Att köpa in Digitala Samtal i offentlig sektor

Att köpa in Digitala Samtal i offentlig sektor

Att köpa in Digitala Samtal skall vara lätt. Ni kan välja mellan direktupphandling, avrop mot ramavtal eller traditionell offentlig upphandling. Majoriteten av våra kunder inom offentlig sektor avropar från ramavtal eller direktupphandlar.

Du kan läsa mer om de olika alternativen här nedan.

Direktupphandling

Det går ofta att direktupphandla Digitala Samtals tjänster. En direktupphandling är en upphandling med lägre formkrav och ni har då möjlighet att vända er direkt till oss som leverantör. Direktupphandling kan användas då det som ska köpas har ett värde som understiger direktupphandlingsgränsen. En direktupphandling kan ske om avtalets värde inte överstiger 615 312 kr (år 2021). Du hittar alltid den aktuella gränsen hos Konkurrensverket. Du kan läsa mer om direktupphandling och beloppsgränser på Upphandlingsmyndigheten.

Digitala Samtals standardavtal förnyas automatiskt – Hur beräknar vi det totala värdet på avtalet vid direktupphandling?

Här tillämpar man den så kallade 48-månadersregeln. Det innebär att avtalets totala värde under 48 månader (4 år) måste ligga under 615 312 kr (år 2020) för att direktupphandling ska kunna ske. Detta innebär att månadskostnaden ej får överstiga 12 819 kr.

Vi vill till att börja med bara använda Digitala Samtal under en begränsad tid. Kan vi få ett avtal som är tidsbegränsat?

Absolut! Prata med oss så tar vi fram ett sådant avtal.

Avropa från ramavtal

Vi samarbetar med aktörer kopplade till Kammarkollegiets olika ramavtal.

Licensavtal med ATEA

Vi har licensavtal med ATEA, så är ni kopplade till det så går det bra att köpa in Digitala Samtal den vägen.

Ramavtal med ADDA

Vi är avropningsbara via ADDAs ramavtal. Både som konkurrensutsatt tjänst och som avrop via licensavtal

Mer information om att köpa in Digitala Samtal

En bra text att läsa är ”6 myter om dialog i offentlig upphandling” som du hittar hos Upphandlingsmyndigheten.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta gärna oss direkt på info@digitalasamtal.se eller boka ett onlinemöte.