Hoppa till innehåll

Åstorps kommun väljer digitala samtal

  Åstorps Kommun väljer Digitala Samtal för personalen i samtalet med barn och unga inom IFO. I Åstorp är det våra samtalsstöd och skattningar som står i fokus. “Vi väljer Digitala Samtal för att underlätta uppföljning. Och på ett säkrare och tydligare sätt kartlägga och belysa hur varje barn har det i sitt familjehem”, säger Jolanta Balladares enhetschef Familjehemsvård och Uppföljning i Åstorp.

  I västra Skåne ligger Åstorp. En mindre kommun med knappa 10 000 invånare. Här arbetar familjehemschefen Jolanta nära med verksamhetschefen Lindha Höglund för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och unga inom IFO. Båda har ett stort fokus på att använda lösningar som inte bara kan höja kvaliteten och ge brukarna bättre förutsättningar. Utan även ge personalen verktyg för att underlätta arbetet i samtalet med brukaren inom Familjehemsplaceringar och öppenvård. Oc på så sätt skapa en mer hållbar verksamhet.

  För barn och ungdomar är det idag helt naturligt med digitala redskap. Användandet av dessa i samtalet avdramatiserar många gånger samtalssituationen.

  Lindha Höglund – Verksamhetschef IFO Åstorp

  I första läget kommer Åstorps kommun nyttja våra samtalsstöd och skattningar. Verktyg som är en del av Digitala Samtals Brukare IFO licens. Med hjälp av våra digitala verktyg som nätverkskarta, hur mår du frågor och skattningar som KASAM får personalen nya förutsättningar för mötet med de unga. Då inte bara i samtalet utan även för att kunna arbeta mer systematiskt.

  Kvalitet och det digitala mötet i fokus när Åstorps kommun väljer digitala samtal

  Lindha ser en tydlig nytta med digitala verktyg i mötet med barnet.
  För barn och ungdomar är det idag helt naturligt med digitala redskap. Användandet av dessa i samtalet avdramatiserar många gånger samtalssituationen. Kanske då barnet känner igen sig i den digitala världen. Eller kanske för att ”plattan” kan vara fokus i samtalet för de barn som exempelvis har svårt att hålla ögonkontakt. Kanske är det så att barnet upplever mötet med socialtjänsten som svårt av andra anledningar“, säger hon.

  Även Jolanta är tydlig med vilken nytta verktyget ger i verksamheten. “Digitala Samtal höjer kvalitén på uppföljningar av placerade barns vård- och öppenvårdsinsatser“, säger hon.

  Vi frågar henne vad den viktigaste anledningen till att Åstorps kommun väljer Digitala Samtal. Hon svarar: “För att på ett säkrare och tydligare sätt kartlägga och belysa hur varje barn har det i sitt familjehem“.

  Nu börjar implementationer i Åstorp och man räknar med att vara igång med Digitala Samtal under våren.

  Vill du veta mer?

  Vill du veta mer om hur Digitala Samtal kan användas inom IFO. Eller är nu nyfiken på hur Åstorp eller andra kommuner tänker kring Digitala Samtal. Tveka inte att boka ett onlinemöte med oss.

  Eller om du heller vill ringa eller e-posta så hittar du kontaktinformation här.