektvinster. Inte bara ekonomiska utan ger personal och brukare en mer hållbar vardag. Digitala Samtal släpper nu Digitalt Hembesök. Ett tillägg till vår lösning för Anpassade videosamtal. En komplett tjänst. Anpassad och integrerad. Enkelt avropningsbar via ATEA, Adda eller Kammarkollegiet. Med tillägget blir digitala hembesök en naturlig del i omsorgspersonalens vardag.

  Varje dag görs tusentals hembesök inom omsorgen över hela landet. Ofta är besöken mycket korta och resorna till brukarna långa. Genom att byta ut några av dessa besök till digitala hembesök via anpassade videosamtal ger stora effekter. Färre resor och frigjord tid är kanske de mest uppenbara effekterna. Men det leder också till ett bevisat ökat välmående för personalen. Som nu känner att de hinner med att tillföra mer till brukaren. Istället för att lägga tid på resor kan tid läggas på samtalet med brukaren.

  Inspireras av Lunds test av Digital Hemvård

  Men även brukaren får ett ökat välmående. Flera berättar om att de blir mer engagerade och känner att de klarar av sin vardag bättre. Så det finns alltså flera vinster med digitala hembesök. En kommun som varit aktiva med att utvärdera Digitala Hembesök är Lunds kommun. I testet har man inte bara mätt själva, utan även låtit forskare titta på resultaten. Här har man låtit äldre prova på att få byta ut ordinarie hembesök mot digitala. Man har även mätt och sett att resultaten visar på just de positiva effekter ovan, även om lösningen är en annan än Digitala Samtal. Under rubriken “Digital Hemvård – framtidens arbetssätt” har SKR och Lund på ett mycket bra sätt sammanfattat studien i en bra video som finns på SKR:s hemsida.

  Fem vanliga frågor om Digitala Hembesök

  1. Kan vi använda min vanliga videolösning för digitala hembesök?

  Svaret får bli nej. Utmaningen med digitala hembesök är flera. Det räcker till exempel inte bara med en generell lösning för säkra videosamtal. För att det ska fungera är det viktigt att det är enkelt för brukaren att ta emot ett samtal. Det handlar ofta om personer med lätt kognitiv svikt och begränsningar i rörlighet. Utöver det måste verktyget hantera alla lagrum. Som PDL och HSL och inte bara GDPR.

  Digitala Samtals lösning för Dagtillsyn har en anpassad applikation för brukaren. Med våra partners hjälper vi även till med hela hårdvarulösningen inom samma avtal.

  2. Kan vi använda systemet för nattillsyn till Digitala hembesök?

  Nja, är svaret på den frågan. En dagtillsyn eller ett digitalt hembesök skiljer sig mycket från en nattillsyn. Det är svårt för brukaren att ta sig till just platsen där kameror finns monterade. Dessutom är hela syftet med ett digitalt hembesök att möta en vaken person. Detta så att det uppstår en dialog.

  Digitala Samtals lösning för Digitala Hembesök ger en enkel och flexibel lösning. Där brukaren placerar denna på den plats hen befinner sig. Den går även att ta med sig utanför rummet eller hemmet.

  3. Behöver en lösning för Digitalt Hembesök vara integrerat med verksamhetssystemet?

  Även här blir svaret nja. Självklart går det att använda en lösning separat. Om den kan hantera den anpassade processen. Men bäst blir det så klart om den är integrerad.

  Det är omsorgspersonalen som genomför det digitala hembesöket. Oftast ligger detta som en insats eller motsvarande i planeringen. Precis som ett fysiskt hembesök behöver personalen kunna förbereda sig och genomföra de noteringar och anteckningar som är viktiga för besöket.

  Då det ofta är större rörlighet inom bas- och omsorgspersonalen ställs även stora krav på att det digitala hembesöket tilldelas rätt personer. Samt att brukaren kan kopplas till rätt enhet. Därför måste det vara enkelt att utföra och integrerat med verksamhetssystemet eller vårdplaneringssystemet.

  Digitala Samtal går utmärkt att köra separat, då det är anpassat för ett brukarnära samtal. Men det är även unikt integrerat med samtliga av de vanligaste verksamhetssystemen. Beroende på vilket system kommunen har och nivån av integration kan flera funktioner skötas automatiskt.

  4. Behöver all omsorgspersonal ha licens eller tillgång till tjänsten för Digitala Hembesök?

  Nej. Även om det är möjligt att låta alla som gör ett fysiskt hembesök får möjlighet till ett digitalt. Skulle vi nog ändå rekommendera att det är en mindre grupp som utför dessa. Främst för att det ger en trygghet för brukaren. Men även för att dessa kan specialisera sig på det samtal som uppstår och på utmaningar i allt från mötet till tekniken.

  5. Kan närstående ansluta till tjänsten och ringa brukaren via en tjänst för Digitala hembesök?

  Nej, är det tråkiga generella svaret. Tyvärr gäller det alla lösningar. Och det har att göra med sekretess och GDPR. Det är en mycket komplex fråga att koppla in utomstående på en tjänst som drivs av kommunen. Främst då kommunen behöver garantera brukarens integritet samt medgivanden mellan en brukare och extern användare. Något som blir svårt att hantera och som oftast stoppas i en riskanalys. Även om kommunen står för hanteringen av de närstående som ska använda tjänsten blir det svårt att uppfylla kraven. Så i nuläget är det svårt att genomföra detta och låta anhöriga använda tjänsten.

  Men det är klart att det går att låta brukare och närstående prata inom ramen för det digitala hembesöket. Digitala Samtal har stöd för detta och kan hantera samtal med närstående på ett enkelt och lagligt sätt.

  Vill du veta mer om Digitala Hembesök?

  Boka ett möte med vår kontakt för Digitala Hembesök. för en demo och inspiration. Vi visar hur det fungerar med Digitala Hembesök via vår tjänst Digital dagtillsyn.

  Läs gärna Ramonas tankar om införande

  Vill du veta mer om tjänsten hittar du det här

  Vill du hellre kontakta oss via telefon eller e-post hittar du kontaktuppgifterna här

  Missa inte heller TV4-nyheternas inslag om Digital Hemsjukvård.