Hoppa till innehåll

Äldreomsorg

KASAM för dementa och seniorer

Kan KASAM användas på seniorer och hur fungerar KASAM för dementa? Karlskrona kommun har sedan ett antal år tillbaka varit med och utvärderat detta för att se hur KASAM fungerar genom att genomföra och iaktta hur brukarna reagerar och svarar.