Hoppa till innehåll

5 skäl till att välja anpassade videosamtal framför ett standardsystem

  Varför skall man använda ett anpassade videosamtal istället för en generell lösning? Svaret ligger i att det fungerar bättre och uppfyller de lagrum som krävs. Samtidigt minskar kostnaderna för införandet då frågor som berör användandet i verksamheten redan finns i verktyget.

  Det finns flera anledningar varför det är fördelaktigt att införa ett anpassat säkert videosamtal framför en generell videokonferrenslösning eller videosamtal. Och det har inte att göra med säkerhet som det är lätt att tro. Flera generella videolösningar uppfyller idag grundläggande lagkrav som GDPR och till viss mån sekretess. För att fungera och vara lätt och rätt att använda krävs det ofta mer än så.

  Här följer 5 skäl till att välja anpassade säkra videosamtal framför ett standardsystem.

  1. För att anpassade videosamtal är integrerade

  Med Anpassade Säkra Videosamtal blir arbetsflödet fantastiskt enkelt med integrationer till Lifecare, Combine och Viva. I vissa fall finns möjlighet att direkt via en knapptryckning inne i verksamhetssystemet hoppa ut och starta ett samtal med en brukare. När användaren sedan lägger på hoppar man smidigt tillbaka in i verksamhetssystemet och får dokumentationen med sig.

  Ett videosamtal är inte längre en fristående del som hänger ihop med IT och telefonilösningar. Det är en del av verksamhetens vardag och processer. Precis som att man idag kan skicka meddelanden eller SMS inifrån olika system kommer man även kunna starta Anpassade Säkra Videosamtal där det behövs. Med Digitala Samtals Anpassade Säkra Videosamtal får kommunen eller verksamheten en framtidssäker lösning som kan bidra med just detta.

  2. För att anpassade videosamtal fungerar

  De flesta generella lösningar är bara byggda för videomöten. Det gör att användningen ofta blir lite svår. Användaren får hoppa mellan olika system och det är svårt att veta när olika funktioner skall användas. Till exempel hur en e-legitimation skall användas. Med ett anpassat system kan användaren få hjälp med detta och har ofta även tillgång till viktig information om brukaren.

  3. För att anpassade videosamtal följer verksamhetens lagrum

  Att ett säkert videosamtal idag skall följa lagar som GDPR och uppfylla krav på integritet och sekretess är en hygienfaktor. Men oftast finns det fler lagrum man behöver ta hänsyn till. Tillexempel kan du inte göra ett videosamtal mellan en sjuksköterska och en omsorgspersonal utan att dokumentera samtalet enligt kraven i PDL och HSL. Krav som behöver vara uppfyllda om det till exempel sker en avvikelse. Anpassade Säkra Videosamtal tar hand om detta och hjälper användaren och verksamheten att uppfylla dessa krav. Helt automatisk.

  4. För att det är mer kostandseffektivt

  Egentligen är detta en tudelad fråga. Det gäller nämligen både kostanden för införandet men även helhetskostnaden för verksamhetens lösning för videosamtal. Den första delen handlar mycket om att ett anpassat videosamtal är just det, anpassat för verksamhetens processer. Användaren förstår intuitivt användandet. Något som minskar krav på utbildning och support. Samt att teknik och UX är anpassat för de olika kategorier av användare som skall nyttja systemet. Det minskar kostnader för IT, hantering av enheter och support.

  Men denna punkten handlar också om helheten för verksamheten. Tillsammans med flera av våra kunder har vi kommit fram till att det mest effektiva i en kommun eller myndighet är att införa en så kallad hybridlösning för videosamtal. Med ett standardsystem i botten, som till och med kan vara en Teams-lösning, samt Anpassade säkra videosamtal för alla samtal av känslig natur. Det är så at en anpassad lösning alltid kommer att vara något dyrare än en standardlösning. Men genom att man gör en inventering av vilka som är i behov av lösningen så får man en spelplan som uppfyller alla krav och blir effektiv och komplett laglig.

  5. För att det är enklare och säkrare att använda

  Ett generellt verktyg för videosamtal eller videomöten är byggt för att man skall kunna kontakta kollegor och kontakter. I vardagen för en socialsekreterare eller en sjuksköterska är inte detta så enkelt. Man sitter inte med alla uppgifter till ett placerat barn, en omsorgspersonal, en anhörig eller en extern resurs som en läkare eller en advokat i sin adressbok. Inte heller finns dessa i kommunens eller verksamhetens AD.

  Anpassade säkra videosamtal löser och hanterar detta. Både genom att man istället för att skapa en individuell “adressbok” pratar om brukare/medborgare och resurser kopplade till dessa. Så har man tillgång till ett brukarkort finns all den informationen där och det blir enkelt att starta ett videosamtal utan att behöva mata in e-post adresser eller mobilnummer. Med en integration till verksamhetssystemet blir det ännu enklare då de flesta av dessa uppgifter hämtas direkt från detta. Användaren kan känna sig lugnare och det blir enklare om flera delar på en resurs.

  Vill du veta mer om Anpassade Säkra Videosamtal?

  Tveka inte att kontakta oss eller varför inte boka ett onlinemöte där vi kan prata om era behov och visa hur systemet fungerar. Du bokar enkelt i vår kalender HÄR.