Hoppa till innehåll
Första anpassade, kompletta och integrerade lösningen för digitalt hembesök

Nu introducerar vi Digitalt Hembesök!

DIGITALA SAMTAL

Säkra videosamtal och digitala skattningar

Vi tror på er som vill möta framtiden och skapa hållbara organisationer inom Omsorg, Socialtjänst och Elevhälsa.

Som vet att fokus på digitalisering, förståelse och anpassade verktyg är viktigt för att lyckas. 

För det har vi ledande lösningar för Digitala Samtal med och om brukare och medarbetare.

lite om Vårt

Erbjudande

Anpassade Säkra Videosamtal

Marknadens mest anpassade lösning för Säkra Videosamtal inom Omsorg, Socialtjänst och Skola.

Medarbetarlicens 70 kr/månad

Digitala Skattningar och samtalsstöd

Evidensbaserade och anpassade verktyg för skattningar och screening inom IFO och Omsorg 

Inkluderat i IFO/HSL licens

Införandestöd och utbildning

Ett stöd genom hela processen från uppstart och införande till en fungerande lösning. 

Kontakta oss för mer info

Så kan du använda Anpassade Säkra Videosamtal

Videokonsultation i omsorgen ger hållbarhet

Kan ett videosamtal mellan en sjuksköterska till en omsorgspersonal förändra hur vi ser på omsorgen? Vi påstår att det är så.

Tänker man rätt skapar ett videosamtal förtroende och trygghet mellan en sjuksköterska eller fysioterapeut och omsorgspersonal. Det ger i sin tur en tryggare upplevelse för medborgaren.

Sjuksköterskan får mer tid att hinna med sitt jobb då hen inte behöver resa. Ändå får hen en direkt kontakt med både brukare och omsorgspersonal. Något som även kan hjälpa till att lösa utmaningar med kulturella klyftor, språkförbistringar och generationsfrågor.

Men för att det skall fungera krävs mer än bara en lösning för videosamtal. Det är därför vi har anpassat lösningen till er verksamhet och ert arbetssätt. Med integrationer till de vanligaste verksamhetssystemen och smarta säkra funktioner.

Använd återhämtningsbonusen för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg
Omsorgspersonal som genomför säker videokonsultation integrerat med lifecare
Säker videokonsultation för äldreomsorgen
Terapeut genomför Säker Videokonsultation inom omsorgen
"Anpassade Videosamtal ger en större säkerhet och trygghet åt medborgarna.Med Videokonsultation får vi även ett ändrat arbetssätt med mindre stress och förutsättningar att klara våra mål. Detta så att personalen kan tillgodose medborgarnas behov på ett effektivare sätt"
Torbjörn Boklund
Processledare Hörby Kommun
KUNDER

Några kommuner som valt Digitala Samtal

vad är digitala samtal

Så fungerar verktyget

Digitala Samtal är en webbaserad lösning anpassad för användning i samtliga mjuka förvaltningar, som Omsorg och Socialtjänst. 

Kommunen kan sedan välja från ett flertal tjänster som Säkra Videomöten och Digitala Skattningar och Samtalsstöd. Det går även att aktivera integrationer till de vanligaste verksamhetssyetemen.

Digitala Samtal är inte bara enkelt och säkert, det hjälper även kommunen att uppfylla samtliga lagrum som krävs för säker digital kommunikation med medborgaren. Något som är unikt.

Så fungerar Digitala Samtal
"Med Digitala Samtal kan vi uppfylla kraven på sekretess och regulatoriska efterlevnad enligt GDPR. Men får även en videolösning som är helt anpassad för socialtjänsten och även hanterar lagrum som PDL och SOL"
Malin Bäcklund
Kumla Kommun
Digitala Samtal integrerat med Lifecare
MINDRE DUBBELARBETE OCH ENKLARE UNDERHÅLL

Unikt integrerat

I princip alla samtal inom omsorgen behöver journalföras. Då är det skönt att Digitala Samtal hjälper till med detta. Våra integrationer gör det också enkelt för systemförvaltaren genom att hantera uppdatering av exempelvis personal och brukare.

Digitala Samtal är partners med de vanligaste verksamhetssystemen och kan erbjuda olika integrationer till dessa.

några av våra Partners
Nyheter & Artiklar

Det händer på Digitala Samtal

Digitalt hembesök

Digitala hembesök

Digitala Hembesök, eller dagtillsyn, är kanske det mest omtalade området inom omsorgen just nu. Att byta ut ett eller flera besök ger enorma effektvinster. Inte

Borås Stad väljer Digitala Samtal

Borås stad väljer Digitala Samtal

Borås stad väljer Digitala Samtal för alla mjuka förvaltningar. För Digitala Samtal markerar avtalet med Borås Stad en milstolpe och vår största affär hittills. Nu

så hjälper våra verktyg inom socialtjänsten

Samtalsstöd skapar nya förutsättningar

En enkel fråga i mobilen från din handläggare om hur man mår idag kan betyda mycket för någon som känner sig vilsen. Likaså har det visat sig att det är stor skillnad på hur barn och unga svarar på skattningar om de gör dem digitalt . Antingen på sin telefon eller på en surfplatta tillsammans med sin handläggare. 

Plötsligt öppnar sig den unga och svaren kan förändra hur handläggaren agerar. Något som kan förändra hela livet.

Via vår säkra kalender går det att arbeta systematiskt genom att lägga upp automatiska utskick av skattningar och frågor. Något som inte bara avlastar verksamheten och hjälper kommunen uppfylla sina mål. Det gör även skillnad i brukarens liv.

Barn använder Digitala Samtal
"Barnsekreterare ställer sig positiva till verktyget och barnen/ungdomen tycker den är kul. I nåt fall har det varit väldigt svårt att nå tonåringen genom vanligt samtal, medan när ungdomen fyllt i KASAM har hen pratat mycket om resultatet."
Gunilla Kajrup Aspeborg
Insatser och förebyggande arbete IFO Höörs kommun
Vill du veta mer

Boka möte med oss

Att vi gillar samtal och möten är väl klart. Gärna Digitala. Det finns så mycket spännande att säga om hur vi arbetar och hur våra tjänster kan hjälpa dig, din kommun och era medborgare.

Hitta en tid i vår kalender så kan vi visa mer om hur våra Anpassade Säkra Videosamtal och Digitala Skattningsverktyg fungerar. Du får ett e-post meddelande efter bekräftad bokning.

Vill du hellre ringa eller skicka E-Post hittar du mer information på vår kontaktsida