Hoppa till innehåll

Att införa digitala hembesök – Ramona delar sina tankar

  Att införa Digitala Hembesök, eller dagtillsyn, är just nu ett av de mest omtalade ämnena i Sveriges kommuner. Vinsterna med Digitala Hembesök är stora. Både vad det gäller ekonomi och miljö men inte minst för välmåendet hos brukare och personal. Kommuner som Lund har banat vägen och med lösningar som Digitala Hembesök från oss är förutsättningarna där. Men vad är det ni som kommun behöver tänka på vid ett införande. Vi har satt oss med Ramona Johansson från Digitala Samtal och bett henne reda ut lite frågetecken.

  – Det är inte så enkelt som att bara ställa ut en surfplatta och börja ringa. Säger Ramona som har en lång erfarenhet av införande efter att ha arbetat hos flera av de stora leverantörerna av verksamhetssystem för socialtjänsten.

  Ett införande kräver lite mer

  Ramona Johansson - Success Manager Digitala Samtal
  Ramona Johansson – Success Manager Digitala Samtal

  – Att genomföra en mindre pilot är ganska lätt. Men för att införa den Digitala Dagtillsynen på riktigt krävs lite mer jobb. Det gäller att man har gått igenom frågor som vilka insatser är det som skall gälla. Eller kanske vi behöver nya. Behöver vi förändra befintligt biståndsbeslut? Hur skall vi ta betalt för denna typen av insats och vilka skall vi erbjuda den? Det är bara några av de organisatoriska frågor som bör vara på plats innan utrullning. Sedan behöver detta in i det befintliga verksamhetssystemet. Säger Ramona och tänker lite.

  Efter en kort paus fortsätter hon. – Och för varje beslut kommer hanteringen av undantagen som ett brev på posten. Skall vi tillexempel ta betalt om brukaren inte svarar på videosamtalet. Kanske vi skall klassa det som en bomkörning? Ett verktyg för Digitala Hembesök behöver kunna hantera dessa frågor. I allt från koppling till brukare till underlag för debitering.

  Det är här vi lägger mycket av vår tid på Digitala Samtal, för att uppfylla de krav verksamheten har. Integrationen med verksamhets- och planeringssystemet kommer att vara viktig. Här är vi på Digitala Samtal unika med möjlig integration mot till exempel Lifecare, Viva och Pulsen.

  Samtycket viktigt vid införandet av Digitala Hembesök

  Den 1 mars började en ny lag gälla rörande välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Den innebär bland annat att kravet på samtycke stärks och även omfattar närstående. Vi frågar Ramona hur hon ser att det påverkar införandet av Digitala Hembesök. – Vi ser att detta har en stor påverkan. Bara det faktum att kommunen nu behöver samla in nya samtycken. Där man även behöver söka upp närstående är en utmaning. För tänk om en närstående inte ger sitt samtycke. Då faller tjänsten. Men än viktigare blir det att verktyget kan uppfylla den grad av sekretess och integritet som behövs. Får vi tillexempel visa insatser eller annan personlig information på skärmen hos brukaren? Här rekommenderar jag att kommunen genomför en riskbedömning. Om inte annat för att ha rätten på sin sida.

  Att införa digitala hembesök är inte en teknisk fråga

  Du pratar mycket om processer och mjuka beslut men lite teknik när du pratar om att införa Digitala Hembesök. Är inte tekniken en stor utmaning? Ramona ler lite och svarar. – Ja det är kanske för att jag sällan behöver fundera på tekniken. Där har vi på Digitala Samtal en lösning som vi vet fungerar. Men visst finns det utmaningar med införandet av den Digitala tillsynen även här. När jag har tagit fram projektplanen för införandet finns ju så klart saker som installation och utbildning med.

  – Och för brukaren har vi tagit fram en så enkel tjänst så även personer med lätt kognitiv svikt skall kunna använda den. Sedan packat vi ihop allt i en licens. Så när man beställer en ny licens till brukaren så kommer en surfplatta färdiginstallerad och med mobildata. Det gör att det i princip bara är att plugga in plattan i väggen. Jag tror till och med att kommunen skulle kunna låta den ordinarie personalen göra detta.

  Behöver verkligen brukaren en speciell enhet?

  – Ja det tycker jag är viktigt. Det gör kommunikationen enklare och tar bort en massa teknik- och användarstrul. Vi får inte glömma att det Digitala Hembesöket blir en av brukarens viktigaste kanaler. Den behöver fungera och vara enkel. Annars kan det få motsatt effekt och skapa oro.

  Vad ser du för utmaningar med att införa Digitala Hembesök framöver? – Jag tror att det som alltid kommer att vara en utmaning att komma igång. Det är så lätt att förblindas av teknik. Att vi ofta glömmer vilken förändring även små tekniska införanden är. Det är en av anledningarna till varför vi på Digitala Samtal är noga med att poängtera att vi har fantastiska tekniska lösningar, men vi pratar inte om dem utan effekterna och hur de kan användas.

  – Jag tycker att det Digitala Hembesöket är något av det mest spännande som hänt inom omsorgen. Det berör och förändrar. Ger ny mening till mötet mellan personalen och brukaren. Och inte minst energi och livsglädje till våra äldre på ett sätt som vi inte sett tidigare. Se bara resultaten från Lunds kommuns utvärdering av det de kallar digital hemvård. Men vi har mycket kvar att lära. Det är därför jag är här. Säger Ramona och skrattar igen.

  Så hur gör en kommun som vill införa Digitala Hembesök?

  – Enklast är att boka ett möte med mig så kan vi gå igenom vad som krävs. Och hur kommunen kan implementera Digitala Samtals lösning och vara igång på så kort tid som möjligt. Vi är med er på hela resan. Både vad det gäller teknik och införande. Vi har arbetat fram en komplett process med checklista på alla aktiviteter. Så det skall gå lätt.

  Vill du veta mer om tjänsten Digitalt Hembesök kan du läsa HÄR

  Boka möte med Ramona

  Boka ett möte med Ramona här nedan eller Kontakta Oss om du vill veta mer om införande av Digitala Hembesök i din kommun. Digitala Samtal och Digitalt Hembesök är en tjänst som kan avropa direkt via ATEA, Adda och Kammarkollegiet utan upphandling. Läs mer om hur du köper in Digitala Samtal i din kommun.