Hoppa till innehåll

Att köpa in digitala samtal

Så köper du in Digitala Samtal

Enkelt att köpa in eller avropa

Att köpa in Digitala Samtal skall vara lätt. Ni kan välja mellan direktupphandling, avrop mot ramavtal eller traditionell offentlig upphandling. Majoriteten av våra kunder inom offentlig sektor avropar från ramavtal eller direktupphandlar.

Direktupphandling

Det går ofta att direktupphandla Digitala Samtals tjänster. En direktupphandling är en upphandling med lägre formkrav och ni har då möjlighet att vända er direkt till oss som leverantör. 

Direktupphandling kan användas då det som ska köpas har ett värde som understiger direktupphandlingsgränsen. En direktupphandling kan ske om avtalets värde inte överstiger 615 312 kr (år 2021). Du hittar alltid den aktuella gränsen hos Konkurrensverket. 

Du kan läsa mer om direktupphandling och beloppsgränser på Upphandlingsmyndigheten.

Några snabba frågor om direktupphandling
DIGITALA SAMTALS STANDARDAVTAL FÖRNYAS AUTOMATISKT – HUR BERÄKNAR VI DET TOTALA VÄRDET PÅ AVTALET VID DIREKTUPPHANDLING?

Här tillämpar man den så kallade 48-månadersregeln. Det innebär att avtalets totala värde under 48 månader (4 år) måste ligga under 615 312 kr (år 2020) för att direktupphandling ska kunna ske. Detta innebär att månadskostnaden ej får överstiga 12 819 kr.

VI VILL TILL ATT BÖRJA MED BARA ANVÄNDA DIGITALA SAMTAL UNDER EN BEGRÄNSAD TID. KAN VI FÅ ETT AVTAL SOM ÄR TIDSBEGRÄNSAT?

Absolut! Prata med oss så tar vi fram ett sådant avtal.

Avropa från ramavtal

Flera av våra kunder väljer istället att avropa oss direkt från ett licensförsörjningsavtal.Vi finns även avropningsbara från de vanligaste ramavtalen för kommuner.

Med ett avrop kan ni enkelt lägga till och justera antal licenser på samma sätt som ni köper in andra tjänster. Det behövs ingen upphandling och väljer ni att avropa oss från ett licensförsörningsavtal behöver ni inte heller gå via processen med konkurrensutsättning.

Licensförförjningsavtal

Vi arbetar här tillsammans med ATEA. Så är ni kopplade till det så går det bra att avropa Digitala Samtal den vägen

Ramavtal

Här finns vi avropningsbara både via ADDA och Kammarkollegiet. Inom dessa avtal kan det i vissa fall förekomma konkurrensutsättning.

Låter det intressant

Vill du veta mer om att köpa in Digitala Samtal

En bra text att läsa är “6 myter om dialog i offentlig upphandling” som du hittar hos Upphandlingsmyndigheten.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att Kontakta Oss eller varför inte boka et möte i kalendern intill så kan vi prata mer om hur du kan köpa in Digitala Samtal till din verksamhet.