Hoppa till innehåll

Anpassade Säkra Videosamtal

Digitala Samtals Anpassade Säkra Videosamtal

Ett säkert videosamtal för alla mjuka förvaltningar

Anpassat

Vi vet att er vardag är pressad. Att det krävs mycket av era medarbetare att få tiden att räcka till och att hinna utföra sitt arbete. Därför är våra Säkra Videomöten skräddarsydda och anpassade för kommunens mjuka förvaltningar. 

Brukare och medarbetare i fokus

Digitala Samtals Anpassade Videosamtal är framtagna för samtal med och om en brukare. Men även för alla andra samtal som SIP, Trygg hemgång eller kvalitetssamtal. Samtal som är viktiga inom Socialtjänsten, Omsorgen och Elevhälsan.

Enkelt för alla

Framför allt är det enkelt och snabbt att komma igång med våra Säkra Videomöten. Efter avrop har ni tillgång till tjänsten på bara några dagar. Och ofta behövs bara en kort onlineutbildning.

Säkert och lagligt

Digitala Samtals Anpassade Säkra Videosamtal är just det, säkra. De uppfyller alla krav och mer därtill. Tillexempel hanterar vi alla krav som PDL, HSL och SOL ställer på ett videosamtal med en brukare.

Med hållbarhet i fokus

Vi tror att det går att skapa en hållbar framtid för kommunens verksamhet. Och att digitalisering är en del i detta. Därför har vi tagit fram en licensmodell som är enkel och rättvis.

Skalbart

Lägg till och dra ifrån användare när ni vill och betala bara för de som använder tjänsten. Det finns även möjlighet att teckna licenser utan uppsägningstid för att klara av exempelvis semesterperioder.

För alla storlekar på kommuner

Vi har även tagit bort alla orättvisa stafflade skalor. Det gör att alla betalar samma låga kostnad oavsett om det är en liten eller stor kommun. Med det har vi även kunnat sänka priserna på våra säkra videomöten.

Enda anpassade och integrerade lösningen

Kort kan vi sammanfatta med att Digitala Samtals Anpassade Säkra Videosamtal har alla funktioner för ett videomöte plus att det är anpassat för kommunens verksamhet inom de mjuka förvaltningarna.

Jag vill veta mer om Anpassade Säkra Videosamtal

Våra licenser

Rätt funktion till rätt roll

Säkra Videomöten för alla medarbetare

Säkra videomöten för alla som har behov i organisationen. Det kan vara sammankallande i ..., eller en enhetschef som behöver genomföra säkra samtal.

Medarbetarlicensen kompletterar lösningar som Teams genom att de medarbetare som behöver göra säkra samtal får en säker lösning.

Säkra Videosamtal med och om brukare

En anpassad lösning för alla inom mjuka förvaltningar som arbetar med brukare. Videosamtalet startas säkert inifrån det vi kallar brukarkortet.

Lösningen är mer än bara ett videosamtal. Här samlas brukarens kontakter, resurser och historik säkert. Verksamheten styr vad som skall synas.

Säkra Videomöten med många deltagare

I alla våra Säkra Videomöten ingår självklart obegränsat antal samtal med upp till fem samtidiga deltagare. Vilket räcker för merparten av alla samtal.

Men ibland behöver man fler deltagare. Det är då enkelt att utöka med ett delat rum eller en dedikerad licens som ger möjlighet till upp till 50 deltagare.

Investera i en besparing

Så mycket sparat på bara en utbytt resa i månaden

Det finns stora vinster i att använda Säkra Videosamtal i de mjuka förvaltningarna. Vi hjälper dig gärna att ta fram en kostnadstäckningskalkyl för din verksamhet. Här ser du vilka effekter videokonsultation kan ha i en kommun där 30 SSK och Fysioterapeuter bytte ut en resa i veckan mot ett videosamtal.

0 h
I frigjord tid per månad
0 tkr
I kostnadsbesparing per år
0 ton
I minskade CO2 utsläpp per år
Mini FAQ

Några snabba svar om Anpassade Säkra Videomöten

Finns det stöd för e-legitimation?

Ja! Förutom BankID och Freja eID kan deltagaren identifiera sig med tvåfaktor, lösenord eller säker fråga.

Det vanligaste är dock att använda säkra krypterade länkar som inte kräver extra identifiering. Bra för barn och äldre. Men gör det även enkelt för alla samtal där man känner mottagaren.

Går det att boka videosamtal?

Ja! Det finns både en personlig kalender samt en säker brukarkalender där det går att boka videosamtal och videomöten. Dessa är säkra och skickas inte över till osäkra kalendrar som Outlook eller Office365.

Det går även utmärkt att skapa återkommande Säkra Videomöten. Både den sammankallande och deltagarna får meddelande innan mötet startar.

Är det integrerat med Lifecare?

Ja! Digitala Samtal är idag det enda Säkra Videosamtalet som är integrerat med de största verksamhetssystemen. Altså inte bara Lifecare.

Via integrationerna går det enkelt att arbeta sömlöst då vi hämtar och skickar allt från brukarinformation till journalanteckningar. Så det blir ett moment mindre att tänka på.

Fungerar det både i dator och mobil?

Ja! Digitala Samtals Säkra Videosamtal körs via den inbyggda webbläsaren. Det gör att det fungerar på alla enheter med en modern webbläsare.

Det gör också att det inte behövs några appar. Något som gör det enkelt när man skall bjuda in deltagare.

Kan jag bjuda in externa i videomötet?

Ja! Det går utmärkt att bjuda in externa deltagare i det säkra videomötet. Beroende på vem det är är det enkelt att välja hur deltagaren behöver identifiera sig.

Då Digitala Samtal bygger på teknik godkänd av e-sam går det även utmärkt att bjuda in deltagare från myndigheter, regioner och andra offentliga organisationer för att ha säkra videosamtal

I brukarkortet är det enkelt att lägga till närstående, kontakter och delade resurser.

Inbjudan Anpassade Säkra Videomöten
Kumla snackar säkra digitala samtal

Så använder Kumla Säkra Videosamtal inom IFO

Samtal med placerade barn, familjerättsärenden och försörjningsstöd. Det är bara några av områdena där Kumla kommun använder Anpassade Säkra Videomöten. 

All personal som arbetar med brukare och som har behov av att kunna göra videosamtal har tillgång till en Brukar IFO licens. Det gör kontakten med brukare, närstående och resurser enkel och säker. Inte minst genom att det är enkelt att välja nivå för autenticiering.

Den eller de som ska medverka i ett samtal kan logga invid BankID eller säker länk och de kan själva välja om de vill ansluta via mobil, surfplatta eller dator“, säger socialsekreterare Sara Ode

Men man bjuder på samma sätt även in både myndigheter, som polis och rättsväsende, samt externa parter som jurister och tolkar i samtalen. 

Läs artikeln i VårtKumla

"Det är klart att vi gärna undviker långa resor, för miljön men också för att det tar mycket av vår tid.
Sen finns det tillfällen då vi vill träffa någon personligen och då är det absolut värt den tid det tar att resa."
Ylva Forslund
Enhetschef IFO Kumla
Säkerhet och compliancy

Säkert och lagligt

Att våra Säkra Videomöten bygger på en testad och säker lösning som är utvecklad och driftad i Sverige. Med teknik som är godkänd för säkra samtal inom myndigheter och offentlig verksamhet. Det är kanske inte så unikt.

Inte heller att alla samtal är helt krypterade och många passerar tack vare vår teknik inte ens våra servrar.

Att vi däremot även uppfyller de lagrum som man kanske inte vanligtvis tänker på. Det är unikt. 

Har ni tillexempel koll på hur informationen om ett enkelt videosamtal om eller med en brukare behöver dokumenteras för att uppfylla PDL och HSL. Det är bara en av de saker som gör våra säkra videomöten till just anpassade.

Vill du veta mer om detta?

Lite laglig läsning

Är du intresserad av att veta mer om hur de regulatoriska kraven är kring videomöten och videosamtal är du givetvis välkommen att kontakta oss. Här har vi även samlat lite viktig information för er som idag använder tjänster som är driftade utanför Sverige eller ESS.
Vill du veta mer

Boka ett möte och en demo