Hoppa till innehåll
Akademi Digitala Samtal

Välkommen till vår akademi

Nu har vi äntligen slagit upp dörrarna till Akademi Digitala Samtal. Tanken med denna är att sprida och förmedla den stora kunskap som finns inom verksamheten och forskningen i mötet och samtalet med barn och unga. Med vår satsning vill vi hjälpa till att sprida kunskap och goda exempel som kan inspirera verksamheten och leda till ett bättre liv för unga och äldre.

Vi kommer att bjuda in till öppna kostnadsfria seminarier. I dessa möter ni yrkesverksamma personer inom socialtjänsten och äldreomsorgen blandat med forskare som kommer att prata om metoder och erfarenheter från sin verksamhet och verkligheten.

Fokus på Akademi Digitala Samtal kommer att vara verksamheter knutna till barn, unga och äldre.

Återigen, välkommen och hoppas att du kommer att trivas i Akademin

Program hösten 2021

6/10 Familjerådslag i samarbete med Höörs kommun SE INSPELING (20 min)

29/10 KRAFT-Samtal i samarbete med Högskolan i Skövde SE INSPELNING (25 min)

14/12 REAGERA – Sjukvårdens ansvar i mötet med äldre utsatta för övergrepp i samarbete med LIU SE INSPELNING (30 min)

SENASTE SEMINARIUM

REAGERA – Sjukvårdens ansvar i mötet med äldre utsatta för övergrepp

Akademi Digitala Samtal bjuder i samarbete med Linköpings Universitet in till kostnadsfritt seminarium om REAGERA – screening för äldre utsatta för övergrepp.

I denna föreläsning kommer vi att få höra Johanna Simmons, som är forskningsledare på LIU för REAGERA, prata om forskningen kring övergreppen. Hon kommer även prata om om den evidensbaserade screeningmetoden REAGERA-S, som är framtagen för att hitta utsatta äldre

Se och bli inspirerad av tidigare seminarium

3 min Förhandsvisning av Seminarium om Familjeråd. Klicka här för att se hela seminariumet

Familjerådslag

Här får vi möta Socialchef och Svenska ledamoten i det nordiska samarbetet om familjerådslag Ewa Näslund samt utvecklingsledare Gunnilla Kajrup-Aspeborg från Höörs kommun.

Ewa och Gunilla kommer att berätta om grunderna i Familjerådslag samt även dela med sig av erfarenheter från Höörs kommun samt arbetet med deras stora pilotstudie.

Medverkande: Ewa Näslund, socialchef Höörs kommun & Gunilla Kajrup-Aspeborg utvecklingsledare Höörs kommun

Datum: 6 oktober 2021

Längd: 21:08

3 min Förhandsvisning av Seminarium om Familjeråd. Klicka här för att se hela seminariumet

KRAFT-Givande samtal inom äldreomsorgen

Vi får här möta Mia Berglund, Bitr. professor i omvårdnad samt Cecilia Åberg, adjunkt i omvårdnad vid Högskolan i Skövde prata om forskningen och resultaten av detta sätt att möta äldre inom vård och omsorg.

Samtalsmetoden Reflekterande KRAFT-givande samtal har sin grund i vårdvetenskap och utvecklad för att användas av vårdpersonal till att stödja äldre personer som lever med hälsoproblem i hemmet utifrån ett holistiskt perspektiv.

Medverkande: Mia Berglund Bitr. professor i omvårdnad Högskolan i Skövde samt Cecilia Åberg Adjunkt i omvårdnad Högskolan i Skövde

Datum: 29 oktober 2021

Längd: 25:49

3 min Förhandsvisning av Seminarium om Familjeråd. Klicka här för att se hela seminariumet

REAGERA – Sjukvårdens ansvar i mötet med äldre utsatta för övergrepp

Vi får här möta Johanna Simmons som är forskningsledare för REAGERA på LIU prata om forskningen och resultatet med att ta fram verktyget REAGERA-S för att screena äldre utsatta för övergrepp.

REAGERA står för Responding to Elder Abuse in GeriAtric care och är ett projekt vars långsiktiga mål är att förbättra sjukvårdens upptäckt och omhändertagande av äldre utsatta för övergrepp.

Medverkande: Johanna Simmons, forskningsledare Linköpings universitet

Datum: 14 december 2021

Längd: 30:08